СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС Међународни уговори

 

 Број 12  - 19. 12. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 11  - 24. 11. 2017.


- ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о учешћу у Средњеевропском програму универзитетске размене („CEEPUS III”) (Споразум ступа на снагу 1.децембра 2017.године)

________________________________________________

 Број 10  - 13. 11. 2017.


- ОБАВЕШТЕЊЕ о датума ступања на снагу Протокола о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, сачињен у Брчком (Протокол ступио на снагу 8.октобра 2017.године)

________________________________________________

 Број 9  - 02. 10. 2017.


- ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Чешке о сарадњи у области културе, образовања, науке, омладине и спорта – Сл. гл. РС – Међународни уговори бр. 9 од 2.10.2017. (ступа на снагу 21. јуна 2017)

________________________________________________

 Број 8  - 04. 09. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 7  - 30. 08. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 6  - 29. 08. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 5  - 04. 08. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 4  - 30. 05. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 3  - 17. 05. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42