СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 48  - 25. 10. 2017.


- Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене топлотних пумпи за загревање/хлађење објеката јавне намене (ступа на снагу 24. октобра 2017)

________________________________________________

 Број 47  - 18. 10. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 46  - 12. 10. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 45  - 04. 10. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 44  - 27. 09. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 43  - 21. 09. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 42  - 20. 09. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 41  - 14. 09. 2017.


- Правилник о измени Правилника о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини (ступа на снагу 14. септембра 2017)
- Измена Правилника о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2017. годину (ступа на снагу 14. септембра 2017)
- Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о изменaмa и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години („Службени лист АПВ“, број 29/17)

________________________________________________

 Број 40  - 06. 09. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 39  - 31. 08. 2017.


- Покрајинска скупштинска одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину (ступа на снагу 8. септембра 2017)
- Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину (ступа на снагу 31. августа 2017)

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42