СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
Број 13-14 - 18.07.2019.
 

ПРОПИСИ
▪ I. ПРОПИСИ ДОНЕТИ ИЗМЕЂУ ДВА БРОЈА од значаја за пословање свих корисника јавних средстава
▪ II. ПРОПИСИ У ПРОЦЕДУРИ
▪ III. ПРОПИСИ У ПРИПРЕМИ (предлози и нацрти)
ОБЛАСТИ

БУЏЕТСКО ПОСЛОВАЊЕ
▪ ТЕМА БРОЈА: ПЛАНИРАЊЕ ФИНАНСИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ

- Увод
- Процес планирања буџетских корисника за 2020. годину
- Нормативни оквир за финансијско планирање у буџетском систему – општи прописи
- Доношење годишњег плана (програма) рада и планирање материјалних ресурса за 2020. годину
- Планирање кадрова за 2020. годину
- Планирање расхода за запослене за 2020. годину
- Припрема предлога финансијских планова индиректних буџетских корисника за 2020. годину
- Програмски буџет и обавеза полугодишњег извештавања о учинку програма

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Новине у Посебном колективном уговору за државне органе

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Новине у Посебном колективном уговору за запослене у јединицама локалне самоуправе
ПРОСВЕТА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
▪ Делатност ученичког и студентског стандарда према сету нових правилника
▪ Начин формирања одељења у основним и средњим школама за школску 2019-2020. годину (Формирање одељења и група у основној школи • Формирање одељења и група у средњој школи)
ЗДРАВСТВО
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
НАУКА
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментар
ПРАВОСУЂЕ
▪ Нови прописи - регистар уз краћи коментарИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42