СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 4 - 15. 02. 2018.
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
▪ Управа за трезор објавила корисничко упутство за регистрацију корисника у Централни регистар фактура
▪ Новине у колективним уговорима у јавном сектору
▪ Окончана јавна расправа о Нацрту закона о накнадама за коришћење јавних добара
▪ Прописане тарифе на услуге фотокопирања уз накнаду и на увоз и производњу уређаја за умножавање
▪ План званичне статистике за 2018. годину
▪ Нови конкурси Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
▪ Вођење пословних књига и евиденција буџетских корисника којима су погашени (сви) подрачуни за финансијско пословање
▪ Измене Уредбе о каталогу радних места

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ СПЕЦИФИЧНЕ ЗА ДЕЛАТНОСТ
▪ Обавезе буџетских корисника у складу са буџетом АПВ за 2018.

ЕДУКАЦИЈА МЕНАЏЕРА
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РАД ДИРЕКТОРА
▪ Систем финансијског управљања и контроле код корисника јавних средстава
▪ Право директора на накнаду за обављени рад у установи образовања

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ – ЦЕНЕ – Макроекономски показатељи ▪ Просечне зараде у Републици Србији ▪ Минимална зарада у 2016. години ▪ Најнижа месечна основица за обрачун социјалних доприноса у 2016. години ▪ Јавне набавке

ПРИЛОГ:
САДРЖАЈИ ОСТАЛИХ ИЗДАЊА ОИ
Из садржаја „ПРАВНОГ САВЕТНИКА” и „БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА” (бр. 4/18)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 23/2018 - 04. 12. 2018. »

Број 22/2018 - 16. 11. 2018. »

Број 21/2018 - 02. 11. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42