СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
ОСТАЛА ИЗДАЊА

Практикум „РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА”, друго издање, мај 2018.II издање практикума „Регистровање фактура у централном регистру фактура“, допуњено je избором одговора на питања, и инструктивним текстом о начину на који је у апликацији „Централни регистар фактура” могуће извршити измену фактура, а што је као могућност у ову апликацију уведено 27.3.2018. године.

Овај практикум пружа одговоре на питања:
- који привредни субјекти имају обавезу уноса фактура у ЦРФ;
- који корисници јавних средстава имају обавезу уноса фактура у ЦРФ;
- према којим субјектима-корисницима јавних средстава се уносе фактуре у ЦРФ;
- шта се сматра а шта не сматра комерцијалном трансакцијом,
- како се користи ЦРФ.

Наруџбеница

 

Цена: 1.000,00 динара
Садржај:


Подсећамо да је практикум приређен поводом нове обавезе уведене последњим изменама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гл. РС” бр. 113/17) – регистровања фактура и других захтева за исплату издатих у комерцијалним трансакцијама између привредних субјеката, односно субјеката јавног сектора са једне стране и субјеката јавног сектора са друге стране, у случајевима када су субјекти јавног сектора дужници. Обавезу регистровања фактура имају повериоци у Централном регистру фактура који је уведен као информациони систем који се води у Управи за трезор.

Ово је битна новина у односу на досадашњи начин примене овог закона, према којем су субјекти јавног сектора сами евидентирали своје обавезе у комерцијалним трансакцијама, као и начин њиховог измирења у информационом систему РИНО. Начин евидентирања фактура у Централном регистру фактура (ЦРФ) посебно је новина за привредне субјекте, који се сада први пут сусрећу са евидентирањем потраживања у примени овог прописа.

Посебно истичемо део Практикума који ће читаоцима на детаљан и сликовит начин приказати начин регистрације, приступања и коришћења информационог система ЦРФ, са посебним напоменама како се снаћи у ситуацији када се појаве проблеми.


I. ОБАВЕЗА РЕГИСТРОВАЊА ФАКТУРА И ДРУГИХ ЗАХТЕВА ЗА ИСПЛАТУ У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА
1. Прописи који уређују рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
2. Појам привредног субјекта и корисника јавних средстава
3. Појам комерцијалне трансакције
4. Централни регистар фактура (ЦРФ) и начин приступања
5. Регистровање фактура у ЦРФ
6. Обавезе поверилаца/добављача
7. Обавезе дужника – корисника јавних средстава
8. Рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
9. Надзор над спровођењем извршавања обавеза субјеката у комерцијалним трансакцијама
10. Прекршајне казне за непоштовање обавеза уређених Законом

II. ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ФАКТУРА – ПРИЈАВА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА АПЛИКАЦИЈЕ

III. МОГУЋНОСТ ИЗМЕНЕ ИЗНОСА ФАКТУРА У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА

IV. ЦРФ КРОЗ ПИТАЊА И ОДГОВОРЕ

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42