СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 58  - 27. 12. 2017.


- Покрајинска уредба о повраћају неутрошених буџетских средстава осталих корисника јавних средстава који припадају консолидованом рачуну трезора Аутономне покрајине Војводине (ступа на снагу 27. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)
- Одлука о поступку избора, критеријумима за избор и реализацију пројеката које финансира Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине у 2018. години (ступа на снагу 27. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018 године)

________________________________________________

 Број 57  - 21. 12. 2017.


- Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину (ступа на снагу 29. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)
- Покрајинска скупштинска одлука о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину (ступа на снагу 29.децембра 2017 године, а примењује се од 1. јануара 2018)
- Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину (ступа на снагу 29. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)

________________________________________________

 Број 56  - 20. 12. 2017.


- Правилник о измени Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину (ступа на снагу 20. децембра 2017)
- Правилник о измени Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину(ступа на снагу 20. децембра 2017)

________________________________________________

 Број 55  - 13. 12. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 54  - 06. 12. 2017.


- Покрајинска уредба о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину (ступа на снагу 6. децембра 2017)
- Кодекс понашања службеника и намештеника у покрајинским органима (ступа на снагу 14. децембра 2017)

________________________________________________

 Број 53  - 29. 11. 2017.


- Правилник о додели бесповратних средстава за подизање нивоа ефикасности противградне заштите на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години (ступа на снагу 29. новембра 2017)
- Правилник о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре – зоне школе и брзински дисплеји (ступа на снагу 29. новембра 2017)
- Измене и допуне плана поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

________________________________________________

 Број 52  - 22. 11. 2017.


- Правилник о поступку доделе бесповратних средстава локалним самоуправама у Аутономној покрајини Војводини за суфинансирање развоја саобраћаја и путне инфраструктуре-стајалишта (ступа на снагу 22. новембра 2017)

________________________________________________

 Број 51  - 16. 11. 2017.


- Одлука Арбитраже за спорна питања у примени Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине
- Правилник за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за суфинансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2017. годину
- Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање израде елабората енергетске ефикасности у јавним установама

________________________________________________

 Број 50  - 08. 11. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 49  - 01. 11. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42