СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 35  - 26. 07. 2017.


- Исправка Правилника о измени правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину

________________________________________________

 Број 34  - 19. 07. 2017.


- Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање реализације активности код поступка комасације (ступа на снагу 14. јула 2017)

________________________________________________

 Број 33  - 12. 07. 2017.


- Правилник о измени Правилника о шшколском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину (ступа на снагу 12. јула 2017)

________________________________________________

 Број 32  - 05. 07. 2017.


- Правилник о поступку доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање израде пројектно техничке документације за изградњу инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе (ступа на снагу 29. марта 2017)
- Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката коришћења биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама (ступа на снагу 6. јуна 2017)
- Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање реализације пројеката рекултивације напуштених копова без титулара (ступа на снагу 6. јуна 2017)
- Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката коришћења соларне енергије за припрему топле потрошне воде у објектима јавне намене (ступа на снагу 6.јуна 2017.године)
- Измена Правилника о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за заштиту шуме АП Војводине за 2017. годину (ступа на снагу 21. јуна 2017)

________________________________________________

 Број 31  - 28. 06. 2017.


- Правилник о изгледу „Службеног листа Аутономне покрајине Војводине“ (ступа на снагу 28. јуна 2017)

________________________________________________

 Број 30  - 21. 06. 2017.


- Покрајинска уредба о изменама покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 29. јуна 2017, а примењује се од 1. јула 2017)

________________________________________________

 Број 29  - 16. 06. 2017.


- Покрајинска скупштинска одлука о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину
- Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
- Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
- Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
- Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
- Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину
- Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години
- Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години

________________________________________________

 Број 28  - 14. 06. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 27  - 07. 06. 2017.


- Покрајинска уредба о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину (ступа на снагу 15. јуна 2017)
- Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине

________________________________________________

 Број 26  - 30. 05. 2017.- Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину (ступа на снагу 7. јуна 2017)
- Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину (ступа на снагу 7. јуна 2017)

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42