СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 12 - 15.06.2019.
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
- Усвојен годишњи извештај за 2018. годину о имплементацији акционог плана за спровођење стратегије реформе јавне управе (2018-2020)
- Функционална анализа републичких инспекција
- Одобрена подршка за 20 локалних самоуправа у области управљања имовином
- Oкругли сто „Улога локалне самоуправе у процесу дигитализације културног наслеђа”
- Састанак „Западнобалканске платформе за образовање и обуке” у Београду
- Уницеф помаже у реформи предшколског образовања и васпитања
- Jавни позив за учешће у јавној расправи o нацрту закона о социјалној карти
- Србија пуноправни члан ЦЕРН-А

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ
- Чување евиденције и документације обвезника ПДВ

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ СПЕЦИФИЧНЕ ЗА ДЕЛАТНОСТ
Локална самоуправа
- Могућности задуживања јединица локалне самоуправе
Просвета
- Евиденција и јавне исправе у основним и средњим школама

ЕДУКАЦИЈА МЕНАЏЕРА
- ТЕМА БРОЈА: Накнаде плата/зарада у јавном сектору
- Уводне напомене
- Накнада плате/зараде за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад
- Накнаде зараде по основу II и III категорије инвалидности
- Новине у регулисању финансијске подршке породици са децом
- Накнада плате/зараде за време коришћења годишњeг одмора
- Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор
- Накнада плате за време државних и верских празника
- Накнада зараде за време плаћеног одсуства
- Накнада плате за време одсуства без накнаде (неплаћено одсуство)
- Накнада зараде/плате за време прекида рада без кривице запосленог
- Накнада зараде за време привременог удаљења запосленог са рада
- Накнада плате/зараде за време одсуства због војне обавезе или на позив државног органа

ПРОПИСИ
- Избор прописа донетих између два броја који су од значаја за управљање пословним системима у јавном сектору

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ – ЦЕНЕ

ПРИЛОГ
Из садржаја ПРАВНОГ САВЕТНИКА и БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА (бр.12/19)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 15-16 - 15.08.2019. »

Број 13-14 - 18.07.2019. »

Број 12 - 15.06.2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42