СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 18 - 15. 09. 2018.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ
▪ Права запослених по основу трудноће и порођаја и неге детета са освртом на накнаду зараде/плате (Радноправни статус трудница ▪ Посебна заштита од отказа запослених трудница и запослених на породиљском и одсуству са рада ради неге детета)
▪ Банкарска гаранција као средство обезбеђења у поступцима јавних набавки (Врсте банкарских гаранција ▪ Банкарска гаранција у систему јавних набавки Републике Србије)
▪ Утврђивање висине такси за 2019. годину (Одлука о увођењу такси локалних власти ▪ Методологија за утврђивање висине таксе ▪ Евиденције о таксама)
▪ Пореско ослобођење са правом и без права на одбитак претходног пореза
▪ Право на новчану накнаду за време незапослености (Право на новчану накнаду ▪ Рок за подношење захтева ▪ Трајање права на новчану накнаду ▪ Престанак права на новчану накнаду

ЕДУКАЦИЈА МЕНАЏЕРА
▪ ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА (Дигитална трансформација насупрот оптимизацији ▪ Стратегија Дигиталне трансформације ▪ Подршка менаџмента ▪ Како почети дигиталну трансформацију)

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ И У НАЈАВИ
ИЗБОР ПРОПИСА од значаја за финансијско пословање корисника јавних средстава

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ - ЦЕНЕ
▪ Макроекономски показатељи ▪ Цене ▪ Зараде, доприноси и накнаде ▪ Камате ▪ Остали подаци

ПРИЛОГ
▪ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА
Тумачење каталога радних места и звања рачуновођа у јавном сектору (примедбе)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 12 - 15. 06. 2019. »

Број 11 - 30. 05. 2019. »

Број 10 - 15. 05. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42