Рачуновође: Важне информације
 

Повећан кредитни рејтинг Србије

25. 03. 2017.

Министарство финансија саопштило је да је агенција за оцену кредитног рејтинга Moody’s повећала кредитни рејтинг Србије са „Б1” на „Ба3” уз стабилне изгледе за даље унапређење кредитног рејтинга. У саопштењу се наводи да су основни разлози побољшања кредитног рејтинга Србије успешно спровођење програма фискалне консолидације што је омогућило смањење учешћа јавног дуга у бруто домаћем производу (БДП) и спровођење структурних реформи које су повећале способност српске привреде да одговори на шокове и убрзале економски раст.


Агенција наводи да су се позитивни фискални трендови одразили на дефицит опште државе који је у 2016. години износио 1,4 одсто БДП, далеко испод циља од 4 одсто БДП, како је првобитно планирано Законом о буџету за 2016. годину. Србија је забележила реалан привредни раст од 2,8 одсто у 2016. години, што представља највишу стопу раста у протеклих осам година.
Према очекивању рејтинг агенције Moody’s, позитивни трендови наставиће се и у 2017. и 2018. години, када се очекују реалне стопе привредног раста од 3 одсто и 3,3 одсто респективно. Ова рејтинг агенција истиче успешну фискалну консолидацију као један од главних фактора који су утицали на побољшање кредитног рејтинга.
По први пут од 2005. године остварен је буџетски суфицит, смањен вишегодишњи притисак на раст јавног дуга који је на крају 2016. године износио 74 одсто БДП-а. На боље извршење буџета утицао је и раст у наплати прихода.
Учешће прихода опште државе у БДП у 2016. години порасло је на 44 одсто, што представља највиши ниво од 2007. године и уједно је изнад просека групе земаља са истим кредитним рејтингом.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42