СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 13/2020 - 29.06.2020.
 

ЕДУКАЦИЈА ДИРЕКТОРА/МЕНАЏЕРА
- Koнфликти
АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
- Средства за изградњу и реконструкцију инфраструктурних објеката ЈЛС са територије АПВ
- Од 1. јула онлајн пријава за државни стручни испит и испит за матичаре
- Доступна демо платформа новог портала јавних набавки
ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ
- Процес планирања буџетских корисника за 2021. годину
- Процес планирања и обавезе директних корисника буџетских средстава у припреми буџета за 2021. годину
- Процес планирања код индиректних буџетских корисника
- Активности процеса планирања и оптимални рокови за њихову реализацију код буџетских корисника
- Доношење Годишњег плана (програма) рада
- Обавеза доношења Годишњег плана/програма рада по делатностима
- Обавеза доношења акта којим се ближе одређује поступак јавне набавке
ПОСЛОВНИ ДОГАЂАЈИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ДЕЛАТНОСТ
Просвета
- Препорука Министарства о извођењу екскурзије и матуре током епидемијеВЕСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
- Исплаћене последње рате стипендија за ученике и студенте; Мере и активности предвиђене Стратегијом за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године; Вртићи додатно пооштрили мере због корона вируса; Донет нови Правилник о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство; 500 милиона динара за 130 пројеката од јавног интереса; Програмом „Моја прва плата” до запошљавања; Мере и активности у програму развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2020. до 2022. године; Отворен Научно-технолошки парк у Нишу; Покренут Портал за размену дигиталних међународних пројеката у области културе; Дигитална колекција и читаоница „Атеље 212”
ПРОЈЕКТИ, КОНКУРСИ
- Комплетирани резултати Конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката из савременог стваралаштва за 2020. годину.
- Расписан Јавни позив за 2020. годину за достављање предлога посебног програма у области спорта „Опремање основних и средњих школа спортском опремом и реквизитима”
- Расписан Kонкурс за награђивање ученика средњих школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству током 2019. године
ПРИЛОГ
- Статистика, цене, подаци
- Из садржаја „Правног саветника” и „Буџетског рачуноводства”

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 10/2020 - 15.05.2020. »

Број 9/2020 - 29.04.2020. »

Број 8/2020 - 16.04.2020. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42