П р о п и с и

 
Службени гласник РС Просветни гласник

 

 Број 12  - 02.09.2021.


1. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
2. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
3. ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала

________________________________________________

 Број 11  - 01.09.2021.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада остало – личне услуге
2.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада остало – личне услуге
3.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Геодезија и грађевинарство
4.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Геодезија и грађевинарство
5.ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за први и други разред средње школе – гимназије и средње стручне школе
6.ДОПУНА КАТАЛОГА уџбеника за трећи и четврти разред средње школе - гимназије и средње стручне школе

________________________________________________

 Број 10  - 31.08.2021.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство
2.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство
3.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
4.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета

________________________________________________

 Број 9  - 30.08.2021.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство

2.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство

________________________________________________

 Број 8  - 27.08.2021.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај
2.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај
3.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај

________________________________________________

 Број 7  - 26.08.2021.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења за гимназију
2.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
3.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
4.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
5.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања
6.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану уџбеника
7.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга”
8.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Монтер лифтова”
9.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Физиотерапеутски техничар”
10.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Обућар”
11.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар хортикултуре”

________________________________________________

 Број 6  - 04.08.2021.Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за математику
2.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за филолошке науке
3.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за физику
4.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију
5.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за географију и историју
6.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику
7.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за спорт
8.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност
9.ПРАВИЛНИК о програму свих облика рада стручног сарадника у предшколској установи

________________________________________________

 Број 5  - 29.06.2021.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања
2.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања
3.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања
4.ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину
5.ПРАВИЛНИК о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2021/2022. годину
6.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Хотелијерско-ресторатерски техничар”
7.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар мултимедија”
8.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Пословни секретар”
9.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар – специјалиста за оптимизацију веб-сајтова за претраживаче”
10.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Инсталатер водовода, грејања и клима уређаја”
11.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Туристички техничар”

________________________________________________

 Број 4  - 24.05.2021.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
2.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Кувар”
3.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Столар”
4.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Техничар пејзажне архитектуре”
5.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Руковалац грађевинском механизацијом”
6.РЕШЕЊЕ о усвајању стандарда квалификације „Модни кројач”
7.КАТАЛОГ уџбеника за трећи разред средње школе - гимназија и средње стручне школе
8.КАТАЛОГ уџбеника за четврти разред средње школе - гимназија и средње стручне школе

________________________________________________

 Број 3  - 13.04.2021.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења за гимназију
2.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала
3.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника
4.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Саобраћај
5.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Геодезија и грађевинарство
6.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране
7.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
8.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању
9.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи
10.ПРАВИЛНИК о стандардима компетенција за професију стручног сарадника у предшколској установи и његовог професионалног развоја
11.ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2020/2021. годину
12.ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42