П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 105  - 29.11.2023.


Влада

1.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11773/2023
2.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11779/2023
3.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11786/2023
4.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11788/2023

Министарства

5.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача сродних производа
6.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 625-1/23
7.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 626-1/23

Правосуђе

8.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01217/2023-01
9.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01218/2023-01
10.ОДЛУКА о избору судија, број 119-05-01219/2023-01
11.ОДЛУКУ о избору судије, број 119-05-01220/2023-01
12.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01221/2023-01
13.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01222/2023-01
14.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01223/2023-01
15.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01224/2023-01
16.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01225/2023-01
17.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01230/2023-01
18.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01233/2023-01
19.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1226/2023-01
20.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1227/2023-01
21.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1228/2023-01
22.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1229/2023-01
23.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1231/2023-01
24.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1232/2023-01
25.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1234/2023-01
26.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1235/2023-01
27.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1236/2023-01
28.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1237/2023-01
29.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1238/2023-01
30.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-1074/2023-01
31.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01080/2023-01
32.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01081/2023-01
33.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01082/2023-01
34.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01083/2023-01
35.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01084/2023-01
36.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01085/2023-01
37.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01086/2023-01
38.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01087/2023-01
39.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01088/2023-01
40.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01089/2023-01
41.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01090/2023-01
42.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01091/2023-01
43.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01092/2023-01
44.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01093/2023-01
45.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01094/2023-01
46.OДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01095/2023-01
47.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01096/2023-01
48.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01097/2023-01
49.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01098/2023-01
50.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01099/2023-01
51.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01100/2023-01
52.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01101/2023-01
53.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01102/2023-01
54.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01103/2023-01
55.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01104/2023-01
56.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01105/2023-01
57.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01106/2023-01
58.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01107/2023-01
59.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01108/2023-01
60.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01109/2023-01
61.ОДЛУКА о престанку функције председника суда, број 119-05-01141/2023-01
62.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00581/2023-01
63.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00761/2023-01
64.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00886/2023-01
65.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00892/2023-01
66.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00913/2023-01
67.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00990/2023-01
68.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-00995/2023-01
69.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01076/2023-01
70.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01077/2023-01
71.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01078/2023-01
72.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01079/2023-01
73.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-982/2023-01

Други државни органи и државне организације

74.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби

________________________________________________

 Број 104  - 24.11.2023.


Влада

1.УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500ˮ
2.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
3.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
4.УРЕДБА о измени Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години
5.УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
6.УРЕДБА o измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
7.УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024–2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашње и спољне трговине
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
22.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Агенције за реституцију
23.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
24.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Младостˮ у Алексинцу
25.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Дома ученика средњих школа „Младостˮ у Алексинцу
26.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије
27.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11360/2023-1
28.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11521/2023
29.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11560/2023
30.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11561/2023
31.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11562/2023
32.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагасˮ Нови Сад за 2023. годину
33.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити привредног друштва „Први партизан” а.д. Ужице за 2022. годину
34.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити привредног друштва „Прва искра – наменска производња” а.д. Барич за 2022. годину
35.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити привредног друштва „Милан Благојевић – Наменска” а.д. Лучани за 2022. годину
36.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника одстрела дивљачи, меса одстрељене дивљачи, услуга у лову и живе дивљачи
37.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Лебане, Република Србија са општином Ampelokipoi-Menemeni, Република Грчка
38.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11600/2023
39.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11615/2023
40.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11438/2023
41.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11439/2023
42.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11434/2023
43.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11440/2023
44.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11441/2023
45.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, установљењем права трајне службености пролаза гасовода и привремено заузеће непокретности

Министарства

46.ПРАВИЛНИК о систему за извештавање о стању јавног дуга аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе
47.ПРАВИЛНИК о додели бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну пољопривреду
48.ПРАВИЛНИК о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
49.ПРАВИЛНИК о програму, начину спровођења обуке и начину провере знања ради издавања сертификата професионалног корисника и обрасцу сертификата
50.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о захтевима за безбедност пловила за рекреацију и пловила на водомлазни погон
51.ПРАВИЛНИК о условима за обављање аутономне вожње
52.ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца путне исправе за избеглице
53.ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 71. заседању марта 2023. године
54.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/2218
55.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/1419
56.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/1420
57.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/1427
58.РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља
59.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 621-1/23
60.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 627-1/23
61.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 628-1/23
62.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа,02-33 број 630-1/23
63.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-2/23
64.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-3/23
65.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-4/23
66.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-6/23
67.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-5/23
68.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-7/23

Други државни органи и организације

69.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
70.ПРОГРАМ Фонда за развој Републике Србије
71.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за септембар 2023. године
72.ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом за трећи квартал 2023. године
73.ПОДАТАК о просечној заради по запосленом у Републици Србији за период од октобра 2022. до септембра 2023. године

Друге организације

74.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
75.ДАЉИНАР за међумесни превоз

________________________________________________

 Број 103  - 21.11.2023.


Председник Република

1.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Федеративној Републици Бразил
2.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Боливарској Републици Венецуели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хавани
3.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Боливарској Републици Венецуели
4.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шведској
5.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Либији

Влада

6.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја
7.УРЕДБA о врсти финансијских гаранција и еквивалентног осигурања којим се обезбеђује обављање делатности управљања отпадом
8.УРЕДБA о начину и поступку управљања муљем из постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода
9.УРЕДБA о техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења и врстама отпада за термички третман отпада, граничне вредности емисија и њихово праћење
10.УРЕДБА о изменaмa Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години
11.УРЕДБA о измени Уредбе о Плану мреже здравствених установа
12.ОДЛУКА о оснивању привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд
13.ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика Авала–Космај
14.ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња моста – обилазнице око Новог Сада, са приступним саобраћајницама”
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
19.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра спорта
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спорта
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
27.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
30.РЕШЕЊЕ о разрешењу привременог директора Агенције за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције
31.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције
32.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра „Приштина” у Косовској Митровици
33.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Студентског центра „Приштина” у Косовској Митровици
34.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра Ниш
35.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Студентског центра Ниш
36.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Нишу
37.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Нишу
38.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Привременог органа општине Косовска Каменица
39.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10964/2023
40.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10967/2023
41.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10956/2023
42.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10959/2023
43.PЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10972/2023
44.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10974/2023
45.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10960/2023
46.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10963/2023
47.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10979/2023
48.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10981/2023
49.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10976/2023
50.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10977/2023
51.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10983/2023
52.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10985/2023
53.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10968/2023
54.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10970/2023
55.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10954/2023
56.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10953/2023
57.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10950/2023
58.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10949/2023
59.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10957/2023
60.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10961/2023
61.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10951/2023
62.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10952/2023
63.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10962/2023
64.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10966/2023
65.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10955/2023
66.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10958/2023
67.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-10948/2023
68.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу националног спортског признања, 05 број 661-11240/2023
69.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу националног спортског признања, 05 број 661-11242/2023
70.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Службени гласникˮ за 2023. годину
71.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Транснафта” АД Панчево за 2023. годину
72.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Нови Сад – Гас” д.о.о. Нови Сад за 2023. годину
73.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2023. годину
74.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2023. годину
75.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Агенције за безбедност саобраћаја за 2023. годину
76.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2023. годину
77.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
78.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду „Коридори Србије” д.о.о. Београд
79.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини цена приступа и цена приступа делу јавне железничке инфраструктуре који повезује са услужним објектима за Ред вожње 2024/2025
80.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Ефикасан одговор на несреће – јачање капацитета Црвеног крста за деловање у несрећама – 2023. година”
81.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у спортском риболову у дисциплини пловак за кадете У15, јуниоре У20 и јуниоре У25, у Апатину и Сомбору 2024. године
82.РЕШЕЊЕ давању претходне сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив Републике Србије
83.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Врњачка Бања, Република Србија и општине Херцег Нови, Црна Гора
84.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11412/2023
85.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11414/2023
86.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11416/2023
87.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11117/2023
88.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11118/2023
89.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11119/2023
90.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11139/2023
91.РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности

Министарства

92.ПРАВИЛНИК о пројектној документацији
93.ПРАВИЛНИК о претходној студији изводљивости и студији изводљивости
94.ПРАВИЛНИК о праћењу реализације и рационализацији капиталних пројеката
95.ПРАВИЛНИК о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
96.ПРАВИЛНИК о изменaмa и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
97.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа

Правосуђе

98.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Бору
99.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Зајечару
100.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Лозници

Други државни органи и државне организације

101.РЕШЕЊЕ о продужењу статуса вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности
102.ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-769/2023-1

________________________________________________

 Број 102  - 17.11.2023.


Министарства

1.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача сродних производа
2.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 608-1/23
3.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 612-1/23
4.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 613-1/23
5.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 607-1/23
6.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 607-2/23
7.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 610-1/23

Правосуђе

8.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1154/2023-01
9.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1155/2023-01
10.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1156/2023-01
11.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1157/2023-01
12.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1158/2023-01
13.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1159/2023-01
14.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1160/2023-01
15.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1161/2023-01
16.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1162/2023-01
17.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1163/2023-01
18.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1164/2023-01
19.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1165/2023-01
20.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1166/2023-01
21.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1167/2023-01
22.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1168/2023-01
23.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1169/2023-01
24.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1170/2023-01
25.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1171/2023-01
26.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1172/2023-01
27.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1173/2023-01
28.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1174/2023-01
29.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1175/2023-01
30.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1176/2023-01
31.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1177/2023-01
32.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1178/2023-01
33.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1179/2023-01
34.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1180/2023-01
35.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1181/2023-01
36.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1182/2023-01
37.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1183/2023-01
38.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1184/2023-01
39.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1185/2023-01
40.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1186/2023-01
41.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1187/2023-01
42.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1188/2023-01
43.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1189/2023-01
44.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1190/2023-01
45.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1191/2023-01
46.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1192/2023-01
47.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1193/2023-01
48.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1194/2023-01
49.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1195/2023-01
50.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1196/2023-01
51.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1197/2023-01
52.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1198/2023-01
53.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1199/2023-01
54.ОДЛУКА о избору судија, број 119-05-1200/2023-01
55.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1201/2023-01
56.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1202/2023-01
57.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1203/2023-01
58.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1204/2023-01
59.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1205/2023-01

Други државни органи и државне организације

60.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма

Друге организације

61.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

Локална самоуправа

62.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод”, Шид

________________________________________________

 Број 101  - 15.11.2023.


Влада

1.ОДЛУКА о образовању Координационог тела за процену усклађености посебних закона са Законом о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије
2.ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије на Палама, Босна и Херцеговина
3.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
4.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
5.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
6.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
7.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
10.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
22.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
23.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика Државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Нишу
24.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11042/2023
25.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-11045/2023
26.РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Њујорку, Сједињене Америчке Државе
27.РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије на Палама, Босна и Херцеговина
28.РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Шумадија” у Крагујевцу
29.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на улагање капитала Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” у друштво са ограниченом одговорношћу „СП Ресорт”, Кална
30.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Парка природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2022. годину
31.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на замену земљишта
32.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11121/2023
33.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11122/2023
34.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11123/2023
35.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11124/2023
36.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11125/2023
37.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11126/2023
38.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11127/2023
39.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11128/2023-1
40.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11159/2023
41.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11175/2023

Министарства

42.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа
43.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01245/2023-22
44.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01249/2023-22
45.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01267/2023-22
46.РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01270/2023-22

Други државни органи и државне организације

47.PЕШЕЊЕ о продужењу периода важења лиценце за обављање нуклеарне активности
48.ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2023. године

Друге организације

49.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
50.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 100  - 13.11.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа
2.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 601-1/23
3.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 601-2/23
4.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 601-3/23
5.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 601-4/23
6.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 601-5/23
7.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 601-6/23
8.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 601-7/23
9.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 602-1/23
10.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 602-2/23

Народна банка Србије

11.ОДЛУКА о управљању ризиком ликвидности банке
12.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о извештавању банака
13.ОДЛУКА о условима и начину поверавања активности у вези са информационим системом финансијске институције трећим лицима

Други државни органи и државне организације

14.ОДЛУКА о давању сагласности на Правила о раду преносног система

________________________________________________

 Број 99  - 10.11.2023.


Влада

1.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о куповини дела дистрибутивне гасне мреже изграђене у насељима Товаришево, Обровац и Младеново откупом сувласничких права својине IMPRESA DEL FIUME COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Taranto, R. Italija, mat. br. 00417330347
2.ИСПРАВКА Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Ваљево

Министарства

3.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
4.ПРАВИЛНИК о оверавању неаутоматских вага
5.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре
6.ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје за производњу садног материјала за произведене саднице воћака, винове лозе, хмеља и ружа
7.ПРАВИЛНИК о подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена
8.ПРАВИЛНИК о стручном испиту за туристичког водича и туристичког пратиоца
9.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора библиотеке „Вук Караџић” у Косовској Митровици

Друге организације

10.ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија
11.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд
12.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд

Локална самоуправа

13.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад
14.РЕШЕЊЕ о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „10 октобар”, Барајево
15.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „10. октобар”, Барајево

________________________________________________

 Број 98  - 08.11.2023.Министарство

1.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 578-2/23
2.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 578-3/23
3.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 578-4/23
4.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 578-5/23
5.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 578-6/23
6.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 578-7/23
7.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 578-8/23
8.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 578-9/23
9.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 578-10/23
10.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 578-11/23
11.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 578-12/23
12.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 579-1/23
13.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 579-2/23
14.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 579-3/23
15.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 580-2/23
16.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 580-3/23
17.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 580-4/23
18.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 580-5/23
19.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 580-6/23
20.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 580-7/23
21.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 580-8/23
22.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 580-9/23

Републичка изборна комисија

23.ОДЛУКА о допуни Упутства за предлагање лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике

Други државни органи и државне организације

24.ОДЛУКА о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије

Друге организације

25.УПУТСТВО за маркирање деривата нафте

________________________________________________

 Број 97  - 03.11.2023.


Влада

1.УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2023. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
2.УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину
3.УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије за 2023. годину
4.УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
5.УРЕДБА о измени Уредбе о условима испоруке и снабдевања природним гасом
6.УРЕДБА о допуни Уредбе о критеријумима за категоризацију јавних путева
7.СТРАТЕГИЈА за развој малих и средњих предузећа за период од 2023. до 2027. године, са Акционим планом за период од 2023. до 2024. године
8.ОДЛУКА о утврђивању Центра Руме за просторно културно-историјску целину
9.ОДЛУКА о утврђивању Ватрогасног дома у Баранди за споменик културе
10.ОДЛУКА о престанку својства културног добра Стамбене зграде у Штросмајеровој улици у Зрењанину
11ОДЛУКА о замени пољопривредног земљишта у државној својини
12.ОДЛУКА о образовању Радне групе за стручну анализу и предлог мера за унапређење пословања Електронске индустрије Ниш – у стечају
13.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
14.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
15.РЕШЕЊЕ о именовању привременог директора Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
20.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Привременог органа општине Гора
21.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Привременог органа општине Гора
22.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-10438/2023-1
23.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-10543/2023-1
24.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2024. годину
25.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2024. годину
26.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања Јавног предузећа „Завод за уџбеникеˮ, Београд за 2023. годину
27.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Сибницаˮ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2022. годину
28.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм ИДЕЈЕ 2023 Фонда за науку Републике Србије
29.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм подршке сарадњи са српском научном дијаспором – Заједнички истраживачки пројекти (ДИЈАСПОРА 2023) Фонда за науку Републике Србије
30.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд
31.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије
32.РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности
33.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Крушевца, Република Србија са општином Битољ, Република Северна Македонија
34.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10830/2023
35.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10831/2023
36.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10832/2023
37.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10833/2023
38.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10839/2023
39.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10873/2023
40.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
41.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10494/2023-1
42.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10497/2023-1
43.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10520/2023-1
44.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10522/2023-1
45.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-10524/2023-1
46.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, установљењем права службености пролаза
47.ЗАКЉУЧАК о усвајању Програма о изменама ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014–2020. године
48.УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина
49.ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Привременог органа града Врања
50.ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Привременог органа града Крагујевца
51.ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Варварин
52.ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Житорађа
53.ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Кучево
54.ИСПРАВКА Решења о именовaњу председника и чланова Привременог органа општине Мало Црниће

Министарства

55.ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре
56.ПРАВИЛНИК о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле
57.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о легитимацији и опреми урбанистичког и грађевинског инспектора
58.ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини службеног знака, као и поступак затварања градилишта
59.РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи

Правосуђе

60.ОДЛУКA о броју јавних тужилаца у јавним тужилаштвима
61.ОДЛУКА Државног већа тужилаца А број 681/23
62.ОДЛУКА Државног већа тужилаца А број 681/23

Други државни органи и организације

63.ИСПРАВКА Првилиника о измени Правилника о издавању овлашћења за обављање послова заштите од јонизујућег зрачења

Друге организације

64.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
65.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
66.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
67.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 96  - 02.11.2023.


Влада

1.УРЕДБА о критеријумима одрживости за биогорива, биотечности и горива из биомасе
2.УРЕДБА о измени и допунама Уредбе о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама
3.ОДЛУКА о измени Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године
4.АКЦИОНИ ПЛАН за период од 2023. до 2026. године за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године
5.ИСПРАВКА Решења о именовaњу председника и чланова Привременог органа општине Александровац
6.ИСПРАВКА Решења о именовaњу председника и чланова Привременог органа општине Владичин Хан
7.ИСПРАВКА Решења о именовaњу председника и чланова Привременог органа општине Голубац
8.ИСПРАВКА Решења о именовaњу председника и чланова Привременог органа општине Медвеђа
9.ИСПРАВКА Решења о именовaњу председника и чланова Привременог органа општине Трговиште
10.ИСПРАВКА Решења о именовaњу председника и чланова Привременог органа општине Ћићевац

Министарства

11.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о порезу на додату вредност
12.ПРАВИЛНИК о начину и мерилима за одређивање минималног одрживог протока
13.ПРАВИЛНИК о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода – уређаја за точење горива
14.ПРАВИЛНИК о саветнику за хемикалије и условима за обуку и проверу знања саветника за хемикалије
15.ПРАВИЛНИК о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
16.ПРАВИЛНИК о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
17.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи
18.ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге
19.ПРАВИЛНИК о стандардима компетенција секретара установе образовања и васпитања
20.ПРАВИЛНИК о полагању испита за лиценцу за секретара установе образовања и васпитања
21.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака

Правосуђе

22.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1002/2023-01
23.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1003/2023-01
24.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1004/2023-01
25.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1005/2023-01
26.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1006/2023-01
27.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1007/2023-01
28.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1008/2023-01
29.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1009/2023-01
30.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1010/2023-01
31.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1011/2023-01
32.ОДЛУКА о избору судија, број 119-05-1012/2023-01
33.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1013/2023-01
34.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1014/2023-01
35.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1015/2023-01
36.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1016/2023-01
37.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1017/2023-01
38.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1018/2023-01
39.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1019/2023-01
40.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1020/2023-01
41.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1021/2023-01
42.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1022/2023-01
43.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1023/2023-01
44.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1024/2023-01
45.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1025/2023-01
46.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1026/2023-01
47.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1027/2023-01
48.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1028/2023-01
49.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1029/2023-01
50.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1030/2023-01
51.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1031/2023-01
52.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1032/2023-01
53.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1033/2023-01
54.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1034/2023-01
55.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1035/2023-01
56.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1036/2023-01
57.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1037/2023-01
58.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1038/2023-01
59.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1039/2023-01
60.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1040/2023-01
61.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1041/2023-01
62.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1042/2023-01
63.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1043/2023-01
64.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1044/2023-01
65.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1045/2023-01
66.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1046/2023-01
67.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1047/2023-01
68.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1048/2023-01
69.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1049/2023-01

Републичка изборна комисија

70.ОДЛУКА о утврђивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 17. децембар 2023. године

Други државни органи и организације

71.ПРАВИЛНИК о услугама везе за пренос података за Јединствено европско небо
72.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о организацији Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
73.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
74.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
75.УПУТСТВО о измени Упутства за коришћење Портала јавних набавки
76.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у октобру 2023. године
77.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Националне службе за запошљавање за 2024. годину
78.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2024. годину

Друге организације

79.ОДЛУКА о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
80.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
81.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
82.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42