Obrazovni Informator

Унесите ваше корисничко име
(Корисничко име добили сте путем мејла који сте навели приликом наручивања претплате)

Унесите ваш ПИБ


За сва додатна питања у вези приступа апликацији, као и начина коришћења ИН-аката „ПРОСВЕТА” можете контактирати нашу Информатичку службу од 7.30 до 15.30 часова телефоном 011/3286-489 или мејлом korisnickiservis@obrazovni.rs