СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 10/2020 - 15.05.2020.
 

ЕДУКАЦИЈА ДИРЕКТОРА/МЕНАЏЕРА
• Kомуникација – I део
AКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
• Мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања
• Девизно пословање корисника буџетских средстава у 2020. години
ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ
• Актуелности у поступцима извршења према буџетским корисницима
• Управљање преузетим обавезама
• Рокови за подношење годишњих финансијских извештаја буџетских корисника након укидања ванредног стања

ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ДЕЛАТНОСТ
Локална самоуправа
• Израда Програма комасације
Просвета
• Пријем деце у предшколске установе након ванредног стања
• Инструкција Министарства просвете, науке и технолошког развоја основ-ним школама
• Инструкције о наставку рада високошколских установа
• Завршетак наставе за основце и средњошколце крајем маја
• Расписан конкурс за упис на студијске програме универзитета у Београду

Социјална заштита
• Најављена контрола пословања установа социјалне заштите
Култура
• Редукована финансијска средства за реализацију конкурса
Јавна предузећа
• Померен рок за достављање првог кварталног извештаја јавних предузећа у 2020. години
ВЕСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
• Обележен дан безбедности и здравља на раду у Републици Србији
• Просвета: Завршена проба мале матуре • Анализа онлајн тестова за само-процену знања за завршни испит • Конкурс за избор најбољих примера наставе на даљину
• Култура: Влада одобрила финансијску помоћ слободним уметницима • Читао-нице Народне библиотеке Србије почеле са радом
ПРИЛОГ
• Статистика, цене, подаци
• Из садржаја „Правног саветника” и „Буџетског рачуноводства”

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 14-15/2020 - 20.07.2020. »

Број 13/2020 - 29.06.2020. »

Број 12/2020 - 12.06.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42