СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 4 - 01.02.2019.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ
▪ I. Послови у току
▪ II. Табеларни преглед најважнијих пословних обавеза током фебруара 2019.

ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА
▪ Планирање ликвидности буџета – предуслов ефикасног управљања јавним финансијама
▪ План званичне статистике за 2019. годину
▪ Питања и одговори

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
▪ Закључивање и чување пословних књига и рачуноводствених исправа код буџетских корисника
▪ Специфичности израде финансијских извештаја за 2018. годину других правних лица (синдиката, фондација...)
▪ Питања и одговори

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ
▪ Подношење прегледа обрачуна и пореске пријаве ПППДВ за фебруар 2019. године - кроз пример
▪ Порез на додату вредност додатно уређен правилницима
▪ Питања и одговори

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА
▪ Нове основице за обрачун плата у јавном сектору
▪ Извршавање обавезе запошљавања особа са инвалидитетом електронским путем
▪ Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана и доприноса - у примени oд 1.2.2019.
▪ Прерачун са нето на бруто обрачунску плату од 1. фебруара 2019.
▪ Новине у ПКУ по основу права на поједина примања запослених у у здравственим установама, установама културе и студентског стандарада
▪ Питање – исправка у „PAYROL”-u

ПРОПИСИ
▪ ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 15-16 - 15.08.2019. »

Број 13-14 - 18.07.2019. »

Број 12 - 15.06.2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42