О удружењу

 


Удружење директора и менаџера у јавном сектору је основано Одлуком о оснивању Удружења директора и менаџера у јавном сектору у области буџетског система развоја, са следећим циљевима


  • залагање за развој и унапређење рада свих јавних служби,
  • залагање за обезбеђивање активног учешћа праксе у развојним циклусима буџетског система
  • залагање за рационалније управљање буџетским средствима,
  • залагање за подизање квалитета услуга и функција буџетских и других установа
  • размене искуства и афирмације најбољих постигнућа у систему буџетских делатности.

Удружење се стара о сталном усавршавању својих чланова, стицању професионалних знања и организованој едукацији. У циљу остварења тих циљева, Удружење узима улогу „координатора” између законодавца и праксе.


Удружење је кадровски оспособљено да пратi доношење закона из струке и да својим сугестијама утиче на доношење применљивих законских решења, као и да иницирање њихове измене и допуне.


Наведеним активностима Удружење има жељу да континуирано унапређује менаџерску професију у ванпривреди, што је и претпоставка бољег функционисања не само буџетског система већ и друштва у целини.

\
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42