П р о п и с и

 
Службени гласник РС Међународни уговори

 

 Број 4  - 14.11.2022.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Уговора о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање подршке буџету Републике Србије
2.ЗАКОН о потврђивању Уговора о кредиту у износу до 79.916.833,43 евра осигураног код China Export & Credit Insurance Corporation за финансирање уклањања старог моста на Сави и изградњу новог челичног лучног моста између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, BNP PARIBAS SA као Аранжера, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV и BNP PARIBAS SA као Првобитних зајмодаваца и BNP PARIBAS SA, као Агента, Уговорa о изменама и допунама бр. 1 од 19. маја 2022. године и Уговорa о изменама и допунама бр. 2 од 20. октобра 2022. године
3.ЗАКОН о потврђивању Споразумa о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије за Програм „Водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода у општинама средње величине у Србији VI (фаза II)”

Министарства

4.ОПШТИ СПОРАЗУМ о сарадњи између Републике Србије и Републике Бурунди
5.СПОРАЗУМ о сарадњи у области спорта између Владе Републике Србије и Владе Републике Хондурас
6.СПОРАЗУМ о сарадњи у области спорта између Владе Републике Србије и Владе Државе Кувајт
7.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства спорта, културе и омладине Краљевине Есватини о сарадњи у областима омладине и спорта
8.МЕМОРАНДУМ о разумевању у областима омладине и спорта између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства омладине и спорта Боливарске Републике Венецуеле
9.МЕМОРАНДУМ о разумевању у области спорта између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Костариканског института за спорт и рекреацију
10.МЕМОРАНДУМ о разумевању у области спорта између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Националног института за спорт, физичко васпитање и рекреацију Републике Кубе
11.МЕМОРАНДУМ о сарадњи између Дипломатске академије Министартва спољних послова Републике Србије и Вишег института за међународне односе „Раул Роа Гарсија” Министарства спољних послова Републике Кубе
12.МЕМОРАНДУМ о сарадњи између Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије и Дипломатске академије Анвар Гаргаш Уједињених Арапских Емирата
13.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Анекса бр. 3 Споразума о економско-техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине
14.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области заштите животне средине
15.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразум између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама и сливовима од заједничког интереса
16.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипар о сарадњи у области заштите од катастрофа
17.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о спровођењу заједничких полицијских патрола
18.ОБАВЕШТEЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о безбедносној сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске
19.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Општег споразума о сарадњи између Републике Србије и Републике Бурунди
20.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о пограничном саобраћају

________________________________________________

 Број 3  - 06.07.2022.


Министарства

1.ОКВИРНИ СПОРАЗУМ о сарадњи између Републике Србије и Кнежевине Монако
2.МЕМОРАНДУМ о разумевању о политичким консултацијама између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова, сарадње и заједница Демократске Републике Сао Томе и Принсипе
3.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о размени искустава о развоју и модернизацији владе
4.МЕМОРАНДУМ о сарадњи између Дипломатске академије „Хосе Сесилио дел Ваље” Министарства спољних послова и међународне сарадње Републике Хондурас и Дипломатске академије Министартва спољних послова Републике Србије о академској сарадњи
5.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде и аграрне реформе Сиријске Арапске Републике о сарадњи у области пољопривреде
6.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Индонезије о политичким консултацијама
7.МЕМОРАНДУМ о разумевању о билатералним консултацијама између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Народне Републике Бангладеш
8.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о сарадњи у области борбе против кријумчарења миграната
9.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Оквирног споразума о сарадњи између Републике Србије и Кнежевине Монако
10.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Анекса 1 Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области инфраструктурних пројеката
11.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (АЕОС)
12.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о граничним прелазима
13.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о заједничким локацијама на граничним прелазима и Анекса Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о заједничким локацијама на граничним прелазима за заједничку локацију на граничном прелазу Љубовија (нови мост) – Братунац (нови мост)

________________________________________________

 Број 1  - 10.02.2022.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума о оснивању Међународне инвестиционе банке
2.ЗАКОН о потврђивању Уговорa о кредиту који се односи на необезбеђени зајам у износу до 400.000.000 евра уз осигурање од стране Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије” д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате–Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и J.P. MORGAN AG као Агентом и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитним мандатним водећим аранжером и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG и Santander Bank N.A. као Мандатним водећим аранжерима и CaixaBank, S.A. и UBS Switzerland AG као Водећим аранжерима и Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG и UBS Switzerland AG као Првобитним зајмодавцима
3.ЗАКОН о потврђивању Уговора о кредитном аранжману у износу до 203.775.000 евра осигураног код China Export & Credit Insurance Corporation за финансирање прве фазе Пројекта сакупљања и пречишћавања отпадних вода централног канализационог система града Београда између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, BNP PARIBAS SA и UNICREDIT BANK AG, као Аранжера, UNICREDIT BANK AG, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV и BNP PARIBAS SA, као Првобитних зајмодаваца, UNICREDIT BANK AG, као Агента и BNP PARIBAS SA, као ECA Агента
4.ЗАКОН о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији – фаза II), између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој
5.ЗАКОН о потврђивању Уговора о зајму Програм чврстог отпада у Србији, између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој
6.ЗАКОН о потврђивању Уговора о кредитном аранжману бр. ЦРС 1022 01 А између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца, за реализацију Програма чврстог отпада у Србији
7.ЗАКОН о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој
8.ЗАКОН о потврђивању Уговора о кредитном аранжману у износу од 203.400.928 евра између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, аранжиран од стране BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD као Овлашћеног главног аранжера са BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH у својству Агента и BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH као Првобитним зајмодавцем
9.ЗАКОН о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње брзе саобраћајнице Нови Сад – Рума („Фрушкогорски коридор”) између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке као Зајмодавца
10.ЗАКОН о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2106 (2021) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам – Центaр за обуку за дуално образовање
11.ЗАКОН о потврђивању Одлуке брoj 1/2021 Савета за стабилизацију и придруживање ЕУ и Србије о измени Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, заменом његовог Протокола 3 о дефиницији појма „производи са пореклом” и методама административне сарадње

Министарства

12.МЕМОРАНДУМ о разумевању у областима омладине и спорта између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства образовања и културе Републике Финске
13.МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова Републике Летоније
14.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 36 Царинске конвенције о међународном превозу робе на основу исправе МДП (карнет ТИР) (Конвенција ТИР, 1975)
15.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о пријатељству и сарадњи између Републике Србије и Републике Суринама
16.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о давању дозвола члановима породица особља дипломатско-конзуларних представништава за бављење плаћеним делатностима
17.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Камбоџе о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша

________________________________________________

 Број 27  - 30.12.2021.


Народна скупштина
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума о сарадњи у ветеринарској, фитосанитарној и области безбедности хране и хране за животиње на Западном Балкану
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума о условима за слободан приступ тржишту рада на Западном Балкану
3. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (АЕОS)
4. ЗАКОН о потврђивању Споразумa о повезивању шема електронске идентификације грађана Западног Балкана

________________________________________________

 Број 26  - 28.12.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Креативна Европа (2021–2027)
2.ЗАКОН о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2079 (2021) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам – Универзитетскa инфраструктурa
3.ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног Пројекта о изградњи) за пројекат изградње државног пута 1.Б реда бр. 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд–Пожега), између кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца и Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца
4.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Камбоџе о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша

________________________________________________

 Број 25  - 23.12.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Монголије о трговинској и економској сарадњи
2.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о давању дозвола члановима породица особља дипломатско-конзуларних представништава за бављење плаћеним делатностима

Министарствa

3.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области одбране
4.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању о војној сарадњи између Владе Републике Србије коју представља Министарство одбране и Владе Арапске Републике Египат коју представља Министарство одбране
5.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Измене Споразума о пољопривредним производима између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Норвешке
6.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Измене Споразума о пољопривредним производима између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације
7.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Измена Споразума о пољопривредним производима између Републике Србије и Исланда
8.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије број 1 из 2021. године о измени и допуни Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије у вези са дефиницијом појма „роба са пореклом” и методама административне сарадње

________________________________________________

 Број 24  - 01.12.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије коју представља министар финансија („Зајмопримац”) за Програм „Интегрисано управљање чврстим отпадом, фаза Iˮ

________________________________________________

 Број 23  - 19.11.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Измене Споразума о пољопривредним производима између Републике Србије и Краљевине Норвешке
2.ЗАКОН о потврђивању Споразума о сарадњи у заштити од катастрофа на Западном Балкану
3.ЗАКОН о потврђивању Споразума о узајамном признавању и замени возачких дозвола између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине

Министарства

4.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о ратним меморијалима
5.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Републике Србије и Јапана о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и спречавању пореске евазије и избегавања
6.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека

________________________________________________

 Број 22  - 08.11.2021.Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Уговора о гаранцији (Паметна бројила) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој

Министарства

2.ПРОТОКОЛ о сарадњи између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова Народне Републике Кине
3.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске
4.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о просветној, културној и спортској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Мексичких Држава

________________________________________________

 Број 21  - 25.10.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о заједничким локацијама на граничним прелазима
2.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о граничним прелазима
3.ЗАКОН о потврђивању Меморандума о разумевању о војној сарадњи између Владе Републике Србије коју представља Министарство одбране и Владе Арапске Републике Египат коју представља Министарство одбране
4.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о пограничном саобраћају
5.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о сарадњи у области заштите од катастрофа

Министарства

6.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарствa спољних послова Републике Србије и Министарствa спољних послова Републике Турске о јачању билатералне сарадње
7.МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи у области дипломатске обуке између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и спољне трговине Мађарске
8.МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи између Министарства спољних послова Републике Србије и Савезне јавне службе за спољне послове, спољну трговину и развојну сарадњу Краљевине Белгије
9.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних и европских послова Великог Војводства Луксембурга о јачању билатералне сарадње
10.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Индонезије о сарадњи на изградњи дипломатских капацитета
11.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Демократске Републике Сао Томе и Принсипе о сарадњи дипломатских академија
12.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова, имиграције и трговине Антигве и Барбуде о пријатељству и заједничкој сарадњи
13.МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова Републике Азербејџан на конзуларним пословима
14.МЕМОРАНДУМ о разумевању о политичким консултацијама између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова Републике Азербејџан
15.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Одлуке о измени Анекса Ⅰ Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса
16.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и званичних пасоша између Републике Србије и Републике Никарагве
17.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о оснивању и условима делатности културно-информативних центара
18.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије
19.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању у области рада, запошљавања и социјалне заштите између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства за рад и социјалну заштиту становништва Републике Азербејџан
20.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о међународном повременом превозу путника аутобусима (Interbus споразум)
21.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о изменама Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о укидању виза за њихове држављане
22.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о полицијској сарадњи
23.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Амандмана на Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42