СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 15 - 31. 07. 2018.
 

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ И У НАЈАВИ

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ

▪ Стручно усавршавање и оспособљавање у јавном сектору у складу са планираним средствима (државних службеника; службеника АП и ЈЛС; запослених у Пореској управи; запослених у просвети – у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, високом образовању и студентском стандарду; запослених у социјалној заштити; запослених у здравству; запослених у култури)
▪ Проблеми који настају када пријава на обавезно социјално осигурање није поднета у законском року

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ
▪ Достављање докумената у поступку уписа у катастар и издавање извода из катастра електронским путем
▪ Државни програм помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана (услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године)

НОРМАТИВНО УРЕЂИВАЊЕ
▪ Модел финансијског плана индиректног буџетског корисника

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА

▪ Прописи
▪ Права и дужности државних службеника и намештеника

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Прописи
▪ Измене и допуне Закона о локалној самоуправи

ПРОСВЕТА
▪ Прописи
▪ Одговорност образовних установа за претрпљену штету ученика док су у школи – судска пракса

ЗДРАВСТВО
▪ Прописи

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Прописи
▪ Новине у начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета

ПРАВОСУЂЕ
▪ Прописи

КУЛТУРА
▪ Прописи
▪ Конкурси за суфинансирање: пројеката савременог стваралаштва ▪ пројеката у области заштите културног наслеђа ▪ пројеката у области
заштите културног наслеђа Срба

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 4 - 06. 02. 2019. »

Број 2-3 - 15. 01. 2019. »

Број 1 - 01. 01. 2019. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42