СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„Подсетник за директора“

Подсетник за директоре/менаџере буџетских установа

 

Подсетник за директора намењен је руководиоцима буџетских организација.
Садржаји Подсетника одговарају петнaестодневном информисању директора о најважнијим променама законске регулативе, као и о актуелним обавезама и роковима који проистичу из буџетског пословања.
Кроз рубрику Актуелности директори се информишу о друштвеним кретањима и актуелним догађајима у јавном сектору, односно подсећају на јубилеје, културне догађаје...
У оквиру рубрике Правно-економско пословање сумирају се информације о обавезама и текућим пословима буџетских корисника из свих области (планирање, финансирање, буџетско рачуноводство и извештавање, системи контрола, зараде, радни односи, социјално осигурање, јавне набавке, безбедност и здравље на раду...), а са којима, по нашој процени, поред правника и рачуновође једне организације мора бити упознат и директор.
Такође, у Подсетнику се региструју најзначајнији прописи са кратким коментарима и објављују одабрани статистички подаци.
За сада, Подсетник представља сажетак наших часописа Билтен Буџетско рачуноводство и Правни саветник, а циљ нам је да до краја године прерасте у часопис, који ће својом садржином континуирано информисати и едуковати руководиоце из свих делатности буџетског система.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 7 - 03. 04. 2019.
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
• Новине у систему здравствене заштите и у здравственом осигурању
Локална самоуправа
• Јавни позив за подршку локалних самоуправа за рад саветодавних служби за грађане
• Позив за достављање Изјаве о заинтересованости у оквиру Про¬јекта Подршка спровођењу АП СРЈУ – реформа локалне само¬управе 2016-2019
• Спровођење друге фазе пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи”
• Конкурс за Пакете подршке јединицама локалне самоуправе у области управљања имовином
Просвета
• Нови истраживачки центри широм Србије
• Безбедност и дигитална писменост деце
Социјална заштита
• Наставак инспекцијских надзора у установама социјалне заштите
Наука
• Израда финалне верзије Нацрта закона о науци и истраживањима
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ
• Преузимање обавеза по основу вишегодишњих уговора у 2019. години
• Рангирање капиталних пројеката
• Пријава података у матичну евиденцију за 2018. годину – М4 Образац
• Споразумни престанак радног односа и отказ уговора о раду од стране запосленог
• Примена начела јавних набавки у пракси
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ СПЕЦИФИЧНЕ ЗА ДЕЛАТНОСТ
Просвета
• Подношење приговора на закључну оцену

ПРОПИСИ: Избор прописа донетих између два броја који су од значаја за управљање пословним системима у јавном сектору

СТАТИСТИКА – ПОДАЦИ – ЦЕНЕ

ПРИЛОГ – САДРЖАЈИ ОСТАЛИХ ИЗДАЊА ОИ
Из садржаја ПРАВНОГ САВЕТНИКА и БУЏЕТСКОГ
РАЧУНОВОДСТВА (бр. 7/19)

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Подсетник за директора” - архива

 

Број 24 - 17. 12. 2018. »

Број 23 - 04. 12. 2018. »

Број 22 - 16. 11. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42