СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 4 - 15. 02. 2018.
 

ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ ПОСЛОВИ – РОКОВИ

ПЛАНИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
▪ Обавезе буџетских корисника у складу са Буџетом АПВ за 2018. годину
▪ Прописане тарифе на услуге фотокопирања уз накнаду и на увоз и производњу уређаја за умножавање
▪ План званичне статистике за 2018. годину

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Пословне књиге и евиденције буџетских корисника којима су погашени (сви) подрачуни за финансијско пословање
▪ Отварање пословних књига за 2018. годину корисника јавних средстава који воде књиге по прописима о буџетском рачуноводству
▪ Спровођење коначног обрачуна са даваоцима здравствених услуга за 2017.
▪ У примени су нови усклађени износи накнада за услуге које врши Управа за трезор
▪ Ревалоризација рата за продате станове на дан 31.12.2017. године

ПОРЕЗИ
▪ Утврђивање пореза на добит правних лица – недобитних организација
▪ Књижење коначног обрачуна пореза на добит
▪ Утврђивање пореза на добит других правних лица – недобитних организација
▪ Упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ – обрасцу ПОПДВ

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Право директора на накнаду за обављени рад у установи образовања
▪ Новине у обрачуну и исплати примања из члана 9. Закона о порезу на доходак грађана
▪ Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана
▪ Примена Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у 2018. години
▪ Извршавање обавезе запошљавања особа са инвалидитетом електронским путем

СТАВОВИ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СТРУКЕ
▪ Ставови Удружења рачуновођа у ванпривредним делатностима о начину евидентирања неизвршених девизних налога на дан 31.12.2017. године

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ за пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 23/2018 - 04. 12. 2018. »

Број 22/2018 - 16. 11. 2018. »

Број 21/2018 - 02. 11. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42