СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 9 - 01. 05. 2019.
 

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ
• Израда средњорочних планова органа државне управе и аутономне покрајине – нова методологија
• Обавеза документовања накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада
• Извршење на заради/плати и другим сталним новчаним примањима
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ СПЕЦИФИЧНЕ ЗА ДЕЛАТНОСТ
Просвета
• Одговорност ученика и родитеља и васпитно-дисциплински поступак
Здравство
• Новине у обављању апотекарске делатности
Социјална заштита
• Нови Посебан колективни уговор за социјалну заштиту

ДИГИТАЛНО ПОСЛОВАЊЕ
• Унапређење учешћа жена у ИКТ сектору (Програм оснаживања жена у области ИКТ за период 2019-2020. године


СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ – ЦЕНЕ

ПРИЛОГ
Из садржаја ПРАВНОГ САВЕТНИКА и БУЏЕТСКОГ
РАЧУНОВОДСТВА (бр. 8/19)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 10 - 15. 05. 2019. »

Број 9 - 01. 05. 2019. »

Број 8 - 15. 04. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42