СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 45  - 04. 10. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 44  - 27. 09. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 43  - 21. 09. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 42  - 20. 09. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 41  - 14. 09. 2017.


- Правилник о измени Правилника о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини (ступа на снагу 14. септембра 2017)
- Измена Правилника о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2017. годину (ступа на снагу 14. септембра 2017)
- Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о изменaмa и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години („Службени лист АПВ“, број 29/17)

________________________________________________

 Број 40  - 06. 09. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 39  - 31. 08. 2017.


- Покрајинска скупштинска одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину (ступа на снагу 8. септембра 2017)
- Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину (ступа на снагу 31. августа 2017)

________________________________________________

 Број 38  - 23. 08. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 37  - 09. 08. 2017.


- Одлука о броју места за упис ученика у први разред средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине у школској 2017/2018 години (ступа на снагу 9. августа 2017)
- Правилник за доделу бесповратних средстава у пољопривредној делатности коју обављају социјалне, научноистраживачке и казнено-поправне установе (ступа на снагу 4. августа 2017)
- Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије Аутономне покрајине Војводине, за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2017. години (ступа на снагу 25. јула 2017)

________________________________________________

 Број 36  - 02. 08. 2017.


- Правилник о измени Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања (ступа на снагу 2. августа 2017)

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42