СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 12  - 14. 02. 2018.


ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ
1. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 1
2. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 2
3. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 3
4. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 4
5. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 5
6. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 6
7. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 7
8. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 8
9. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 9
10. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 10
11. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 11
12. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 12
13. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 13
14. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 14
15. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 15
16. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 16
17. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 17
18. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 18
19. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 19
20. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 20
21. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 21
22. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 22
23. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 23
24. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 24
25. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 25
26. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 26
27. УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 27

________________________________________________

 Број 11  - 09. 02. 2018.


МИНИСТАРСТВA
1. ПРАВИЛНИК о условима за привремено постављене вучнице и смањен обим радних захтева
2. ПРАВИЛНИК о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе
3. ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2018. годину
4. ПРАВИЛНИК о условима за изузеће, садржини захтева за изузеће и садржини акта за изузеће
5. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о начину установљавања ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у закуп
6. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
7. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести
8. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о просторним и техничким условима за рад Агенције за запошљавање, условима стручне оспособљености запослених, програму, садржини и начину полагања испита за рад у запошљавању

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
9. ПРАВИЛНИК о Пензионерској картици

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о.
11. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Врање а.д.
12. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. број КИФ 18-06635
13. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. број КИФ 18-06636

________________________________________________

 Број 10  - 07. 02. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
2. УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину
3. ОДЛУКА о допуни Одлуке о броју и распореду изасланстава одбране Републике Србије у иностранству
4. ОДЛУКА о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Комонвелта Бахами, Барбадоса, Јамајке, Светог Винсента и Гренадини, Републике Парагвај и Републике Колумбија
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1170/2018
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1171/2018
7. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2018. годину
8. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
9. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Образовно-културног центра „Вук Караџић”
10. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-975/2018
11. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1143/2018

МИНИСТАРСТВA
12. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о расподели средстава за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом и за финансирање установа социјалне заштите
13. РЕШЕЊЕ о испуњаву услова за обављање стручних послова ветеринарске инспекције
14. ИЗНОС процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину
15. ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2018. годину, као и за лица за која се остварује ослобођење из члана 45г Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
16. КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова

ПРАВОСУЂЕ
17. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
18. ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија поротника у судовима
19. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1191/2017-01
20. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-79/2018-01
21. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-80/2018-01
22. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-81/2018-01
23. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-82/2018-01
24. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-83/2018-01
25. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-84/2018-01
26. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-97/2018-01
27. ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
28. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 19796/14, Крсмановић против Србије
29. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 19222/16, Миловановић против Србије

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
30. ОДЛУКА о издавању и основним обележјима нумизматичког новца с ликом Николе Тесле
31. ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
32. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0161/17-11
33. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0476/16-11
34. РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0872/16-11

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
35. ОДЛУКА о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса, „Ресава-гас” д.о.о. Свилајнац

________________________________________________

 Број 9  - 02. 02. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о Националном програму за превенцију гојазности код деце и одраслих
2. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана
3. ОДЛУКА о оснивању Буџетског фонда за установе социјалне заштите
4. ОДЛУКА о оснивању Буџетског фонда за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом
5. ОДЛУКА о образовању Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању
6. ОДЛУКА о образовању Координационог тела у области безбедности и заштите деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија
7. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
8. РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
9. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
10. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства унутрашњих послова
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
17. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
22. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за интелектуалну својину
23. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Завода за интелектуалну својину
24. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
25. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
28. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
29. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
30. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности председника Управног одбора Туристичке организације Србије
31. РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Туристичке организације Србије
32. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Републичке установе Филмске новости
33. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за психоактивне контролисане супстанце
34. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије за психоактивне контролисане супстанце
35. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите
36. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању заменика члана Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013–2018. године
37. РЕШЕЊЕ о именовању члана Привременог органа општине Витина
38. РЕШЕЊЕ о именовању члана Привременог органа општине Вучитрн
39. РЕШЕЊЕ о именовању члана Привременог органа општине Штрпце
40. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Дечани
41. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националне комисије за рачуноводство
42. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању овлашћеног представника Републике Србије у мешовитом Комитету за расподелу финансијске активе и пасиве бивше СФРЈ из Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије
43. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије
44. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије
45. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-876/2018
46. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-877/2018
47. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-878/2018
48. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-879/2018
49. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-880/2018
50. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-881/2018
51. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2018. годину
52. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2018. годину
53. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2018. годину
54. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Транснафта”, Панчево за 2016. годину
55. РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Свилајнац” у Свилајнцу
56. РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија
57. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање
58. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
59. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-677/2018
60. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-730/2018
61. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-732/2018
62. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-934/2018
63. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-937/2018
64. ЗАКЉУЧАК о усвајању Националног акционог плана за примену Резолуције 1540 Савета безбедности Уједињених нација о спречавању ширења оружја за масовно уништавање и средстава за њихово преношење (2018–2022)

МИНИСТАРСТВA
65. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о дозволама за рад
66. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају захтева, односно документације за одобрење клиничког испитивања лека и медицинског средства, као и начину спровођења клиничког испитивања лека и медицинског средства
67. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар политичких странака
68. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00271/2013-22
69. РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-01711/2014-22

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
70. ПРАВИЛНИК о условима за обављање ваздушног саобраћаја
71. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања
72. ОДЛУКА о утврђивању основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање
73. ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
74. КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
75. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
76. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
77. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
78. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 8  - 31. 01. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Смедеревска Паланка

ВЛАДА
2. УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500”
3. ИСПРАВКА Одлуке о образовању Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе

МИНИСТАРСТВA
4. ПРАВИЛНИК о одређивању водних јединица и њихових граница
5. ПРАВИЛНИК о књизи чланова удружења, друштава и савеза у области спорта
6. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1971
7. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1977
8. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/1983
9. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2157
10. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2243
11. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2244
12. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2245
13. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2246
14. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2247
15. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/2248
16. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2018/77
17. УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2018/81
18. РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
19. ОДЛУКА о износу средстава која се преносе филијали у току 2018. године
20. ЛИСТА авио-превозилаца којима је забрањено или ограничено летење у Европској унији

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
21. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
22. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији
23. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације

________________________________________________

 Број 7  - 26. 01. 2018.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о оснивању Метролошког савета
2. ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја
3. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о именовању Радне група за припрему и организовање наградне игре у роби услугама под називом „Узми рачун и победи 2018.”
4. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
5. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
6. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
7. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
8. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
19. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса А Споразума о питањима сукцесије
20. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса А Споразума о питањима сукцесије
21. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије
22. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије
23. РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Установе студентско одмаралиште Београд
24. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Установе студентско одмаралиште Београд
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
26. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих
27. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-597/2018
28. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-595/2018
29. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-589/2018
30. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-593/2018
31. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-588/2018
32. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-590/2018
33. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-584/2018
34. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-586/2018
35. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-587/2018
36. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-582/2018
37. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-594/2018
38. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-592/2018
39. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-598/2018
40. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-596/2018
41. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-585/2018
42. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-583/2018
43. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-581/2018
44. РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-580/2018
45. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности да пословно име првредног друштва садржи садржи назив Србија
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о износу средстава која се преносе филијали у току 2018. године
48. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне службе за запошљавање за 2018. годину
49. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2018. годину
50. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2018. годину
51. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада Агенције за реституцију за 2018. годину
52. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Агенције за реституцију за 2018. годину
53. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и пословања и Финансијски план за 2018. годину „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу, Београд
54. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац за период од 2017. до 2026. године
55. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „ЈАТ-Tehnika” друштво са ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд за 2018. годину
56. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, са стањем на дан 31. децембар 2016. године
57. ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за 2018. годину за спровођење Стратегије развоја индустрије информационих технологија за период од 2017. до 2020. године
58. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана
59. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години
60. ИСПРАВКА Износа највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину

МИНИСТАРСТВA
61. ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2018. години
62. ПРАВИЛНИК о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура
63. ПРАВИЛНИК о садржини елабората о условима експлоатације подземних вода или хидрогеотермалних ресурса, односно петрогеотермалних ресурса и условима и начину вршења техничке контроле елабората
64. ПРАВИЛНИК о условима, критеријумима, садржају и начину разврставања петрогеотермалних ресурса и начину приказивања у елаборату
65. ПРАВИЛНИК о начину и условима оверавања мерила
66. ПРАВИЛНИК о стручном спортском испиту
67. ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча–Зрењанин са елементима детаљне регулације на животну средину
68. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 89-1/18
69. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 94-1/18
70. УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор

УСТАВНИ СУД
71. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1671/2014, са издвојеним сагласним мишљењем судије

ПРАВОСУЂЕ
72. ПРАВИЛНИК о програму и начину полагања испита на коме се оцењује стручност и оспособљеност кандидата за судију који се први пут бира
73. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној канцеларији Високог савета судства
74. ОДЛУКА о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства
75. ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 8647/16, Хрустић и други против Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
76. ПОДАЦИ о просечним годишњим зарадама и просечним годишњим зарадама без пореза и доприноса у Републици Србији у 2017. години
77. ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2017. до 31. децембра 2017. године.
78. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у децембру 2017. године
79. ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2017. години

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
80. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Статута Стоматолошке коморе Србије
81. ОДЛУКА о именовању директора
82. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о.
83. ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, Imperial Tobacco SCG д.о.о. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
84. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Стандард”, Јагодина
85. РЕШЕЊЕ о именуовању директора Јавног комуналног предузећа „Ивањица”, Ивањица

________________________________________________

 Број 6  - 23. 01. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

________________________________________________

 Број 5  - 19. 01. 2018.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о финансирању јавних медијских сервиса из буџета Републике Србије у 2018. години
2. УРЕДБА о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2018. години
3. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о увозу моторних возила
4. ОДЛУКА о максималном броју запослених у Министарству унутрашњих послова
5. ОДЛУКА о образовању Комисије за борбу против ХИВ/АИДС-а и туберкулозе
6. ОДЛУКА о образовању Комисије за развој и спровођење дуалног образовања
7. ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за јавно-приватно партнерство
8. ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење и реализацију пројекта „Изградња београдске обилазнице на аутопуту Е70/Е75, деоница: Бубањ поток – Панчево (Секција Ц)”
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
13. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
15. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
16. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца – заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу
27. РЕШЕЊЕ о именовању директора Друштва с ограниченом одговорношћу Парк природе „Мокра Гора”
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
29. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
30. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
31. РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
32. РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника и члана Комисије за Хиландар
33. РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника и члана Комисије за Хиландар
34. РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
35. РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
36. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
37. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
38. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
39. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника, вршилаца дужности чланова и члана Управног одбора Етнографског музеја у Београду
40. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Етнографског музеја у Београду
41. РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и чланова Надзорног одбора Етнографског музеја у Београду
42. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Етнографског музеја у Београду
43. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
44. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2018. годину
45. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2018. годину
46. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд за 2018. годину
47. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о преузимању – прибављању дела дистрибутивног гасног система у Батајници у основно средство ЈП „Србијагас” Нови Сад уз надокнаду
48. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-352/2018
49. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-354/2018
50. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-355/2018
51. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-356/2018
52. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-358/2018
53. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-359/2018
54. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-361/2018
55. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-363/2018
56. РЕШЕЊЕ о престанку важења Решења о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Апатин” у Апатину

МИНИСТАРСТВA
57. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 32-1/18
58. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 32-2/18
59. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 32-3/18
60. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 32-4/18
61. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-1/18
62. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-2/18
63. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-3/18
64. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-4/18
65. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-5/18
66. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-6/18
67. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-7/18
68. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-8/18
69. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-9/18
70. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-10/18
71. РЕШЕЊЕ o разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-11/18
72. РЕШЕЊЕ o разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 32-5/18
73. РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 55-12/18
74. РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 35-1/18
75. РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 35-2/18
76. РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 35-3/18

УСТАВНИ СУД
77. ОДЛУКА Уставног суда број IУо-148/2016

ПРАВОСУЂЕ
78. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1147/2017-01
79. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1239/2017-01
80. ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1270/2017-01

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
81. ПРАВИЛНИК о детаљним мерама за примену заједничких основних стандарда обезбеђивања у ваздухопловству
82. ПРАВИЛНИК о сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о издавању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројектовање

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
83. АНЕКС II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
84. АНЕКС 8 Уговора о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
85. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
86. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
87. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
88. МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
89. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Водоканал”, Сомбор
90. РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Паркинг – Шабац”, Шабац

________________________________________________

 Број 4  - 15. 01. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине града Београда
2. ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике скупштина општина Аранђеловац и Бор

ПРАВОСУЂЕ
3. ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 4078/15, Рабија Фејзић и други против Србије
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
4. РЈЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКСП „Градац” из Тутина

________________________________________________

 Број 3  - 12. 01. 2018.


НАРОДНА СКУПШТИНА
1. ИСПРАВКА Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

ВЛАДА
2. УРЕДБА о утврђивању лучког подручја мећународног путничког пристаништа у Голупцу
3. УРЕДБА o евиденцији извозника воћа и поврћа у Руску Федерацију
4. УРЕДБА о измени Уредбе о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници
5. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13164/2017
6. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13160/2017
7. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 420-13159/2017
8. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13168/2017
9. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13169/2017
10. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13170/2017
11. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13172/2017
12. ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-13171/2017
13. ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије
14. ОДЛУКА о образовању Савета за права детета
15. ОДЛУКА о образовању Савета за унапређење међугенерацијске сарадње и солидарности
16. ОДЛУКА о образовању Посебне радне групе за координацију послова у вези са реализацијом пројекта еИнспектор
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
22. РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Привременог органа општине Гора
23. РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Савета за безбедност и здравље на раду
24. РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета за безбедност и здравље на раду
25. РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању генералног секретара Комисије Републике Србије за сарадњу са Организацијом Уједињених нација за просвету, науку и културу – УНЕСКО
26. РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
28. РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
29. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Железнице Србије” a.д. за 2017. Годину
30. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Србија Воз” а.д. за 2017. Годину
31. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије” а.д. за 2017. Годину
32. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2017. Годину
33. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ниша, Република Србија и општине Серес, Република Грчка
34. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Палилула, град Београд, Република Србија и града Линц, Република Аустрија
35. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Чукарица, Република Србија и општине Петровац, Република Српска, Босна и Херцеговина
36. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Бачка Паланка, Република Србија и града Бејхај, Народна Република Кина
37. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Варварин, Република Србија и општине Ползела, Република Словенија
38. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Самбо савеза Србије за организовање Првенства света за јуниоре у самбоу
39. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру Савеза спортских риболоваца за организовање Светског шаранског првенства у спортском риболову за сениоре
40. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-91/2018
41. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-92/2018
42. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-93/2018
43. РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-90/2018
44. РЕШЕЊЕ о измени Решења о поништењу Акта о вредновању, избору, финансирању и праћењу пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за период од 2016. До 2020. Године и Програма истраживања у области технолошког развоја за период од 2016. До 2019. Године

МИНИСТАРСТВA
45. ПРАВИЛНИК о мерилима
46. ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара
47. ПРАВИЛНИК о измени Правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу
48. НАРЕДБА о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести животиња трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија и других болести животиња које се могу пренети споредним производима животињског порекла у Републику Србију

УСТАВНИ СУД
49. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7007/2015 и издвојено мишљење судије
50. ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5541/2015

ПРАВОСУЂЕ
51. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о управи у Државном правобранилаштву

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
52. ОДЛУКА о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту
53. ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
54. ОДЛУКА о измени Одлуке о стопи и начину одржавања заштитног слоја капитала за структурни системски ризик

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
55. ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2017. године

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
56. СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
57. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац”, Кањижа
58. РЕШЕЊЕ о именовању директора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ
59. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Јавна расвета, услуге и одржавање”, Шид
60. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Куршумлија”
61. РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „12. септембар”, Бајина Башта

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42