СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 27  - 07. 06. 2017.


- Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину (ступа на снагу 15. јуна 2017)
- Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине

________________________________________________

 Број 26  - 30. 05. 2017.- Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину (ступа на снагу 7. јуна 2017)
- Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину (ступа на снагу 7. јуна 2017)

________________________________________________

 Број 25  - 24. 05. 2017.


- Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину (ступа на снагу 1.јуна 2017.године.)
- Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних, академских и интегрисаних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2017/2018. години (ступа на снагу 24.маја 2017.године)
- Одлука о броју студената за упис у прву годину основних струковних студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине, у високим школама струковних студија чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, у школској 2017/2018. години (ступа на снагу 1.јуна 2017.године)
- Одлука о броју студената за упис у прву годину мастер академских студија и докторских академских студија, који се финансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине на факултетима у саставу Универзитета у Новом Саду, у школској 2017/2018. години (ступа на снагу 24.маја 2017.године)
- Правилник о изменама и допунама Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини (ступа на снагу 24.маја 2017.године)

________________________________________________

 Број 24  - 23. 05. 2017.


- Покрајинска скупштинска одлука о Програму из области јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину (ступа на снагу 31. маја 2017)
- Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања и лечења компликација шећерне болести на очима у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину (ступа на снагу 31. маја 2017)
- Покрајинска скупштинска одлука о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години (ступа на снагу 31. маја 2017)
- Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години (ступа на снагу 31. маја 2017)
- Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантанционом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину (ступа на снагу 31. маја 2017)
- Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2017. годину (ступа на снагу 31. маја 2017)

________________________________________________

 Број 23  - 17. 05. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 22  - 10. 05. 2017.


- Одлука о оснивању Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 18. маја 2017, а примењује се од дана ступања на снагу акта којим ће се уредити делокруг рада, послови и организација покрајинских органа управе, изузев члана 20. који се примењује од дана ступања на снагу ове одлуке).

________________________________________________

 Број 21  - 05. 05. 2017.


- Правилник о критеријумима за финансирање пројеката који се баве истраживачко – уметничким стваралаштвом у пољу уметности (ступа на снагу 21. фебруара 2017)
- Правилник о критеријумима за финансирање развојноистраживачких пројеката високих струковних школа с територије АП Војводине (ступа на снагу 21. фебруара 2017)
- Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини (ступа на снагу 21. фебруара 2017)

________________________________________________

 Број 20  - 26. 04. 2017.


- Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину (ступa нa снaгу 4. мaja 2017)
- Правилник о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете (ступa нa снaгу 29. мaртa 2017)
- Правилник о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе (ступa нa снaгу 29. мaртa 2017)

________________________________________________

 Број 19  - 19. 04. 2017.


- Правилник о критеријумима за учешће у програму сарадње научноистраживачких организација и привреде (ступа на снагу 5. априла 2017)

________________________________________________

 Број 18  - 12. 04. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42