Едукација чланова удружења

 


РАДИОНИЦА:

ВOЂEЊE РAЗГOВOРA КOJИМ СE ЗAКЉУЧУJE ПРOЦEС OЦEЊИВAЊA РАДА ЗАПОСЛЕНОГ

13.12.2016.(Канцеларија Београд), Краљице Наталије 17, а затим и у осталим градовима Србије за које се пријави довољан број учесника.

Намењена директорима/руководиоцима са циљем да:
− вредновању учинака запослених дају више на значају због повећања квалитета рада,
− успешно спроводе процес оптимизације кадрова у јавном сектору,
− обогате личне компетенције новим менаџерским вештинама.

МОДЕРАТОРИ:
Сертификовани тренери, дипломирани психолози и едукатори.

Пријава


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42