СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 85  - 08. 11. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело брдо
2. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Сијера Леоне у Републици Србији, са седиштем у Београду
3. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – Пореска управа
4. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бачки Петровац, Република Србија и општине Јери, Република Кипар
5. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10188/2018
6. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10191/2018
7. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-10194/2018
8. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10407/2018
9. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10186/2018
10. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10187/2018
11. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10189/2018
12. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10193/2018
13. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности

МИНИСТАРСТВA
14. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области пољопривредне инспекције
15. ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области опреме под притиском
16. ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка супстанци које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци
17. ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка прекурсора и држава за које расположиви подаци указују да се прекурсори на њиховој територији користе за недозвољену производњу опојних дрога и психотропних супстанци
18. РЕШЕЊЕ o разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 542-2/18
19. РЕШЕЊЕ o разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 542-3/18
20. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
21. ОДЛУКА о облику, изгледу, боји и садржини гласачких листића и контролног листа за поновљено гласање на непосредним изборима за чланове националних савета чешке и румунске националне мањине 14. новембра 2018. године
22. РЕШЕЊЕ о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета хрватске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
23. РЕШЕЊЕ о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета македонске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
24. РЕШЕЊЕ о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета црногорске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
25. РЕШЕЊЕ о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета руске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
26. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета хрватске националне мањине
27. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета македонске националне мањине
28. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета црногорске националне мањине
29. РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета руске националне мањине
30. РЕШЕЊЕ о понављању гласања на бирачком месту на којем су поништени избори за чланове Националног савета чешке националне мањине
31. РЕШЕЊЕ о понављању гласања на бирачком месту на којем су поништени избори за чланове Националног савета румунске националне мањине
32. РЕШЕЊЕ о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на непосредним изборима за чланове националних савета чешке и румунске националне мањине 14. новембра 2018. године
33. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета албанске националне мањине
34. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета ашкалијске националне мањине
35. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета бошњачке националне мањине
36. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета бугарске националне мањине
37. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета буњевачке националне мањине
38. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета влашке националне мањине
39. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета грчке националне мањине
40. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета египатске националне мањине
41. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета мађарске националне мањине
42. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета немачке националне мањине
43. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета пољске националне мањине
44. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета ромске националне мањине
45. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета русинске националне мањине
46. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета словачке националне мањине
47. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета словеначке националне мањине
48. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета украјинске националне мањине

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
49. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

________________________________________________

 Број 84  - 03. 11. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о непокретностима за репрезентативне потребе Републике Србије
2. ОДЛУКА о износима минималних акциза за дуванске прерађевине
3. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Радне групе за извршење налога из пресуде Европског суда за људска права и решавање питања јавног дуга Аутономне покрајине Косово и Метохија
4. ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
5. ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Тима за јединствено спровођење активности сузбијања комараца
6. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
7. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
10. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
11. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
12. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца – заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
27. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја
28. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског центра Ниш
29. РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра Ниш
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја жртава геноцида
31. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Народног музеја у Београду
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Привременог органа општине Зубин Поток
33. РЕШЕЊЕ о именовању члана Високог службеничког савета
34. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10430/2018-1
35. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10431/2018-1
36. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10434/2018
37. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10435/2018
38. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10432/2018
39. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10433/2018
40. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа за склоништа оствареног у 2017. години
41. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Србија”
42. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10452/2018
43. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10451/2018
44. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10511/2018
45. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10512/2018
46. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10523/2018
47. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10559/2018

МИНИСТАРСТВA
48. ПРАВИЛНИК о регистрацији медицинског средства
49. ПРАВИЛНИК о промету на велико медицинских средстава
50. ПРАВИЛНИК о обавезама произвођача које се примењују на увознике, велепродаје и друга лица
51. ПРАВИЛНИК о изгледу обрасца пријаве боравишта и начину пријављивања боравишта странца, адресе становања, промене адресе становања, пријаве и одјаве пребивалишта странца
52. ПРАВИЛНИК о методологији утврђивања референтних цена инвестиције за обрачун ИПАРД подстицаја
53. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
54. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о енолошким поступцима и енолошким средствима за производњу шире, вина и других производа
55. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа

ПРАВОСУЂЕ
56. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1110/2018-01
57. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1111/2018-01
58. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1123/2018-01
59. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1124/2018-01
60. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1125/2018-01
61. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1126/2018-01
62. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1127/2018-01
63. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1128/2018-01
64. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1129/2018-01
65. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1130/2018-01
66. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1131/2018-01
67. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1132/2018-01
68. ОДЛУКА о престанку судијске функције

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
69. ОДЛУКА о условима и начину обављања мењачких послова
70. ОДЛУКА о ближим условима и начину вршења контроле мењачког пословања
71. ОДЛУКА о ближим условима и начину вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената
72. ОДЛУКА о поступку и условима за стицање цертификата за обављање мењачких послова, јединственом програму обуке за обављање мењачких послова и условима које морају да испуњавају предавачи који врше ту обуку

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
73. ОДЛУКА о измени Одлуке о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета руске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
74. ОДЛУКА о утврђивању коначног броја бирача за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године
75. РЕШЕЊЕ о изменама Решења о утврђивању броја гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године
76. РЕШЕЊЕ о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године, путем електорске скупштине
77. РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
78. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга
79. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
80. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав”, Ариље
81. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд

________________________________________________

 Број 83  - 29. 10. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о грађевинским производима
2. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
3. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката
4. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају
5. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о транспорту опасне робе
6. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају
7. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају
8. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о државној припадности и упису пловила
9. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о поморској пловидби
10. ИСПРАВКА Одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије

МИНИСТАРСТВA
11. РЕШЕЊЕ о утврђивању превода Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП)

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
12. КОЛЕКТИВНИ УГОВОР Јавног предузећа „Службени гласник”

________________________________________________

 Број 82  - 28. 10. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Лучани
2. ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике скупштина општина Кула, Кладово и Дољевац

МИНИСТАРСТВA
3. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о држављанству
4. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи
5. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о евиденцији у средњој школи
6. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Републике Бугарске – граница Мађарске на животну средину
7. РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада, број 19-00-00513/2018-06
8. РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада, број 19-00-00303/2018-06

ПРАВОСУЂЕ
9. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представкама број 54787/16 и шест других, Кнежевић и други против Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-717/2018-01

________________________________________________

 Број 81  - 26. 10. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије

ВЛАДА
2. УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у јулу и августу 2018. године
3. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години
4. УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години
5. ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Дољевац и образовању Привременог органа општине Дољевац
6. ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Кладово и образовању Привременог органа општине Кладово
7. ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Кула и образовању Привременог органа општине Кула
8. ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Републике Тринидад и Тобаго
9. ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Антигва и Барбуда, Гренада и Комонвелт Доминика
10. ОДЛУКА о проглашењу престанка елементарне непогоде
11. ОДЛУКА о образовању Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима
12. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за граничне прелазе у Републици Србији
13. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о образовању Координационог тела за сузбијање сиве економије и заједничке групе за унапређење позиције Републике Србије на листи Светске банке „Doing Business”
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
39. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
40. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
41. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
42. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
43. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
44. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
45. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
46. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја на отвореном „Старо село” Сирогојно
47. РЕШЕЊЕ о именовању директора Музеја на отвореном „Старо село” Сирогојно
48. РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Научног института за ветеринарство „Нови Сад” са седиштем у Новом Саду
49. РЕШЕЊЕ о именовању директора Научног института за ветеринарство „Нови Сад” са седиштем у Новом Саду
50. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о именовању директора „Отворени универзитет Суботица”, друштво с ограниченом одговорношћу, Суботица
51. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Научног института за ветеринарство „Нови Сад” са седиштем у Новом Саду
52. РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Научног института за ветеринарство „Нови Сад” са седиштем у Новом Саду
53. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Ниш
54. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за финансирање локалне самоуправе
55. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Савета Националне инфраструктуре геопросторних података
56. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета Националне инфраструктуре геопросторних података
57. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за иновационо предузетништво и информационе технологије
58. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Кула
59. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Кладово
60. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Дољевац
61. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Музеја савремене уметности – Установе културе од националног значаја
62. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја савремене уметности
63. РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Агенције за лекове и медицинска средства Србије
64. РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Агенције за лекове и медицинска средства Србије
65. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
66. РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Санто Домингу, Доминиканска Република
67. РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Санто Домингу, Доминиканска Република
68. РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
69. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10086/2018
70. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10083/2018
71. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10093/2018
72. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10087/2018
73. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10088/2018
74. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10091/2018
75. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10096/2018
76. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10090/2018
77. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10099/2018
78. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10092/2018
79. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10085/2018
80. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10089/2018
81. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10101/2018
82. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10084/2018
83. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10097/2018
84. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10098/2018
85. РЕШЕЊЕ o додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10094/2018
86. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад
87. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2018. годину
88. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2019. годину
89. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Крушевац” у Крушевцу
90. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Србија”
91. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Одбојкашког савеза Србије за организовање Европског првенства за сениорке, у Београду 2021. године
92. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10201/2018
93. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10218/2018
94. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10262/2018
95. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10263/2018
96. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10269/2018-1
97. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9897/2018
98. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9957/2018
99. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10185/2018

МИНИСТАРСТВA
100. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима које морају да испуњавају квалификовани електронски сертификати
101. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање
102. РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
103. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за август 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
104. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
105. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
106. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
107. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо–Ровни „Колубара”, Ваљево
108. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Полет”, Ваљево

________________________________________________

 Број 80  - 24. 10. 2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о изгледу обрасца и поступку издавања путног листа за странца
2. ПРАВИЛНИК о изгледу и начину уношења обавезног боравка у путну исправу странца
3. ПРАВИЛНИК о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2019. годину
4. ПРАВИЛНИК о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом
5. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о радионицама за тахографе
6. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
7. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-408/2018-09
8. РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-595/2018-09
9. РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
10. ИСПРАВКА Правилника о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића

ПРАВОСУЂЕ
11. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-879/2018-01
12. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-911/2018-01
13. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-955/2018-01
14. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-958/2018-01
15. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
16. ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
17. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Јагодини
18. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Обреновцу
19. ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Куршумлији
20. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 16796/15, Ћорић против Србије
21. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 43326/11, Исени против Србије

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
22. РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
23. ОДЛУКА о измени Одлуке о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета хрватске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
24. ОДЛУКА о измени Одлуке о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета руске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
25. РЕШЕЊЕ о утврђивању броја гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године
26. РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета албанске националне мањине
27. РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета ашкалијске националне мањине
28. РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета бошњачке националне мањине
29. РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета бугарске националне мањине
30. РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета буњевачке националне мањине
31. РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета влашке националне мањине
32. РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета грчке националне мањине
33. РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета египатске националне мањине
34. РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета мађарске националне мањине
35. РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета немачке националне мањине
36. РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета пољске националне мањине
37. РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета ромске националне мањине
38. РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета румунске националне мањине
39. РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета русинске националне мањине
40. РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета словачке националне мањине
41. РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета словеначке националне мањине
42. РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета украјинске националне мањине
43. РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета чешке националне мањине

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
44. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника за основне геодетске радове
45. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о успостављању мрежа ГНСС перманентних станица
46. НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
47. ОДЛУКА Проширене комисије Евроконтрола број 152 од 21. септембра 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
48. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд – Земун

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
49. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Медиана”, Ниш
50. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус”, Ниш
51. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан”, Ниш
52. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз града Ниша, Ниш
53. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Горица”, Ниш

________________________________________________

 Број 79  - 20. 10. 2018.


МИНИСТАРСТВA
1. РЕШЕЊЕ о закључењу посебног бирачког списка националних мањина

________________________________________________

 Број 78  - 19. 10. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Палестини, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Каиру
2. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Палестини, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Каиру
3. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Демократској Републици Етиопији
4. УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске

ВЛАДА
5. УРЕДБА о условима, висини, обухвату корисника пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију
6. УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години
7. УРЕДБА о допунама Уредбе о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту
8. СТРАТЕГИЈА развоја Министарства унутрашњих послова за период 2018–2023. године
9. СТРАТЕГИЈА развоја интелектуалне својине за период од 2018. до 2022. године
10. ОДЛУКА о изменама Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
11. ОДЛУКА о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
12. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Ерозија” друштво с ограниченом одговорношћу Ниш
13. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу Сремска Митровица
14. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Зрењанин
15. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Смедерево” друштво с ограниченом одговорношћу Смедерево
16. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Дунав и Тиса” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор
17. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Јужни Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Вршац
18. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Шидина” друштво с ограниченом одговорношћу Шид
19. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво с ограниченом одговорношћу Краљево
20. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Тамиш Дунав” друштво с ограниченом одговорношћу Панчево
21. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу Шабац
22. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Врбас
23. ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за координацију активности на реализацији комерцијалних уговора о модернизацији и реконструкцији мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница Београд Центар – Стара Пазова и деоница Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија)
24. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радног тима за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи аутопута Е-763, деоница Сурчин–Обреновац
25. ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Нацрта закона о Сремским Карловцима
26. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију корективних активности у вези са ревизорским налазима који се односе на ИКТ аспекте функционисања система за управљање претприступном помоћи Европске уније (ИПА)
27. РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Трсту, Република Италија
28. РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Трсту, Република Италија
29. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2018. годину
30. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” за 2017. годину
31. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени услуга у Јавном предузећу „Скијалишта Србије”
32. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између провинције Zhejiang, града Lishui, Народна Република Кина и града Београда, градске општине Савски венац, Република Србија
33. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9976/2018
34. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9977/2018
35. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9978/2018
36. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9984/2018
37. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9988/2018
38. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9715/2018
39. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9717/2018
40. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9718/2018
41. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9788/2018

МИНИСТАРСТВA
42. ПРАВИЛНИК o обрасцу и садржају службене легитимације стручних радника центра за социјални рад
43. ПРАВИЛНИК о улагањима у области културе која се признају као расход
44. ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, вина, пива и јаких алкохолних пића
45. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
46. ПРАВИЛНИК о начину обавештавања физичких и правних лица о промени на листи означених лица и о начину достављања обавештења, информација и података о означеном лицу и његовој имовини
47. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
48. СУДСКИ ПОСЛОВНИК o изменама и допунама Судског пословника

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
49. ОДЛУКА о минималној вредности платних трансакција које се морају извршавати у битном платном систему
50. ОДЛУКА о измени Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима
51. ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о општим правилима за извршавање инстант трансфера одобрења

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
52. РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
53. ОДЛУКА о одређивању релевантних тржишта подложних претходној регулацији

________________________________________________

 Број 77  - 17. 10. 2018.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Сибница” друштво с ограниченом одговорношћу, Београд
2. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
3. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Шајкашка” друштво с ограниченом одговорношћу Нови Сад
4. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Хидросрем” друштво с ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица
5. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка”, друштво с ограниченом одговорношћу, Суботица
6. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Регулације”, друштво с ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица
7. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Горњи Банат”, друштво с ограниченом одговорношћу, Кикинда
8. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Дунав Тиса Дунав Водопривредног друштва „Средња Бачка”, друштво с ограниченом одговорношћу, Бечеј
9. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Подунавље”, друштво с ограниченом одговорношћу, Ковин
10. ОДЛУКА о измени оснивачког акта Водопривредног друштва „Западна Бачка”, друштво с ограниченом одговорношћу, Сомбор

ПРАВОСУЂЕ
11. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1002/2018-01
12. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1003/2018-01
13. ОДЛУКА о избору судије број, 119-05-1004/2018-01
14. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1005/2018-01
15. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1012/2018-01
16. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1013/2018-01
17. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1014/2018-01
18. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1015/2018-01
19. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1016/2018-01
20. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1017/2018-01
21. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01006/2018-01
22. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01007/2018-01
23. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01008/2018-01
24. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01009/2018-01
25. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01010/2018-01
26. ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01011/2018-01
27. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 203/07, Грујић против Србије

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
28. ОДЛУКА о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета македонске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
29. ОДЛУКА о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета хрватске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
30. ОДЛУКА о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета црногорске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године
31. ОДЛУКА о именовању чланова Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета руске националне мањине путем електорске скупштине 4. новембра 2018. године

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
32. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције, број 014-020-00-0122/16-11
33. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције, број 014-020-00-0274/17-11

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
34. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности” општине Гаџин Хан

________________________________________________

 Број 76  - 12. 10. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заштити животне средине
2. ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
3. ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
4. ОДЛУКА o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 49
5. ОДЛУКА o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 50
6. ОДЛУКА o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 51
7. ОДЛУКА о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 52
8. ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, РС број 54
9. ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину
10. ОДЛУКА о престанку функције председника Основног суда у Сомбору

ВЛАДА
11. УРЕДБА о изменама Уредбе о поступку и начину на који законити ималац акција акционарског фонда даје налог брокеру за прву продају акција
12. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
14. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
15. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
18. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
19. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
20. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
21. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
22. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
23. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
24. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
25. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
27. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
29. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
30. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
31. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
32. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
33. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
34. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
35. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
36. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Ниш
37. РЕШЕЊЕ о престанку дужности чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих
38. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих
39. РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите југословенско-египатске комисије
40. РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите југословенско-египатске комисије
41. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
42. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9588/2018
43. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9592/2018
44. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9595/2018
45. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9597/2018
46. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9716/2018
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”, Доњи Милановац за период 2019–2028. године
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП Транснафта за 2018. годину
49. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на висину цене приступа и цене приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима

МИНИСТАРСТВA
50. ПРАВИЛНИК о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе
51.ПРАВИЛНИК о ближим условима за дигитализацију културног наслеђа

УСТАВНИ СУД
52. РЕШЕЊЕ Уставног суда број Уж-6908/2015 и издвојено мишљење судије

ПРАВОСУЂЕ
53. ОДЛУКА престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Аранђеловцу

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
54. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
55. ОДЛУКА о обављању послова с финансијским дериватима
56. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке
57. ОДЛУКА о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
58. УПУТСТВО за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
59. РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина,расписаним за 4. новембар 2018. године

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
60. ПРАВИЛНИК о начину приступа, дистрибуције, издавања, коришћења, складиштења и заштите података геодетско-катастарског информационог система
61. ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину
62. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције
63. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције
64. ИНДЕКСИ потрошачких цена за септембар 2018. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
65. ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика ,,Власина”
66. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
67. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Јединство”, Кладово
68. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Комуналац”, Кладово

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42