СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 13-14 - 15. 07. 2018.
 

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ И У НАЈАВИ

ПЛАНИРАЊЕ
ТЕМА БРОЈА: ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА У ПРИПРЕМИ ГОДИШЊИХ ПЛАНОВА ЗА 2019. ГОДИНУ
▪ Увод
▪ Покретање и почетак процеса планирања индиректних буџетских корисника
▪ Доношење годишњег плана (програма) рада и планирање материјалних ресурса за 2019. годину
▪ Припрема предлога финансијских планова индиректних буџетских корисника за 2019. годину
▪ Процес планирања и обавезе директних корисника буџетских средстава у припреми буџета за 2019. годину
▪ Обавезе јединица локалне самоуправе у припреми буџета за 2019. годину

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ

▪ Планирање кадрова за 2019. годину (Уопште о кадровском плану ▪ Кадровски план у државним органима ▪ Кадровски план у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ▪ Кадровски план у јавним службама)
▪ Измене у каталогу радних места (II део) – здравство (Руководећа радна места у здравству ▪ Примарна здравствена заштита ▪ Секундарна и терцијарна здравствена заштита и установе на више нивоа здравствене заштите ▪ Посебна радна места)

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА

▪ Прописи

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Прописи
▪ Аутономна покрајина и ЈЛС у новом Закону о путевима (Увод ▪ Правни статус путева ▪ Јавни путеви ▪ Управљање јавним путевима ▪ Финансирање јавних путева ▪ Заштита јавних путева и ванредни превоз ▪ Надзор ▪ Казнене и прелазне и завршне одредбе)
▪ Kонкурси за суфинансирање: јачања заштите националних мањина ▪ локалног и регионалног економског развоја ▪ саобраћајне инфраструктуре ▪ водоснабдевања и заштите вода ▪ унапређење процедура за финансирање пројеката организација цивилног друштва ▪ у оквиру програма Европа за грађане и грађанке

ПРОСВЕТА
▪ Прописи
▪ Органи високошколске установе и основе финансирања високошколских установа чији је оснивач РС (Органи високошколске установе ▪ Основе финансирања високошколских установа чији је оснивач Република Србија)
▪ Корак напред ка дуалном образовању (Организација, састав и начин рада Комисије ▪ Утврђивање престанка испуњености услова за извођење учења кроз рад)
▪ Kонкурси за суфинансирање: пројеката у области основног образовања

ЗДРАВСТВО
▪ Прописи

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Прописи
▪ Kонкурси за: суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома ▪ финансирање ангажовања координатора за ромска питања

КУЛТУРА
▪ Правни положај издавачке делатности у Србији (Закон о издавању публикација ▪ Акти из области културе којима се уређује област издаваштва ▪ Акти из других области којима се уређује област издаваштва)
▪ Kонкурси за суфинансирање: уметничких дела из области визуелних уметности

СПОРТ
▪ Прописи

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 4 - 06. 02. 2019. »

Број 2-3 - 15. 01. 2019. »

Број 1 - 01. 01. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42