П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 14  - 23.02.2024.


Председник Републике

1.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Чиле, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Ајресу
2.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Чиле

Влада

3.УРЕДБА о ограничењу висине цена основних животних намирница
4.УРЕДБА о утврђивању Програма подршке регионалном развоју и развоју предузетништва који се реализује кроз стандардизовани сет услуга који спроводе акредитоване регионалне развојне агенције у 2024. години
5.УРЕДБА о утврђивању Програма управљања водама у 2024. години
6.УРЕДБА о проглашењу Специјалног резервата природе „Увацˮ
7.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашње и спољне трговине
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког сеизмолошког завода
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
21.РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Пиротског управног округа са седиштем у Пироту
22.РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Пиротског управног округа са седиштем у Пироту
23.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Апотекарске установе Гњилане, у оснивању
24.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Апотекарске установе Приштина, у оснивању
25.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова привременог управног и надзорног одбора Апотекарске установе Гњилане, у оснивању
26.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова привременог управног и надзорног одбора Апотекарске установе Приштина, у оснивању
27.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање и за производњу и дистрибуцију електричне енергије Ибар, Зубин Поток
28.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу Шабац
29.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу Шабац
30.РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
31.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности заменика председника Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
32.РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Рашког управног округа са седиштем у Краљеву
33.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
35.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
37.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
38.РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Истанбулу, Република Турска
39.РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Сиднеју, Комонвелт Аустралија
40.РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Словачке Републике у Републици Србији
41.РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Јужне Африке у Републици Србији
42.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1226/2024
43.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1228/2024
44.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1325/2024
45.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1326/2024
46.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1327/2024
47.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1328/2024
48.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1329/2024
49.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1418/2024
50.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
51.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Развојне агенције Србије за 2024. годину
52.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити ДОО „ГАСˮ Бечеј ЗА 2021. годину
53.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о давању средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса
54.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена угља за индустријску потрошњу
55.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника семена и садног материјала Јавног предузећа „Национални парк Тараˮ Бајина Башта
56.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о прихватању споразума о братимљењу и успостављању сарадње између општине Гаџин Хан, Република Србија и општине Братунац, Република Српска, Босна и Херцеговина
57.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1458/2024
58.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1474/2024
59.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1233/2024
60.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1241/2024
61.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1254/2024
62.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1234/2024
63.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1236/2024
64.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1237/2024
65.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1238/2024
66.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1239/2024
67.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1240/2024
68.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1242/2024
69.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1244/2024
70.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1245/2024
71.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1248/2024
72.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1250/2024
73.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1291/2024
74.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности, установљењем права службености

Министарства

75.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
76.ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача сродних производа и увозника сродних производа
77.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов
78.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом
79.ПРАВИЛНИК о оверавању анализатора издувних гасова
80.ПРАВИЛНИК о оверавању мерила топлотне енергије
81.ПРАВИЛНИК о оверавању бројила активне електричне енергије класе тачности А, В, С, 2, 1 и 0,5 Ѕ
82.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника o начину контроле пријаве и промене имовног стања у Министарству унутрашњих послова
83.РЕШЕЊЕ о давању овлашћења за испитивање отпада
84.РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 000065985 2024 14840 007 001 000 001
85.РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 000066140 2024 14840 007 001 000 001

Други државни органи и државне организације

86.РЕШЕЊЕ о продужењу статуса вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности

Друге организације

87.ОДЛУКА о изменама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Тара
88.ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Увац”
89.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 13  - 21.02.2024.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона – трећа фаза

Министарства

2.ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС Краљево 3 – ТС Рашка, увођење у TC Копаоник на животну средину

Правосуђе

3.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 51/24
4.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 52/24
5.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 53/24
6.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 54/24
7.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 55/24
8.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 56/24
9.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 57/24
10.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 58/24
11.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 59/24
12.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 60/24
13.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 61/24
14.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 62/24
15.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 63/24
16.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 64/24
17.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 65/24
18.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 66/24
19.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 67/24
20.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 68/24
21.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 69/24
22.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 70/24
23.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 71/24
24.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 72/24
25.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 73/24
26.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 74/24
27.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 75/24
28.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 76/24
29.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 77/24
30.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 78/24
31.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 79/24
32.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 80/24
33.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 81/24
34.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 82/24
35.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 83/24
36.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 84/24
37.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 85/24
38.ОДЛУКA о избору јавног тужиоца, А број 86/24
39.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 87/24
40.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 88/24
41.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 89/24
42.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 90/24
43.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 91/24
44.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 92/24
45.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 93/24
46.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 94/24
47.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 95/24
48.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 96/24
49.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 97/24
50.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 98/24
51.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 99/24
52.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 100/24
53.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 101/24
54.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 102/24
55.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 103/24
56.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 104/24
57.ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 105/24

Други државни органи и државне организације

58.ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2024. године

Друге организације

59.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд

Локална самоуправа

60.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг” Сврљиг

________________________________________________

 Број 12  - 15.02.2024.Председник Републике

1.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 1
2.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 2
3.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 3
4.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 4
5.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 5
6.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 6
7.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 7
8.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 8
9.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 9
10.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 10
11.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 11
12.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 12
13.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 13
14.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 14
15.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 15
16.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 16
17.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 17
18.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 18
19.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 19
20.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 20
21.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 21
22.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 22
23.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 23
24.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 24
25.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 25
26.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 26
27.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 27
28.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 28
29.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 29
30.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 30
31.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 31
32.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 32
33.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 33
34.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 34
35.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 35
36.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 36
37.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 37
38.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 38
39.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 39
40.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 40
41.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 41
42.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 42
43.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 43
44.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 44
45.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 45
46.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 46
47.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 47
48.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 48
49.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 49
50.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 50
51.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 51
52.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 52
53.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 53
54.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 54
55.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 55
56.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 56
57.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 57
58.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 58
59.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 59
60.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 60
61.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 61
62.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 62
63.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 63
64.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 64
65.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 65
66.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 66
67.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 67
68.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 68
69.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 69
70.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 70
71.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 71
72.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 72
73.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 73
74.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 74
75.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 75
76.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 76
77.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 77
78.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 78
79.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 79
80.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 80
81.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 81
82.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 82
83.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 83
84.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 84
85.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 85
86.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 86
87.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 87
88.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 88
89.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 89
90.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 90
91.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 91
92.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 92
93.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 93
94.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 94
95.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 95
96.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 96
97.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 97
98.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 98
99.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 99
100.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 100
101.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 101
102.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 102
103.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 103
104.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 104
105.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 105
106.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 106
107.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 107
108.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 108
109.УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 109

________________________________________________

 Број 11  - 14.02.2024.


Влада

1.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац
2.УРЕДБА о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2024. години
3.ОДЛУКА о посебном јавном признању
4.ОДЛУКА о оснивању Здравственог центра Крушевац
5.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1026/2024
6.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1028/2024
7.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1029/2024
8.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1031/2024
9.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1124/2024
10.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник”, са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2024. годину
11.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта привредног друштва „BIO4” д.о.о. Београд
12.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Развојне агенције Србије
13.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду Агенције за привредне регистре

Министарства

14.ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења Регистара и евиденционих листа о производњи, обради, преради и промету дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, дуванских производа, односно о производњи и промету сродних производа
15.ПРАВИЛНИК о садржају безбедносног листа
16.ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за пећнице, плоче за кување и напе за домаћинство
17.ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за уређаје за климатизацију и вентилаторе
18.ПРАВИЛНИК о начину вршења контроле и непосредног регулисања саобраћаја на путевима и вођењу обавезних евиденција о примени посебних мера и овлашћења
19.ПРАВИЛНИК о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
20.ПРАВИЛНИК о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у оквиру ИПАРД III програма
21.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/2217
22.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/2451
23.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/2489
24.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/2490
25.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/2491
26УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/2519
27.УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2023/2656
28.РЕШЕЊЕ о брисању из Регистра правних лица за обављање послова вештачења
29.РЕШЕЊЕ о разрешавању дужности судског вештака
30.РЕШЕЊЕ о разрешавању дужности сталног судског преводиoца
31.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар произвођача сродних производа
32.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа
33.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-1/24
34.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-2/24
35.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-3/24
36.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-4/24
37.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-5/24
38.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-6/24
39.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-7/24
40.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-8/24
41.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-9/24
42.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-10/24
43.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-11/24
44.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 171-12/24
45.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 173-1/24
46.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 173-2/24

Уставни суд

47.ОДЛУКА Уставног суда број IУз-60/2021

Правосуђе

48.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Владичином Хану
49.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину
50.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Смедереву

Други државни органи и државне организације

51.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива

Друге организације

52.ТАРИФА накнада за емитовање интерпретација са снимака издатих на носачима звука и слике које наплаћује ГОС – Глумачка организација Србије
53.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „EPICURE CIGARS” д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 10  - 09.02.2024.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања регионалног раста у Републици Србији у 2024. години
2.УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре у 2024. години
3.УРЕДБА о условима, начину доделе и коришћења средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма и угоститељства на територији Републике Србије
4.УРЕДБА о изменама Уредбе о националним спортским признањима и новчаним наградама
5.УРЕДБА о измени Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања
6.ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтоводa граница Мађарске – Нови Сад са елементима детаљне регулације
7.ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију трећег међународног сајма вина „Винска визија Отворени Балкан”
8.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Националног координационог тела за спречавање и борбу против тероризма и одређивању и именовању Националног координатора за спречавање и борбу против тероризма
9.ОДЛУКА о образовању Радне групе за разматрање питања утврђивања афирмативних мера за елиминацију последица узрокованих дискриминаторним мерама Привремених институција самоуправе у Приштини
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
26.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
27.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Лeсковцу
28.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-990/2024
29.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-993/2024
30.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-994/2024
31.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада Агенције за реституцију за 2024. годину
32.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Агенције за реституцију за 2024. годину
33.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2024. годину
34.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2024. годину
35.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пошта Србије” Београд за 2024. годину
36.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Железнице Србије” а.д. за 2024. годину
37.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везe”, Београд за 2024. годину
38.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Ерозија” друштво са ограниченом одговорношћу, Ниш, за 2024. годину
39.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво са ограниченом одговорношћу Краљево за 2024. годину
40.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала Привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд
41.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1056/2024
42.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1057/2024
43.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1064/2024
44.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1066/2024
45.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-966/2024
46.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-973/2024

Министарствa

47.ПРАВИЛНИК о критеријумима за остваривање права на олакшицу и ближи поступак остваривања права на олакшицу плаћања накнаде за коришћење заштићеног подручја
48.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о Регистру хемикалија
49.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о начину спровођења и мерама специфичне здравствене заштите у Министарству унутрашњих послова
50.ПРАВИЛНИК о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања
51.ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
52.ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
53.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
54.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Уставни суд

55.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-2597/2016
56.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5747/2016

Народна банка Србије

57.ОДЛУКА о измени Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
58.УПУТСТВО о измени Упутства за утврђивање статуса неизмирења обавеза

Други државни органи и државне организације

59.СТАТУТ Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије
60.ОДЛУКА о висини трошкова акредитације
61.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0484/21-11

Друге организације

62.АНЕКС III Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
63.ОДЛУКА о висини чланарине у Комори социјалне заштите
64.РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника
65.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ORBICO trgovina i usluge д.о.о. Београд
66.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
67.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
68.ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.

Локална самоуправа

69.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Комуналпројект“, Бачка Паланка

________________________________________________

 Број 9  - 05.02.2024.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Плана намене радиофреквенцијских опсега

Министарства

2.ПРАВИЛНИК о обрасцу извештаја о наплаћеним накнадама за коришћење јавних добара
3.ПРАВИЛНИК о минималним техничким условима за трговину на откупним местима
4.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 143-1/24
5.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 143-2/24
6.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 146-1/24

________________________________________________

 Број 8  - 02.02.2024.


Влада

1.УРЕДБA о условима и начину спровођења субвенционисане куповинe нових возила која имају искључиво електрични погон
2.УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2024. годину
3.УРЕДБA о правилима поступка набавке добара, услуга или радова потребних за реализацију међународне специјализоване изложбе EXPO BELGRADE 2027
4.УРЕДБA о изменама и допунама Уредбе o врстама услуга које пружа Министарство унутрашњих послова и висини такси за пружене услуге
5.УРЕДБА о проглашењу Парка природе „Мали Босутˮ
6.ОДЛУКА о утврђивању износа новчаних средстава у 2024. години за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета
7.ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Акватик центар” д.о.о. Београд
8.ОДЛУКА о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2024. годину
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства науке, технолошког развоја и иновација
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
30.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Музеја примењене уметности
31.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Музеја савремене уметности
32.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора Музеја савремене уметности
33.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Музеја жртава геноцида
34.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Надзорног одбора Музеја жртава геноцида
35.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на именовање директора Јавне установе „Андрићев институт” у Вишеграду, Република Српска
36.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на именовање чланова Управног одбора Јавне установе „Андрићев институт” у Вишеграду, Република Српска
37.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
38.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-778/2024
39.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-786/2024
40.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2024. годину
41.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге за 2024. годину
42.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2024. годину
43.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије за 2024. годину
44.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Србијагасˮ Нови Сад за 2024. годину
45.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Службени гласникˮ за 2024. годину
46.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србијавоз”, Београд за 2024. годину
47.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2024. годину
48.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд за 2024. годину
49.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР”
50.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање новчаног улога Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” у Друштву са ограниченом одговорношћу „Борбени сложени системи” Београд
51.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова акредитације
52.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Предлог правилника о измени Правилника о раду АД Аеродром Никола Тесла Београд
53.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” у Београду о обављању друге делатности
54.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде и националног спортског признања, 05 број 661-713/2024
55.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде и националног спортског признања, 05 број 661-715/2024
56.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-714/2024
57.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-716/2024
58.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-717/2024
59.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-719/2024
60.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-829/2024
61.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-830/2024
62.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-831/2024
63.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-844/2024
64.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-848/2024
65.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-850/2024
66.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности

Министарства

67.ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2024. години
68.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника o условима и начину остваривања права на кредитну подршку
69.ПРАВИЛНИК о техничким условима за регистрацију крајњих корисника услуге са плаћањем унапред
70.ПРАВИЛНИК о обрасцима који се односе на накнаду за унапређење енергетске ефикасности и начину њиховог достављања
71.ПРАВИЛНИК о општим принципима за прорачун електричне енергије произведене у когенерацији и Методологији за утврђивање ефикасности когенерације
72.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину исказивања перформанси грађевинских производа и елемената зграде у вези са битним карактеристикама – реакција на пожар, отпорност на пожар и понашање при спољашњем пожару
73.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о безбедности играчака
74.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о Номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
75.OДЛУКА o изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтоводa граница Мађарске – Нови Сад са елементима детаљне регулације на животну средину

Друго државни органи и државни организације

76.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o потврдама о обучености ваздухопловно-метеоролошког особља и центрима за обуку
77.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара – Сектор за информационе технологије у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Друге организације

78.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
79.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
80.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
81.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
82.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 7  - 01.02.2024.


Председник Републике

1.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Иран
2.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Грчкој
3.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Либан
4.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Зимбабве, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
5.УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Бахреин, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Кувајту
6.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Зимбабве
7.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Бахреин
8.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Катар
9.УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Белорусији

Влада

10.АКЦИОНИ ПЛАН за 2024. годину за спровођење Стратегије развоја стартапа екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године

Министарства

11.ПРАВИЛНИК о обрачуну просечне велепродајне цене деривата нафте EVRO DIZEL и EVRO PREMIJUM BMB 95
12.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о испитивању возила
13.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о возачким дозволама
14.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01241/2021-22
15.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05282/2010-03
16.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01956/2010-10
17.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 74-1/24
18.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 117-1/24
19.УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ накнада из јединствене тарифе по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор
20.ЛИСТЕ биоцидних производа уписаних у Регистар биоцидних производа

Правосуђе

21.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00927/2023-01
22.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01311/2023-01
23.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00015/2024-01
24.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00016/2024-01
25.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00017/2024-01
26.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00018/2024-01
27.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00020/2024-01
28.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-00926/2023-01
29.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-01146/2024-01
30.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-3/2024-01
31.ОДЛУКА о престанку функције председника суда
32.ОДЛУКА о престанку функције судије поротника

Други државни органи и државне организације

34.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0134/22-08
35.РЕШЕЊЕ о исправци Решења директора Агенције за спречавање корупције, број 014-46-00-0134/22-08

Друге организације

36.РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 12/2024
37.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
38.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
39.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
40.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш

________________________________________________

 Број 6  - 26.01.2024.


Влада

1.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години
2.УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
3.УРЕДБА о допуни Уредбе о ванредној интервентној мери подршке правним лицима и предузетницима који складиште малину и вишњу рода 2022. године ради измирења обавеза према произвођачима
4.УРЕДБА о ограничењу висине цена деривата нафте
5.УРЕДБА о условима издавања извода из базе података катастра непокретности и катастра инфраструктуре из Геодетског катастарског информационог система, од стране јавних бележника, геодетских организација и посредника у промету и закупу непокретности
6.УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о платама полицијских службеника
7.ОДЛУКА о измени Одлуке о емисији дугорочних државних хартија од вредности
8.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
19.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
21.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Института за стандардизацију Србије
22.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за стандардизацију Србије
23.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Привременог органа општине Косовска Митровица
24.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш” са седиштем у Нишу
25.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду
26.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
27.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Трстенику
28.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
29.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела српско-северномакедонске Мешовите комисије за одређивање тачне локације за изградњу заједничког граничног прелаза Миратовац–Лојане и његове техничке параметре
30.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-431/2024
31.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-495/2024
32.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-510/2024
33.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-545/2024
34.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-549/2024
35.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-436/2024
36.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-434/2024
37.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-433/2024
38.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-432/2024
39.РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Битољу, Република Северна Македонија
40.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 2024. годину
41.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2024. годину
42.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2024. годину
43.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Акредитационог тела Србије за 2024. годину
44.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Акредитационог тела Србије за 2024. годину
45.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за квалификације за 2024. годину
46.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за квалификације за 2024. годину
47.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2024. годину
48.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2024. годину
49.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2024. године
50.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац за 2024. годину
51.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2024. годину
52.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2024. годину
53.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије
54.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-629/2024
55.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-635/2024
56.УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 12б ст. 1. и 2, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2023. години
57.УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2023. години

Министарства

58.ПРАВИЛНИК о изменама и допунaмa Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
59.ПРАВИЛНИК о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја
60.ПРАВИЛНИК о садржини годишњег извештаја о непосредном загађивању вода, изгледу обрасца и начину његовог достављања
61.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката
62.ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за енергетске трансформаторе
63.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
64.ПРАВИЛНИК о одобравању привременог боравка
65.ПРАВИЛНИК o издавању јединствене дозволе за привремени боравак и рад странца
66.ПРАВИЛНИК о подношењу захтева за стално настањењe електронским путем
67.ПРАВИЛНИК о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
68.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака

Други државни органи и државне организације

69.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке
70.ПРАВИЛНИК о утврђивању цена материјала и других трошкова за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
71.ОДЛУКА о давању сагласности на Правила за обуставу и поновно покретање тржишних активности
72.ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима DOO GAS BEČEJ
73.ОДЛУКА о допунама Одлуке о утврђивању садржине обрасца Извештаја који банке достављају Агенцији и начина и рокова обрачуна и наплате редовне премије осигурања депозита
74.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за новембар 2023. године
75.ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања

Друге организације

76.ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Национални парк Фрушка гора”
77.РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
78.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
79.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
80.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
81.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
82.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
83.MАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
84.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад

________________________________________________

 Број 5  - 23.01.2024.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количинa течности које нису вода – уређаја за точење течног нафтног гаса
2.ПРАВИЛНИК о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода уграђених на возилу и на возилу са цистерном

Републичка изборна комисија

3.РЕШЕЊЕ о додели мандата народних посланика Народне скупштине

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42