Obrazovni Informator

 ШТА ЈЕ ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ?

* Aпликација Електронскa издање садржи целовито сагледавање пословања буџетских организација конципирана према:


– потребама управљачког тима буџетске организације (директор, правник, рачуновођа, информатичар) у циљу организације успешног пословања

– пословним обавезама проистеклим из прописа и текућег пословања.


ЗАШТО ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ?

* Електронско издање унапређује ефикасност пословања у пракси и представља алат управљачког тима за ефикасно организовање и уређивање радно-правног и финансијског пословања буџетског корисника.

* Апликација садржи „помоћне алате” за лакше, брже и прецизније испуњавање пословних обавеза у складу са прописима (модели аката, електронски обрасци, збирка прописа).

* Сваки корисник редовно добија информације и инструкције о новим пословним обавезама.

* За време трајања претплате, сваки корисник има обезбеђену континуирану корисничку подршку.


ШТА САДРЖИ ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ?

– Буџетски дневник
– Буџетски недељник
– Комплет часописа
– Збирка прописа за јавни сектор
– Статистика