Obrazovni Informator


ШТА ЈЕ ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ?

* Електронско издање је апликација за целовито сагледавање пословања буџетских организација конципирана према:


– потребама управљачког тима буџетске организације (директор, правник, рачуновођа, информатичар) у циљу организације успешног пословања

– пословним обавезама проистеклим из прописа и текућег пословања.


ЗАШТО ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ?

* Електронско издање унапређује ефикасност пословања у пракси и представља алат управљачког тима за ефикасно организовање и уређивање радно-правног и финансијског пословања буџетског корисника.

* Апликација садржи „помоћне алате” за лакше, брже и прецизније испуњавање пословних обавеза у складу са прописима (модели аката, електронски обрасци, збирка прописа).

* Сваки корисник редовно добија информације и инструкције о новим пословним обавезама.

* За време трајања претплате, сваки корисник има обезбеђену континуирану корисничку подршку.


ШТА САДРЖИ ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ?

- Дневне информације (актуелности у јавном сектору; нови прописи; нове инструкције...)

- Часописе (текстови из објављених часописа и комплети часописа у електронској форми)

- Посебна издања

- Моделе аката и уговора

- Обрасце и извештаје

- Збирку прописа за јавни сектор

- Статистику