СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 50  - 03.04.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о допуни Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
2. ОДЛУКА о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – „Београдски сајам”
3. ОДЛУКА о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – „Новосадски сајам”
4. ОДЛУКА о отварању привременог објекта за смештај и лечење лица оболелих од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 – „Хала Чаир”
5. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
6. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
7. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
19. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
26. ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-2926/2020
27. ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-3008/2020-2
28. ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-3010/2020

МИНИСТАРСТВА
29. ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину
30. НАРЕДБА о изменама и допунама Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
31. ОДЛУКА о утврђивању динамике исплате пензија и новчаних давања

________________________________________________

 Број 49  - 01.04.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о начину учешћа оптуженог на главном претресу у кривичном поступку који се одржава за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године
2. УРЕДБА о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања
3. ОДЛУКА о допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
4. ОДЛУКА о истицању државне заставе Републике Србије на пола копља односно јарбола
5. ОДЛУКА о ограничењу организовања игара на срећу
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

МИНИСТАРСТВА
7. ПРАВИЛНИК o усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
8. РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара – Сектор за хармонизацију у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

________________________________________________

 Број 48  - 31.03.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о изменама Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
2. УРЕДБА о додатку на основну плату запослених у здравственим установама и одређених запослених који обављају послове у области здравља, односно заштите здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
3. ОДЛУКА о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
4. ОДЛУКА о условима за изузимање од плаћања царинских дажбина за одређену робу
5. ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта Друштвеног предузећа НОВИ САД-ГАС за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, Нови Сад
6. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
7. ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-2928/2020

МИНИСТАРСТВА
8. РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности јавног извршитеља

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
9. РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јануару, фебруару и марту 2020. године
10. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-204/2020-1
11. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-205/2020-1
12. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-206/2020-1
13. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-207/2020-1
14. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-208/2020-1
15. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-209/2020-1
16. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-210/2020-1
17. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-211/2020-1
18. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-212/2020-1
19. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-213/2020-1
20. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-214/2020-1
21. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-215/2020-1
22. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-216/2020-1
23. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-217/2020-1
24. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-218/2020-1
25. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-219/2020-1
26. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-220/2020-1
27. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-221/2020-1
28. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-222/2020-1
29. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-223/2020-1
30. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-224/2020-1
31. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-225/2020-1
32. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-226/2020-1
33. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-227/2020-1
34. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-228/2020-1
35. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-229/2020-1
36. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-230/2020-1
37. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-231/2020-1
38. ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-232/2020-1

________________________________________________

 Број 47  - 28.03.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
2. УРЕДБА о измени и допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања
3. ОДЛУКА о измени Одлуке о затварању граничних прелаза
4. ОДЛУКА о допунама Одлуке о забрани извоза лекова
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

________________________________________________

 Број 46  - 28.03.2020.


МИНИСТАРСТВA
1. НАРЕДБА о измени Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

________________________________________________

 Број 45  - 28.03.2020.


ВЛАДА
1. ОДЛУКА о допунама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу

________________________________________________

 Број 44  - 27.03.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Клисура реке Милешевкеˮ
2. УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Тара”
3. СТРАТЕГИЈА унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године

МИНИСТАРСТВА
4. ПРАВИЛНИК о мерним системима за компримована гасовита горива за возила

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
5. РЕДОВАН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Заштитника грађана за 2019. годину
6. САЖЕТАК Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2019. годину

________________________________________________

 Број 43  - 27.03.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања
2. УРЕДБА о допуни Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
3. УРЕДБА о допуни Уредбе о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања
4. ОДЛУКА о допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
5. ОДЛУКА о изменама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
6. ОДЛУКА о важењу дозволе за рад издате странцу за време ванредног стања
7. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
8. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
9. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
10. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
11. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
12. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
13. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
14. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
15. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
16. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
17. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
18. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
19. РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
20. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
21. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
22. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
23. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
24. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
25. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
26. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
27. РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
28. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Привременог органа општине Клина
29. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
30. ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 53-2868/2020

МИНИСТАРСТВА
31. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
32. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о царинским обележјима
33. УПУТСТВО о начину и месту спровођења појачаног здравственог надзора у објектима за здравствено сигуран смештај

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
34. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

________________________________________________

 Број 42  - 25.03.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о улагању за време ванредног стања девизних средстава којима управља Агенција за осигурање депозита

МИНИСТАРСТВА
2. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
3. ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
4. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања

НАРОДНА БАНКА
5. ОДЛУКА о накнадама у платном промету код уплата и преноса новчаних средстава ради пријема донација у борби против епидемије болести COVID-19
6. ОДЛУКА о допунама Одлуке о извештавању о кредитним пословима са иностранством

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
7. ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2020. године

________________________________________________

 Број 41  - 24.03.2020.


ВЛАДА
1. УРЕДБА о посебним техничким захтевима, стандардима и примени медицинских средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
2. УРЕДБА о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања
3. ОДЛУКА о статусу страних држављана у Републици Србији за време ванредног стања
4. ОДЛУКА о допунама Одлуке о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво
5. РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
6. ОДЛУКА о измени Одлуке о ближим условима и начину вођења Јединственог регистра сефова
7. ОДЛУКА о измени Одлуке о ближим условима и начину вођења Јединственог регистра корисника новчане дознаке

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
8. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
9. ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Комисије за контролу државне помоћи

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42