П р о п и с и

 
Службени гласник РС Међународни уговори

 

 Број 10  - 17.05.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе Комонвелта Доминике о сарадњи у области пољопривреде
2.ЗАКОН о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о изручењу
3.ЗАКОН о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о узајамној правној помоћи у кривичним стварима
4.ЗАКОН о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Белорусије о изручењу
5.ЗАКОН о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о трансферу осуђених лица и сарадњи у извршењу кривичних санкција

________________________________________________

 Број 9  - 10.05.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека
2.ЗАКОН о потврђивању Протокола за измену и допуну Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава о научној и технолошкој сарадњи
3.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља

________________________________________________

 Број 8  - 29.04.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о узајамном признавању Програма АЕО Управе царина Министарства финансија Републике Србије и Програма за управљање кредитима предузећа Генералне царинске администрације Народне Републике Кине
2.ЗАКОН о потврђивању Споразума о подстицању инвестиција између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава
3.ЗАКОН о потврђивању Анекса 1 Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији

Министарства

4.ОДЛУКА број 1/2019 заједничког одбора ЕУ и земаља заједничког транзита од 4. децембра 2019. којом се мења Конвенција од 20. маја 1987. о заједничком транзитном поступку
5.ОДЛУКА 2/2018 заједничког одбора EУ и земаља заједничког транзита од 4. децембра 2018. којом се мења Конвенција од 20. маја 1987. године о заједничком транзитном поступку
6.ОДЛУКА 1/2018 заједничког одбора ЕУ и земаља заједничког транзита од 4. децембра 2018. у вези са позивом упућеним Уједињеном Краљевству да приступи Конвенцији од 20. маја 1987. године о заједничком транзитном поступку
7.ОДЛУКА 1/2018 заједничког одбора ЕУ и земаља заједничког транзита од 4. децембра 2018. у вези са позивом упућеним Уједињеном Краљевству да приступи Конвенцији од 20. маја 1987. године о поједностављењу формалности у трговини робом
8.МЕМОРАНДУМ о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и међународне сарадње Републике Италије о јачању билатералне сарадње
9.МЕМОРАНДУМ о разумевању о сарадњи између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Исламске Републике Иран
10.МЕМОРАНДУМ о разумевању у области омладине између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства образовања, културе, спорта и омладине Републике Кипар
11.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Конвенције о трговини житарицама, 1995
12.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Палестине у области безбедносне сарадње
13.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Протокола број 15 којим се мења Конвенција за заштиту људских права и основних слобода

________________________________________________

 Број 7  - 12.04.2021.


НАРОДНА СКУПШТИНА

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о одржавању и реконструкцији путних међудржавних мостова између Републике Србије и Босне и Херцеговине

МИНИСТАРСТВА

2.МЕМОРАНДУМ о разумевању у области спорта између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Опште управе за спорт Народне Републике Кине

________________________________________________

 Број 6  - 01.04.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој
2.ЗАКОН о потврђивању Одлуке 1/2019 ЕСАА Заједничког комитета од 31. јула 2019. године којом се замењује Анекс I Мултилатералног споразума између Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову (у складу са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 од 10. јуна 1999) о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја
Министарства
3.СПОРАЗУМ о сарадњи између Министарства правде Републике Србије и Генералног тужилаштва Руске Федерације
4.МЕМОРАНДУМ о разумевању о политичким консултацијама између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Краљевине Бахреин
5.ПРОТОКОЛ између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова и трговине Мађарске о заједничком коришћењу просторија за потребе дипломатско-конзуларних представништава у Валети (Република Малта)
6.ПРОТОКОЛ између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова и трговине Мађарске о заједничком коришћењу просторија за потребе дипломатско-конзуларних представништава у Лусаки (Република Замбија)
7.ПРОТОКОЛ између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства иностраних послова и трговине Мађарске о заједничком коришћењу просторија за потребе дипломатско-конзуларних представништава у Сантјагу (Република Чиле)
8.ПРОТОКОЛ о фитосанитарним условима за извоз кукуруза из Републике Србије у Народну Републику Кину између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине
9.ПРОТОКОЛ о санитарним и фитосанитарним условима за извоз сушених резанаца шећерне репе из Републике Србије у Народну Републику Кину, између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царина Народне Републике Кине
10.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о сарадњи у области борбе против трговине људима

________________________________________________

 Број 5  - 17.03.2021.


НАРОДНА СКУПШТИНА

1.ЗАКОН о потврђивању Конвенције о трговини житарицама,1995
2.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Палестине у
области безбедносне сарадње

МИНИСТАРСТВА
3.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о статусу између Републике Србије и Европске уније о акцијама које спроводи Европска агенција за граничну и обалску стражу у Републици Србији

________________________________________________

 Број 4  - 05.03.2021.


Народна скупштина
1.ЗАКОН о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2034 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам – Инфраструктура у култури
Култура-Међународни уговори

Министарства

2.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области борбе против тероризма
3.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Великог Војводства Луксембург о размени и узајамној заштити тајних података

________________________________________________

 Број 3  - 02.03.2021.


Народна скупштина

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије („Зајмопримац”) коју представља министар финансија за пројекат „Енергетска ефикасност у зградама јавне намене и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања – Озелењавање јавног сектораˮ
2.ЗАКОН о потврђивању Споразума о просветној, културној и спортској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Мексичких Држава
3.ЗАКОН о потврђивању Споразума о статусу између Републике Србије и Европске уније о акцијама које спроводи Европска агенција за граничну и обалску стражу у Републици Србији
4.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о сарадњи у области борбе против трговине људима

________________________________________________

 Број 2  - 18.02.2021.
НАРОДНА СКУПШТИНА

1.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Лесото о сарадњи у области одбране
2.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о сарадњи у области борбе против кријумчарења миграната

МИНИСТАРСТВА

3.ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Лесото о сарадњи у области одбране
4..ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о сарадњи у области борбе против кријумчарења миграната
5..СПОРАЗУМ о сарадњи у области културе између Владе Републике Србије и Владе Државе Катар
5.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи у области културе између Владе Републике Србије и Владе Државе Катар
6.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о заједничким набавкама медицинских средстава
7.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о узајамном признавању возачких дозвола
8.ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о запошљавању чланова породице који живе у заједничком домаћинству са члановима дипломатских и конзуларних представништаваПоштовани корисници,

________________________________________________

 Број 1  - 01.02.2021.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Великог Војводства Луксембург о размени и узајамној заштити тајних података
2. ЗАКОН о потврђивању Споразума о преносу надлежности за пружање услуга у ваздушном саобраћају између Савета министара Босне и Херцеговине, Владе Републике Србије и Владе Црне Горе
3. ЗАКОН о потврђивању Измене Међународне конвенције о Хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе
4. ЗАКОН о потврђивању Другог додатног протокола Светске поштанске конвенције
5. ЗАКОН о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Ирана у области заштите биља и биљног карантина
6. ЗАКОН о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у борби против тероризма

МИНИСТАРСТВA
7. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Уговора између Владе Републике Србије и Владе Хонг Конга Специјалног административног региона Народне Републике Кине о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и спречавању пореске евазије и избегавања
8. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији
9. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о индустрији и технологији
10. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Савета министарства Републике Албаније о узајамном путовању држављана
11. ОБАВЕШТЕЊЕ о датуму ступања на снагу Споразума о кинематографској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42