СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Подсећамо - новембар 2020. године
 

Роковник

Остале обавезе

Напомена:

 

Рокови се, у случају да падају у недељу или у дане државних празника, као и у друге дане када орган пред којим треба предузети радње не ради, померају на први наредни радни дан, у складу са одредбама члана 91. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01).

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42