СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 16 - 15. 08. 2018.
 

ПРОПИСИ
▪ ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ И У НАЈАВИ

ОБЛАСТИ
РАДНИ ОДНОСИ

▪ Начини и последице престанка радног односа запослених у поступку рационализације (Престанак радног односа уз исплату новчане накнаде • Престанак радног односа уз исплату отпремнине • Обезбеђивање средстава за исплату новчане накнаде)
▪ Измене и допуне Закона о мирном решавању радних спорова (Циљеви измена Закона о мирном решавању радних спорова • Измене у делу мирног решавања колективних радних спорова • Измене у делу мирног решавања индивидуалних радних спорова)
▪ Питања и одговори: Годишњи одмори • Заснивање радног односа • Коефицијенти за плате • Степен стручне спреме

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Јавне набавке у грађевинарству (Закон о јавним набавкама • Примена других прописа из области грађевинарства)
▪ Питања и одговори: Процена вредности • Набавка мале вредности • Рокови • Оглашавање

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
▪ Дигит(ал)изација (Дигитизација • Дигитализација • Дигитална трансформација)

ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА

▪ Прописи

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Прописи
▪ Конкурси за финансирање: пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала у 2018. години

ПРОСВЕТА
▪ Прописи
▪ Преузимање запослених у основним и средњим школама (Преузимање запослених из друге установе • Преузимање запослених са листе)
▪ Права и обавезе запослених на високошколској установи (Особље високошколске установе • Права и обавезе запослених на високошколској установи)
▪ Конкурси за финансирање: развоја високог образовања

ЗДРАВСТВО
▪ Прописи

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
▪ Прописи

КУЛТУРА
▪ Прописи
▪ Примена међународних конвенција у области културе (Међународне конвенције везане за Савет Европе • Међународне конвенције везане за Унеско)
▪ Конкурси за финансирање: промоцију културног наслеђа

ПРАВОСУЂЕ
▪ Прописи

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
▪ Прописи

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 21/2018 - 02. 11. 2018. »

Број 19 - 01. 10. 2018. »

Број 18 - 15. 09. 2018. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42