СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 46  - 15. 06. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о избору гувернера Народне банке Србије
2. ОДЛУКА о избору вицегувернера Народне банке Србије
3. ОДЛУКА о избору чланова Одбора Агенције за борбу против корупције
4. ОДЛУКА о избору председника судова

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
5. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Сталној делегацији Републике Србије и при Унеско у Паризуо опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Сталној делегацији Републике Србије и при Унеско у Паризу

ВЛАДА
6. УРЕДБА о поступку контроле извршења уговорних обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине
7. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у граду Боузману (Bozeman), савезна држава Монтана, Сједињене Америчке Државе
8. ОДЛУКА о примени Посебног колективног уговора за делатност путне привреде Републике Србије
9. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
24. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Универзитетске дечје клинике
25. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Универзитетске дечје клинике
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији
27. РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета за стручно образовање и образовање одраслих
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе
29. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и вршилаца дужности чланова Управног одбора Филмског центра Србије – Установе културе од националног значаја
31. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Филмског центра Србије
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
33. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у граду Боузману (Bozeman), савезна држава Монтана, Сједињене Америчке Државе
34. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5623/2018
35. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5632/2018
36. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5633/2018
37. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-5604/2018
38. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-5606/2018
39. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-5607/2018
40. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-5608/2018
41. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-5609/2018
42. РЕШЕЊЕ оутрђиваљу јавног интереса, 05 број 465-5399/2018
43. РЕШЕЊЕ о утврђивњу јавног интереса, 05 број 465-5558/2018-1
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду „Коридори Србије” д.о.о. Београд
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о допуни Годишњег програма рада Агенције за управљање лукама за 2018. годину
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању

МИНИСТАРСТВA
47. ПРАВИЛНИК о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима
48. ПРАВИЛНИК о поступку за предлагање и именовање чланова Савета корисника Националног парка
49. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела
50. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/198
51. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/220
52. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/267
53. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/407
54. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/553
55. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/603
56. УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/787
57. РЕШЕЊЕ о давању овлашћења за испитивање отпада

ПРАВОСУЂЕ
58. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Чачку
59. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду
60. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ужицу

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
61. ОДЛУКА о измени Одлуке о извештавању банака
62. ОДЛУКА о изменама Одлуке о информацијама и подацима који се достављају Народној банци Србије за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
63. ПРАВИЛНИК о организацији, саставу и начину рада Комисије за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца
64. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о организовању полагања испита, издавања и одузимања лиценце за професионалног управника и вођења Регистра професионалних управника

________________________________________________

 Број 45  - 13. 06. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о посебним захтевима за стабилитет ro-ro путничких бродова
2. ОДЛУКА о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом
3. ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Севиљи, Краљевина Шпанија
4. ОДЛУКА о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
5. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-5180/2018
6. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-5181/2018
7. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5179/2018
8. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5182/2018
9. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5313/2018
10. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5314/2018
11. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-5315/2018
12. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-5343/2018
13. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-5373/2018
14. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5171/2018
15. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5173/2018
16. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5238/2018
17. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5239/2018
18. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5242/2018
19. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5243/2018
20. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5244/2018
21. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5245/2018
22. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5246/2018
23. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5247/2018
24. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута Клиничко-болничког центра Земун–Београд
25. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2018. годину
26. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура Железнице Србије” Београд за 2018. годину
27. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2018. годину
28. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Београда, Република Србија и града Сарајева, Босна и Херцеговина

МИНИСТАРСТВA
29. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области заштите животне средине
30. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда
31. ПРАВИЛНИК о усклађеним износима накнаде за загађивање животне средине
32. ПРАВИЛНИК о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада
33. ПРАВИЛНИК o усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада
34. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања
35. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања
36. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју
37. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања
38. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби
39. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
40. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
41. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији
42. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача дувана

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
43. ПРАВИЛНИК о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
44. РЕШЕЊЕ Директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0220/2017-08
45. РЕШЕЊЕ Директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0250/2017-08
46. ИНДЕКС потрошачких цена за мај 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
47. РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката
48. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности града Пожаревца

________________________________________________

 Број 44  - 08. 06. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину
2. ЗАКОН о финансијском обезбеђењу
3. ЗАКОН о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о платним услугама
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије
6. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о привредним друштвима
7. ЗАКОН o изменама и допунама Закона о стечају
8. ОДЛУКА о избору четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

ВЛАДА
9. УРЕДБА о начину остваривања заштите података за лекове који се употребљавају у хуманој медицини и ближим условима за прихватање референтног лека у поступку издавања дозволе за лек са скраћеном документацијом
10. РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству здравља
11. РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
12. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
14. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
15. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра одбране
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
17. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства финансија
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
19. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Установе студентско одмаралиште Београд
27. РЕШЕЊЕ о именовању директора Установе студентско одмаралиште Београд
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Чачку
29. РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Чачку
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома културе „Студентски град” у Београду
31. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома културе „Студентски град” у Београду
32. РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог комитета за сарадњу са Уједињеним Арапским Емиратима
33. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника Генералног секретара Владе
34. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Генералног секретара Владе
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
37. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
38. ЗАКЉУЧАК о измени Закључка о именовању 24 број 119-9860/2014
39. ЗАКЉУЧАК о измени Закључка о именовању 24 број 119-10388/2014
40. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Лими, Република Перу
41. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

МИНИСТАРСТВA
42. ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних инвестиција
43. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
44. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
45. ПРАВИЛНИК допунама Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта
46. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
47. ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
48. ПРАВИЛНИК о начину и поступку укључивања у обавезно здравствено осигурање лица која нису обавезно здравствено осигурана
49. ЗАКЉУЧАК Председник Комисије за заштиту конкуренциј, број 4/0-02-427/2018-01

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
50. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. КИФ18-2168
51. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина JULIETA д.о.о. КИФ18-2169

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
52. ОДЛУКА о поништавању Одлуке о спровођењу конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Дољевац”, Дољевац, број 02-65/2018 од 9. марта 2018. године
53. ОДЛУКА о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Дољевац”, Дољевац

________________________________________________

 Број 43  - 06. 06. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

МИНИСТАРСТВA
2. ЛИСТА одобрених супстанци

УСТАВНИ СУД
3. ОДЛУКА Уставног суда број IУo-68/2017
4. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-4899/2015 и издвојено мишљење судије
5. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-4376/2016

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
6. ОДЛУКА о поништењу јавног конкурса за именовање директора ЈП „Рзав”

________________________________________________

 Број 42  - 01. 06. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о каријерном развоју полицијских службеника
2. УРЕДБА о престанку важења Уредбе о примени технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности
3. ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме
4. ОДЛУКА о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације
5. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
6. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
7. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла „Протеинка”, Сомбор
27. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Филмског центра Србије – Установе културе од националног значаја
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за економски развој
30. РЕШЕЊЕ о именовању председника Одбора за привреду и финансије
31. РЕШЕЊЕ о разрешењу секретара и заменика секретара Преговарачке групе за информационо друштво и медије Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
32. РЕШЕЊЕ о именовању секретара и заменика секретара Преговарачке групе за информационо друштво и медије Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
33. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
34. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4937/2018
35. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4952/2018
36. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4933/2018
37. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4951/2018
38. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4934/2018
39. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4939/2018
40. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4936/2018
41. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4954/2018
42. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити по Финансијским извештајима Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” за 2016. годину
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода над расходима по Завршном рачуну Агенције за управљање лукама за 2017. годину
44. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4877/2018
45. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5103/2018
46. РЕШЕЊЕ o употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5133/2018
47. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5134/2018
48. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5135/2018
49. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4805/2018
50. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4811/2018
51. ЗАКЉУЧАК о проглашењу Пројекта „Нови Сад 2019 − омладинска престоница Европе”, пројектом од националног значаја за Републику Србију

МИНИСТАРСТВA
52. ПРАВИЛНИК о начину поступања граничне полиције приликом утврђивања и решавања граничног инцидента и повреде државне границе
53. ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца захтева за издавање граничног одобрења, граничног одобрења и начину издавања граничног одобрења
54. ПРАВИЛНИК о кућном реду и правилима боравка у прихватилишту за странце
55. ПРАВИЛНИК о начину и поступку регистрације и изгледу и садржини потврде о регистрацији странца који је изразио намеру да поднесе захтев за азил
56. ПРАВИЛНИК о садржини и изгледу обрасца захтева за азил и садржини и изгледу образаца исправа које се издају тражиоцу азила и лицу којем је одобрен азил или привремена заштита
57. ПРАВИЛНИК о поступку за предлагање и именовање чланова Стручног савета Националног парка
58. ПРАВИЛНИК о критеријумима за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање установа социјалне заштите
59. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
60. ОДЛУКА о изменама Кодекса понашања државних службеника
61. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Агенције за енергетику Републике Србије за 2018. годину

________________________________________________

 Број 41  - 31. 05. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности
2. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама
3. ЗАКОН о поступку уписа у катастар непокретности и водова
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају
6. ЗАКОН о путевима
7. ЗАКОН о железници
8. ЗАКОН о безбедности у железничком саобраћају
9. ЗАКОН о интероперабилности железничког система
10. ЗАКОН о Централној евиденцији стварних власника
11. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности
12. ЗАКОН о допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма
13. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима

МИНИСТАРСТВA
14. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
15. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0150/17-11
16. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0817/15-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
17. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Julieta д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 40  - 29. 05. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о избору министра финансија

МИНИСТАРСТВA
2. ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2018. годину
3. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава
4. ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш–Мердаре на животну средину
5. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 308-1/18
6. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 308-2/18
7. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 308-3/18
8. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 308-4/18
9. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 308-5/18

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10. ОДЛУКА о измени Одлуке о проглашењу рибарског подручја „Ритови доњег Потисја”

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
11. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Нови Сад

________________________________________________

 Број 39  - 25. 05. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о избору чланова Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
2. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Азербејџан
3. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Аустрији

ВЛАДА
4. УРЕДБА о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2018. годину
5. УРЕДБА о изменама Уредбе о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника
6. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Клисура реке Милешевке”
7. ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Азербејџан
8. ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Бурунди
9. ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду стратешког документа за унапређење производње и тржишта малине у Републици Србији
10. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
11. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству заштите животне средине
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
17. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра привреде
19. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
20. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра привреде
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Националне академије за јавну управу
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, Београд
24. РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, Београд
25. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло” – Установе културе од националног значаја
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Дома ученика средњих школа у Краљеву
27. РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању чланова Међудржавне комисије за праћење спровођења и примену одредби споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за права детета
29. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
30. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
31. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Студентског центра Ниш
33. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4586/2018
34. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4603/2018
35. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4605/2018
36. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4748/2018
37. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4790/2018
38. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4791/2018
39. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Агенције за управљање лукама за 2017. годину
40. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагас”, Нови Сад за 2018. годину
41. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4847/2018
42. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4857/2018
43. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4858/2018
44. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4878/2018
45. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4556/2018-1
46. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4558/2018-1
47. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4623/2018-1

МИНИСТАРСТВA
48. ПРАВИЛНИК о начину вршења унутрашње контроле
49. ПРАВИЛНИК о начину спровођења теста интегритета
50. ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи
51. ПРАВИЛНИК о увозу медицинских средстава која нису регистрована
52. ПРАВИЛНИК o посебним елементима процене ризика, посебним критеријумима за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталости вршења инспекцијског надзора здравствене инспекције
53. ПРАВИЛНИК о ближим условима које мора да испуњава именовано тело за оцењивање усаглашености возила, као и услови, поступак и начин вођења регистра издатих, одузетих, односно враћених ADR сертификата о одобрењу за возило
54. ПРАВИЛНИК о врстама и садржини образложења квалификованих и неквалификованих трошкова и обрасцу захтева за доделу и исплату подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
55. ПРАВИЛНИК о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла
56. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову
57. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
58. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене ауто-пута Е-761, деоница Пожега – Ужице – граница са Републиком Српском (Босна и Херцеговина) на животну средину

УСТАВНИ СУД
59. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-733/2016 и издвојено мишљење судије

ПРАВОСУЂЕ
60. ОДЛУКА о престанку судијске функције
61. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-12/2018-01
62. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-13/2018-01
63. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-14/2018-01
64. ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју заменика јавних тужилаца

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
65. РЕШЕЊЕ o допуни дозволе за пружање платних услуга

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
66. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију
67. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају вршиоца дужности руководиоца Сектора за опште и заједничке послове Стручне службе Заштитника грађана
68. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-305/2018-1
69. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
70. ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Пештерско поље”

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
71. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило”, Чачак
72. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Нови Пазар
73. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Обреновац

________________________________________________

 Број 38  - 18. 05. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о образовању Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом
2. ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2018. годину
3. ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
4. ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање

ВЛАДА
5. ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2х400 kV Бајина Башта – Обреновац
6. ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја
7. ОДЛУКА о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа Београд – Нови Београд са Законом о јавним предузећима
8. ОДЛУКА председника Владе 01 број 035-00-00019/2018-01
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
10. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
12. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
13. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета за стручно образовање и образовање одраслих
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
16. РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара у Министарству финансија
17. РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара у Министарству финансија
18. РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара у Министарству финансија
19. РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара у Министарству финансија
20. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-2051/2018
21. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4584/2018
22. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за управљање лукама за 2017. годину
23. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2017. годину
24. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај – Завршни рачун – Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2017. годину
25. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2017. годину
26. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2017. годину
27. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица”
28. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Зрењанина, Република Србија и града Бијељине, Република Српска, Босна и Херцеговина
29. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Параћин, Република Србија и општине Штип, Република Македонија
30. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име огранка страног привредног друштва садржи назив „Serbia”
31. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4481/2018
32. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4484/2018
33. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4583/2018
34. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4412/2018
35. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4417/2018
36. РЕШЕЊЕ о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
37. ИСПРАВКА Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара”

МИНИСТАРСТВA
38. ПРАВИЛНИК о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова
39. ПРАВИЛНИК о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада
40. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника o садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада
41. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу
42. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања и војне опреме за 2016. годину
43. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области робе двоструке намене за 2016. годину

УСТАВНИ СУД
44. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3312/2016

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
45. ОДЛУКА о изменама Одлуке о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
46. ПРАВИЛНИК о издавању картографских публикација
47. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
48. ОДЛУКА о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2017. годину

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
49. КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије
50. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије
51. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Велетабак” д.о.о. Нови Сад

________________________________________________

 Број 37  - 11. 05. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о условима и начину привлачења директних инвестиција
2. УРЕДБА о условима за пружање квалификованих услуга од поверења
3. УРЕДБА о спровођењу програма прекограничне и транснационалне сарадње са државама чланицама Европске уније у Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
4. УРЕДБА о допунама Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите
5. УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе
6. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године
7. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године
8. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2018/2019. години
9. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2018/2019. години
10. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2018/2019. години
11. ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2018/2019. години
12. ОДЛУКА о примени Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству на послодавце који нису чланови Уније послодаваца Србије и који нису учествовали у његовом закључењу
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
24. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
25. РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Музеја ваздухопловства – Београд
27. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Музеја ваздухопловства – Београд
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Музеја ваздухопловства – Београд
29. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Музеја ваздухопловства – Београд
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета за стручно образовање и образовање одраслих
31. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Завода за проучавање културног развитка
33. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево
34. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Привременог органа општине Гора
35. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
36. РЕШЕЊЕ о именовању председника Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
42. РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у граду Жуиз ђи Фора, Федеративна Република Бразил
43. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2018. годину
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2018. годину
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Агенције за привредне регистре за 2017. годину
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу вишка прихода Агенције за привредне регистре по завршном рачуну за 2017. годину
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Фонду солидарности
48. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија, 05 број 023-4236/2018
49. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија, 05 број 023-4234/2018
50. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4339/2018
51. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4340/2018
52. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4341/2018
53. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4342/2018
54. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4359/2018
55. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4361/2018
56. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4362/2018
57. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4363/2018

МИНИСТАРСТВA
58. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница

ПРАВОСУЂЕ
59. ОДЛУКА o престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
60. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта
61. ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању степена ризика издаваоца дужничких дугорочних хартија од вредности у које резиденти могу да улажу у иностранству
62. ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
63. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о летачком особљу
64. ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2018. године

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
65. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Комуналац”, Кладово
66. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Јединство”, Кладово

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42