СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
ОСТАЛА ИЗДАЊА

Практикум „ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ” (са практичним примерима)Практикум је заснован на законском оквиру за опорезивање имовине, начину утврђивања пореза на имовину и допуњен практичним примерима попуњавања пореских пријава за порез на имовину. У Практикуму су сабране и практичне инструкције за начин утврђивања пореза на наслеђе и поклон, као и пореза на пренос апсолутних права са реалним примерима попуњавања пореских пријава и за ову врсту пореза.


Цена са попустом за претплатнике: 1.600,00 динара.

Наруџбеница

 

Цена: 2.000,00 динара
Садржај:


ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ОПОРЕЗИВАЊЕ ИМОВИНЕ

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ попуњавања пореских пријава о утврђеном порезу на имовину

ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ КОЈОМ СЕ ПРИЈАВЉУЈЕ ПРОМЕНА УТВРЂЕНОГ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ ЗБОГ НАСТАНКА/ПРЕСТАНКА ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

ОБАВЕЗЕ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА КАО ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРИ УТВРЂИВАЊУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
МОДЕЛИ ОДЛУКА ЈЛС за потребе утврђивања пореза на имовину

ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН
ОПОРЕЗИВАЊЕ ПОКЛОНА ПОРЕЗОМ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН СА АСПЕКТА ИЗУЗИМАЊА ОД ОПОРЕЗИВАЊА
ПРАКТИЧАН ПРИМЕР попуњавања пореске пријаве за утврђивање пореза на наслеђе и поклон – ППИ-3

ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА
ПРАКТИЧАН ПРИМЕР попуњавања пореске пријаве за утврђивање пореза на пренос апсолутних права – ППИ-4

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42