СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Буџетско рачуноводство”

Рачуноводствени часопис специјализован за буџетске кориснике

 

„Буџетско рачуноводство“ прати финансијско пословање директних и индиректних корисника буџета Републике, локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања.

Током 24 броја годишње, часопис на инструктиван начин обрађује теме из области: јавних финансија, буџетског рачуноводства, буџетског планирања и извештавања за потребе трезорског пословања, стицања и расподеле сопствених средстава, пореза, зарада и платног промета.

У случају хитних интервенција између два броја часописа претплатници добијају „Прилоге броју”.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 15-16 - 15.08.2019.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ

▪ I. Послови у току
• II. Табеларни преглед најважнијих пословних обавеза током марта 2019.
ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА
▪ ТЕМА БРОЈА: СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРОЦЕСА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНИРАЊА У ДЕЛАТНОСТИМА ЈАВНОГ СЕКТОРА ЗА 2020. ГОДИНУ
• Увод
• Специфичности процеса финансијског планирања у установама предшколског васпитања и образовања за 2020. годину
• Финансирање припремног предшколског програма кoји се реализује у оквиру предшколске установе
• Специфичности процеса финансијског планирања основних и средњих школа
• Специфичности процеса финансијског планирања установа високог образовања
• Специфичности процеса финансијског планирања у установама ученичког и студентског стандарда
• Специфичности процеса финансијског планирања у установама социјалне заштите
• Специфичности процеса финансијског планирања у установама културе
• Специфичности процеса финансијског планирања здравствених установа

ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ

▪ Студентски центри нису обвезници пореза на добит по основу одређених прихода 92
ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛА ПРИМАЊА

▪ Порески третман трошкова стручног oспособљавања и усавршавања
▪ Порески третман организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене (Издаци за изградњу и/или набавку опреме за рекреацију на радном месту • Накнада трошкова колективне рекреације обезбеђивање специфичних облика рекреације • Трошкови организације спортских догађаја)
ИЗ РАДА УДРУЖЕЊА

▪ Недобитне организације-буџетски корисници нису обвезници пореза на добит правних лица после укидања подрачуна сопствених (тржишних) прихода
ПРОПИСИ
▪ ИЗБОР ПРОПИСА (од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава)
СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ

▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Буџетско рачуноводство” - архива

 

Број 13/2020 - 29.06.2020. »

Број 12/2020 - 12.06.2020. »

Број 11/2020 - 01.06.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42