„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 8/2024 - 15.04.2024.
 

ЕДУКАЦИЈА ДИРЕКТОРА
▪ Канцеларијско пословање

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ
▪ Пословне обавезе установа јавног сектора за април 2024. г.

ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ
▪ Израда и доношење завршног рачуна буџета локалне власти за 2023. годину
▪ Завршни рачун организација за обавезно социјално осигурање за 2023. годину
▪ Промена апропријација и финансијског плана буџетског корисника укљученог у СПИРИ
▪ Посебни парнични поступци – Поступак у парницама из радних односа – Упозорење о постојању разлога за отказ уговора о раду
▪ Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2023. г.

ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ДЕЛАТНОСТ

Просвета
▪ Одлуке Комисије за праћење примене Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања

Здравство
▪ Казнене одредбе Закона о здравственој заштити

ВЕСТИ
▪ Почео упис деце у београдске вртиће ▪ Објављени приручник и водичи о менталном здрављу као подршка запосленима у школама ▪ Додељени уговори о финансирању програмских активности Савеза удружења особа са инвалидитетом ▪ Oбавештење о отпочињању израде Нацрта закона о организацијама особа са инвалидитетом ▪ Потписан Уговор за пpојекат Зрењанин – Престоница културе Србије 2025. године ▪ Делегација Министарства науке, технолошког развоја и иновација посетила Истраживачку станицу Петница ▪ Одржана седница Националног савета за научни и технолошки развој ▪ Бесплатна здравствена нега за грађане Србије у 25 држава

ПРИЛОЗИ
▪ Из садржаја „Правног саветника” и „Буџетског рачуноводства”

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 8/2024 - 15.04.2024. »

Број 7/2024 - 01.04.2024. »

Број 6/2024 - 15.03.2024. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42