П р о п и с и

 
Службени гласник РС Међународни уговори

 

 Број 13  - 18.11.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума o измени Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије
2. ЗАКОН о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства за унутрашњу безбедност Сједињених Америчких Држава о унапређењу сарадње у циљу спречавања путовања терориста и борбе против незаконитих миграција
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Републике Србије и Агенције Европске уније за сарадњу у спровођењу закона о упућивању официра за везу
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о замени и коришћењу возачких дозвола
5. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о сарадњи у области заштите од природних и изазваних катастрофа
6. ЗАКОН о потврђивању Споразума између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе и Допунског протокола уз Споразум између влада држава учесница Црноморске економске сарадње (BSEC) о сарадњи у пружању помоћи у ванредним ситуацијама и хитном реаговању на природне и изазване катастрофе

МИНИСТАРСТВA
7. МЕМОРАНДУМ о разумевању и сарадњи у области усаглашавања примене метода за мирно решавање радних спорова
8. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Одлуке бр. 1/2018 Мешовитог комитета између држава ЕФТА и Републике Србије о измени Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава ЕФТА и Републике Србије о дефиницији појма „производи са пореклом” и методама административне сарадње
9. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области културе, уметности, младих, спорта и медија

________________________________________________

 Број 12  - 04.11.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању аката Светског поштанског савеза

МИНИСТАРСТВA
2. СПОРАЗУМ између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Северне Македоније о фитосанитраној сарадњи
3. МЕМОРАНДУМ о разумевању
4. МЕМОРАНДУМ о узајамном разумевању о сарадњи у области социјалне и породичне заштите између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства за породицу, рад и социјалне услуге Републике Турске
5. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства просвете, науке, истраживања и спорта Словачке Републике о сарадњи у областима омладине и спорта
6. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Кабинета министра задуженог за иновације и технолошки развој у Влади Републике Србије и Министарства индустрије и трговине Чешке Републике о сарадњи у области иновација, вештачке интелигенције и роботике
7. МЕМОРАНДУМ о разумевању о заједничкој сарадњи између Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије и Медитеранске академије за дипломатске студије Универзитета на Малти
8. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Вишенационалне Државе Боливије о успостављању механизма билатералних консултација
9. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Гватемале о успостављању механизма политичких консултација
10. МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи између Дипломатске академије Министартва спољних послова Републике Србије и Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Гватемале
11. ПРОТОКОЛ о сарадњи у науци и технологији између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Савета за научна и технолошка истраживања Турске (TÜBITAK)
12. ЗАЈЕДНИЧКИ КОМИНИКЕ o успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Белизеа
13. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о екстрадицији од 13. децембра 1957. године
14. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима од 20. априла 1959. године
15. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Суринам о ослобађању од обавезе прибављања виза за носиоце обичних, дипломатских, службених и специјалних пасоша
16. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије
17. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Владе Републике Мјанмарске Уније о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша
18. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак
19. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Конвенције о узајамној административној помоћи у пореским питањима

________________________________________________

 Број 10  - 06.09.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Парагвај о укидању виза за носиоце дипломатских, званичних и службених пасоша
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Мјанмарске Уније о укидању виза на дипломатске и службене пасоше
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Суринама о ослобађању од обавезе прибављања виза за носиоце обичних, дипломатских, службених и званичних/специјалних пасоша
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Доминиканске Републике о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша

МИНИСТАРСТВA
5. АДМИНИСТРАТИВНИ СПОРАЗУМ у области реформе јавне управе, управљања људским ресурсима и стручног усавршавања у јавној управи између министра државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и министра за послове јавне управе и јавне рачуне Републике Француске
6. СПОРАЗУМ између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о узајамном признавању државно признатих јавних исправа о стеченом нивоу образовања издатих у Републици Србији и Мађарској
7. СПОРАЗУМ о заједничким активностима у области осигурања квалитета и признавању акредитација у високом образовању
8. СПОРАЗУМ о сарадњи у области наставе француског језика у образовно-васпитним установама Републике Србије
9. МЕМОРАНДУМ о сарадњи
10. МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи у области високог образовања између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Савета за високо образовање Републике Турске
11. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине о сарадњи у области биљног карантина
12. МЕМОРАНДУМ о сарадњи између Министарства правде Републике Србије, Јавнобележничке коморе Србије и Високог савета јавног бележништва Републике Француске
13. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају
14. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Акта о оснивању Азијске инфраструктурне инвестиционе банке
15. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево (Република Србија) – Табановце (Република Северна Македонија)
16. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању грађана Републике Србије у Републици Словенији
17. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипра о размени и узајамној заштити тајних података

________________________________________________

 Број 9  - 03.09.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ техничких прописа који су саставни део Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF), које су наведене у Додатку Ц – Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (RID) 2019

________________________________________________

 Број 8  - 26.07.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Конвенције о узајамној административној помоћи у пореским питањима
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево (Република Србија) – Табановце (Република Северна Македонија)

МИНИСТАРСТВA
3. СПОРАЗУМ о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава o унапређењу приступа финансирању за агробизнис сектор у Републици Србији уз помоћ Гаранције за кредитни портфолио
4. СПОРАЗУМ између министра омладине и спорта Републике Србије и министарке спорта Републике Француске у области спорта
5. МЕМОРАНДУМ између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске о сарадњи у области одбране од града у региону Подриња
6. МЕМОРАНДУМ о сарадњи између Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске
7. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о сарадњи у области одбране
8. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области туризма

________________________________________________

 Број 7  - 27.06.2019.


МИНИСТАРСТВA
1. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Никарагве о успостављању механизма политичких консултација
2. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова Републике Мадагаскар
3. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова афричких интеграција и Тогоанаца у иностранству Републике Того
4. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине о сарадњи на увозу и извозу прехрамбених производа и безбедности хране
5. ПРОТОКОЛ између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине о инспекцијским и карантинским захтевима за извоз млечних производа из Републике Србије у Народну Републику Кину
6. ПРОТОКОЛ између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине о карантину и здравственим захтевима који се односе на свињско месо за извоз из Републике Србије у Народну Републику Кину
7. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступању на снагу Устава Међународне организације за цивилну заштиту
8. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи

________________________________________________

 Број 6  - 23.05.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца
2. ЗАКОН о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина−Пожега, између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца
3. ЗАКОН о потврђивању Финансијског уговора Партнерство за локални развој између Републике Србије и Европске инвестиционе банке
4. ЗАКОН о потврђивању Финансијског уговора – Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке
5. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације пореске администрације) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
6. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
7. ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења услуга електронске управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
8. ЗАКОН о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора – унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији

МИНИСТАРСТВA
9. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Владе Републике Србије, Владе Републике Бугарске, Владе Републике Грчке и Владе Румуније о оснивању Иницијалног организационог комитета за подношење заједничких кандидатура за Европско првенство у фудбалу 2028. и Светско првенство у фудбалу 2030. године
10. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства за људске ресурсе Мађарске о сарадњи у областима омладине и спорта
11. МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи у областима омладине и спорта између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства образовања, науке, културе и спорта Грузије
12. МЕМОРАНДУМ о сарадњи између Министарства заштите животне средине Републике Србије и Министарства животне средине и енергетике Републике Грчке у области заштите животне средине и одрживог развоја
13. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора о оснивању Транспортне заједнице
14. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици
15. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Протокола између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и специјалних пасоша
16. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Литваније о сарадњи у борби против криминала
17. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у Србији
18. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Конвенције која се односи на безбедност и здравље у пољопривреди (Конвенција Међународне организације рада бр. 184)

________________________________________________

 Број 5  - 30.04.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Rondex Finance, Inc. o регулисању неизмиреног дуга Републике Србије према Rondex Finance, Inc. из периода клириншког начина плаћања
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у Србији
4. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају

МИНИСТАРСТВA
5. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства омладине, спорта, културе и уметности Гренаде и Министарства омладине и спорта Републике Србије о сарадњи у областима омладине и спорта
6. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства за климатске промене и животну средину Уједињених Арапских Емирата о ветеринарској сарадњи
7. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Конвенције о оснивању Европске организације за нуклеарна истраживања
8. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о сарадњи у борби против криминала
9. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан
10. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о регулисању режима пограничног саобраћаја
11. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног прелаза Границе (Република Србија) – Чемерно (Црна Гора)
12. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Шпиљани (Република Србија) – Драченовац (Црна Гора)
13. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Јабука (Република Србија) – Ранче (Црна Гора)
14. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном железничком граничном прелазу Пријепоље (Република Србија) – Врбница – Бијело Поље (Црна Гора)
15. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног прелаза Годово (Република Србија) – Вуча (Црна Гора)
16. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступању на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Гостун (Република Србија) – Добраково (Црна Гора)
17. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Протокола о привилегијама и имунитетима Европске организације за нуклеарна истраживања
18. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Канаде о ваздушном саобраћају
19. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце обичних пасоша
20. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Министарства заштите животне средине Републике Србије и Министарства животне средине и вода Републике Бугарске о сарадњи у области заштитне животне средине
21. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и Сједињених Америчких Држава о изручењу
22. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају
23. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о бављењу плаћеном делатношћу чланова породице чланова званичних представништава две државе
24. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Протокола I Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске, Одлуке број 1/2017 Заједничког комитета и Протокола III о трговини услугама Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске
25. ОБАВЕШТЕЊЕ о престанку важења Споразума између Савезне Владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Индије о узајамном подстицању и заштити улагања

________________________________________________

 Број 4  - 04.04.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Акта о оснивању Азијске инфраструктурне инвестиционе банке
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Литваније о сарадњи у борби против криминала

МИНИСТАРСТВA
3. МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи у области туризма између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства туризма, ваздушног саобраћаја, рукотворина и социјалне економије Краљевине Мароко
4. МЕМОРАНДУМ о сарадњи у областима омладине и спорта између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства омладине и спорта Републике Тунис
5. МЕМОРАНДУМ између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске о сарадњи у области стипендирања младих талената

________________________________________________

 Број 3  - 18.03.2019.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Устава Међународне организације за цивилну заштиту
2. ЗАКОН о престанку важења Закона о ратификацији Споразума између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Малезије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, са Протоколом

МИНИСТАРСТВA
3. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Компаније Metito Utilities ltd. из Уједињених Арапских Емирата у вези са развојем и спровођењем пројеката третмана вода и отпадних вода у Републици Србији
4. МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и Министарства туризма Републике Бугарске о сарадњи у области туризма
5. МЕМОРАНДУМ о сарадњи у области технолошког развоја и дигитализације између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске
6. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о сарадњи у области одбране
7. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног секретаријата Транспортне заједнице
8. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области употребе нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе на основу потврђених и иновационих технологија
9. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о очувању популација слепих мишева у Европи

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42