СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 4 - 08. 02. 2019.
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

▪ Нове основице за обрачун плата у јавном сектору ▪ У примени су нови ПКУ за здравствене установе, установе културе и студентског стандарада

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ

▪ Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана и доприноса - у примени oд 1.2.2019. ▪ Планирање ликвидности буџета – предуслов ефикасног управљања јавним финансијама

ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ СПЕЦИФИЧНЕ ЗА ДЕЛАТНОСТ

▪ Новине у правима и обавезама запослених у здравственим установама ▪ Новине у правима и обавезама запослених у установама културе ▪ Овлашћења локалне самоуправе у поступку утврђивања накнада за коришћење јавних добара

ПРОПИСИ: Избор прописа донетих између два броја који су од значаја за управљање пословним системима у јавном сектору

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ – ЦЕНЕ

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 24 - 17. 12. 2018. »

Број 23 - 04. 12. 2018. »

Број 22 - 16. 11. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42