СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 9/2020 - 29.04.2020.
 

ЕДУКАЦИЈА ДИРЕКТОРА/МЕНАЏЕРА
• Међуљудски односи у организацијама – емоционална и социјална
интелигенција – II део
AКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
• Измене буџета Републике Србије за 2020. годину
• ПДВ третман промета без накнаде за здравствене сврхе
• Право на накнаду плате запослених у условима ванредног стања у држа-вним органима, јединицама локалне самоуправе и здравственим установама
• Упис у регистар понуђача усклађен са новим прописима о јавним набавкама
ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ
• Подношење прегледа обрачуна и пореске пријаве ПДВ за април 2020. годинe
• Померен рок за подношење завршног рачуна организација за обавезно социјално осигурање за 2019. годину
ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ДЕЛАТНОСТ
Локална самоуправа
• Планирање ликвидности буџета
• Померен рок за достављање тромесечних извештаја о реализацији годишњег/трогодишњег програма пословања јавних предузећа
Здравство
• Фактурисање здравствених услуга, лекова и медицинских средстава за 2020. годину

ВЕСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
• Обавештења у време ванредног стања и на језицима националних мањина • Нова апликација за праћење напретка у реформи јавне управе • Издавање Уверења о (не)кажњавању преко портала еУправе

• Просвета: Исказивање интересовања за упис у основну школу” преко Портала еУправа • Припреме за прво онлајн тестирање ученика завршног испита осмог разреда
• Социјална заштита: Омогућена редовна исплата социјалних давања за март 2020.
• Култура: Упитник за музеје Препорука библиотекама, архивима, музејима и галеријама да наставе рад
ПРИЛОГ
• Статистика, цене, подаци
• Из садржаја „Правног саветника” и „Буџетског рачуноводства”

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 14-15/2020 - 20.07.2020. »

Број 13/2020 - 29.06.2020. »

Број 12/2020 - 12.06.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42