СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 10 - 15. 05. 2018.
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
▪ Уређен плански систем Републике Србије
▪ Измењен Анекс Посебног колективног уговора за државне органе
ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА СВЕ БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

▪ Исказивање података у Обрасцу ПОПДВ на основу пословних промена у пореском периоду – из Корисничког упутства Пореске управе
▪ Разликовање ситног инвентара од потрошног материјала

СПЕЦИФИЧНО ЗА ДЕЛАТНОСТИ
▪ Обезбеђивање квалитета високог образовања
▪ Положај Националног савета за културу у нашем правном систему

ЕДУКАЦИЈА МЕНАЏЕРА
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РАД

▪ Накнаде плата/зарада у јавном сектору (тема овог броја Правног саветника и Буџетског рачуноводства)
▪ Садржина акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца
▪ Установе јавног сектора и Општа уредба о заштити података о личности (GDPR)
ПРЕДСТАВЉАМО
▪ Уставни суд као орган судске заштите уставности и законитости

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ – ЦЕНЕ – Макроекономски показатељи ▪ Просечне зараде у Републици Србији ▪ Минимална зарада у 2018. ▪ Најнижа месечна основица за обрачун социјалних доприноса у 2018. години ▪ Јавне набавке

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 4 - 08. 02. 2019. »

Број 2-3 - 15. 01. 2019. »

Број 1 - 01. 01. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42