СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС Међународни уговори

 

 Број 14  - 08. 07. 2015.


- ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обостраном оснивању културних центара (Ступа на снагу 16.7.2015. године)
- ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Владе Републике Србије и Организације за образовање, науку и културу Уједињених нација (УНЕСКО) у вези са оснивањем Центра за воде за одрживи развој и прилагођавање климатским променама, као центра категорије 2 под покровитељством УНЕСКА

________________________________________________

 Број 13  - 26. 06. 2015.


- ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамном признавању и еквиваленцији јавних исправа о стеченом образовању и научним називима

________________________________________________

 Број 12  - 22. 06. 2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 11  - 22. 05. 2015.


- ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамном признавању и еквиваленцији јавних исправа о стеченом образовању и научним називима (ступа на снагу 30. маја 2015.)
- ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признавању јавних исправа о стеченом образовању и о стручним, академским и научним називима (ступа на снагу 30. маја 2015.)

________________________________________________

 Број 10  - 11. 05. 2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 9  - 29. 04. 2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 8  - 21. 04. 2015.


- ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Јерменије о економској, научној и техничкој сарадњи (Ступа на снагу 29.априла 2015.године)

________________________________________________

 Број 7  - 16. 04. 2015.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 6  - 23. 03. 2015.


- ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије, у износу до 15.000.000 евра за Пројекат „Енергетске ефикасности у јавним објектима”
- ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности

________________________________________________

 Број 5  - 13. 03. 2015.


- ЗАКОН о потврђивању Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата (Ступа на снагу 21.марта 2015. године)

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42