Obrazovni Informator Obrazovni Informator

Модели интерних нормативних аката
за правно економско пословање и организацију рада буџетских корисника
(EЛЕКТРОНСКО ИЗДАЊЕ)

ШТА СУ ИН-акта?

ЗАШТО ИН-акта?

ШТА САДРЖЕ ИН-акта?

Преко 100 модела општих, појединачних аката и уговора разврстаних према областима:

  1. ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНОГ СЕКТОРА И УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА

  2. РАДНИ ОДНОСИ

  3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА