СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 14-15/2020 - 20.07.2020.
 

ЕДУКАЦИЈА ДИРЕКТОРА/МЕНАЏЕРА
• Kако до најбољих састанака
АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
• Објављена упутства Mинистарства финансија за припрему буџета РС и Oдлуке о буџету локалне власти за 2020. и пројекција за 2021. и 2022. годину
• Нове мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 – на снази од 17. јула 2020. године
ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ
• Обавеза доношења Плана превентивних мера до 10. августа 2020. године
• Припреме буџетских корисника за израду предлога финансијског плана за 2021. годину
• Планирање материјалних ресурса – припрема плана набавки
• Планирање расхода за запослене у јавном сектору за 2021. годину
ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ДЕЛАТНОСТ
Локална самоуправа
• Обавезе јединица локалне самоуправе у припреми буџета за 2021. годину
Просвета
• Нова права за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач РС, АП И ЈЛС
• Финансијске обавезе дела установа високог образовања у поступку статусних промена


ВЕСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
• ЕУ донира средства за ангажовање 200 здравствених радника; Електронска пријава за накнаду за заштиту животне средине; Сви грађани морају да имају једнаке могућности; Усвојена стратешка документа за наставак реформи у области владавине права; Прибављање документације за упис у Регистар понуђача по службеној дужности; Инструкција за матичаре о електронском слању података
ПРИЛОГ
• Статистика, цене, подаци
• Из садржаја „Правног саветника” и „Буџетског рачуноводства”

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42