СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 101  - 22. 12. 2017.


Акти Града
План места за постављање средстава за оглашавање на јавној површини

________________________________________________

 Број 100  - 21. 12. 2017.


Акти Града
Локални акциони план запошљавања Града Београда за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”
Решење о давању сагласности на Статут Југословенског драмског позоришта
Решење о давању сагласности на Статут Позоришта на Теразијама
Решење о давању сагласности на Статут Београдског драмског позоришта
Решење о давању сагласности на Статут Позоришта „Звездара театар”
Решење о давању сагласности на Статут Позоришта Атеље 212
Решење о давању сагласности на Статут Битеф театра
Решење о давању сагласности на Статут Позоришта „Бошко Буха”
Решење о давању сагласности на Статут Малог позоришта „Душко Радовић”
Решење о давању сагласности на Статут Позоришта лутака „Пинокио”
Решење о давању сагласности на Статут Позоришта „Пуж”
Решење о давању сагласности на Статут Омладинског позоришта „Дадов”, Београд
Решење о давању сагласности на Статут Културног центра Београда
Решење о давању сагласности на Статут Дечјег културног центра Београда
Решење о давању сагласности на Статут Установе културе „Вук Стефановић Караџић”
Решење о давању сагласности на Статут Установе културно-образовних делатности Дом омладине Београда
Решење о давању сагласности на Статут Центра београдских фестивала
Решење о давању сагласности на Статут Историјског архива Београда
Решење о давању сагласности на Статут Центра за ликовно образовање
Решење о давању сагласности на Статут Библиотеке града Београда
Решење о давању сагласности на Статут Библиотеке „Милутин Бојић”
Решење о давању сагласности на Статут Библиотеке „Димитрије Туцовић”
Решење о давању сагласности на Статут Библиотеке „Влада Аксентијевић”, Обреновац
Решење о давању сагласности на Статут Завода за заштиту споменика културе града Београда
Решење о давању сагласности на Статут Музеја града Београда
Решење о давању сагласности на Статут Музеја Николе Тесле
Решење о давању сагласности на Статут Педагошког музеја
Решење о давању сагласности на Статут Музеја афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара
Решење о давању сагласности на Статут Музеја аутомобила – збирка Братислава Петковића
Решење о давању сагласности на Статут Куће легата
Решење о давању сагласности на Статут Продајне галерије „Београд”
Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање јавним путевима града Београда „Путеви Београда”
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Културног центра Београда
Решење о именовању вршиоца дужности директора Културног центра Београда
Решење о одређивању у Скупштини Привредног друштва „Фајнал фор Београд 2018” д.о.о. овлашћених представника оснивача Града Београда
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Београда
План детаљне регулације дела Блока 12, градске општине Нови Београд и Земун
План детаљне регулације блока између трасе УМП-а и улица Жичке, Дравске и Кајмакчаланске, градске општине Звездара – Врачар
План детаљне регулације за део територије градске општине Раковица уз Улицу кнеза Вишеслава

________________________________________________

 Број 99  - 21. 12. 2017.


Акти Града
План детаљне регулације дела привредне зоне П1 (целина XI), градска општина Сурчин
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину

________________________________________________

 Број 98  - 21. 12. 2017.


Акти Града
План детаљне регулације дела Блока 12, градске општине Нови Београд и Земун
План детаљне регулације блока између трасе УМП-а и улица Жичке, Дравске и Кајмакчаланске, градске општине Звездара – Врачар
План детаљне регулације за део територије градске општине Раковица уз Улицу кнеза Вишеслава

________________________________________________

 Број 97  - 21. 12. 2017.


Акти Града
Одлука о изради Плана детаљне регулације за стамбени комплекс уз Црнотравску улицу, градска општина Савски венац
Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, градска општина Савски венац
Одлука о изради Плана детаљне регулације за блокове између улица: Кнез Данилове, Владетине, Далматинске и Станоја Главаша, градска општина Палилула
Одлука о изради Плана детаљне регулације за блок између улица: 27. марта, Ђушине, Далматинске и Др Драгослава Поповића, градска општина Палилула
Одлука о изради Плана детаљне регулације за подручје између канала „Борчански преток” и улица: Зрењанински пут, Братства и јединства и Хоповске, градска општина Палилула
Одлука о изради Измена и допуна Планa детаљне регулације санитарне депоније „Винча”, градска општина Гроцка
Одлука о изради Плана детаљне регулације постројења за експлоатацију пијаће воде и wellness и spa центра на подручју КО Кораћица, градска општина Младеновац
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације локације „Мали пролаз” – део насеља Међулужје у Младеновцу, градска општина Младеновац
Одлука о измени Одлуке о изради Плана детаљне регулације локације „Моравска” – део насеља Баташево у Младеновцу, градска општина Младеновац
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Жабљачке и Бајдине, блокови Е1–Е9, за део блока Е6, зона В1 уз Булевар краља Александра, градска општина Звездара
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје између комплекса Правно-биротехничке школе „Димитрије Давидовић”и улица: Петра Кочића, Трогирске и Тошин бунар, градска општина Земун
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Плави хоризонти за блок између улица: Курирске, Др Борислава Вујадиновића, Рајка Лешјанина и Стојана Марковића, градска општина Земун
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун – зоне 1 и 2, за блок између саобраћајница С6, Новосадски ауто-пут, С10 и С11
Одлука о изради Плана детаљне регулације за комплекс „Авала филм”, градска општина Чукарица
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за комерцијалну зону западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље са кружним путем), општина Чукарица, за Блок 1
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за комерцијалну зону западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље са кружним путем), општина Чукарица, за Блок 4
Одлука о изради Измене Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци), општине Земун и Сурчин
План детаљне регулације за блок између улица Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара Михајла Пупина, градска општина Нови Београд
Закључак о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I–XIX
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измене Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора аутопута E-70 граница Хрватске – Београд (Добановци),општине Земун и Сурчин

________________________________________________

 Број 96  - 21. 12. 2017.


Акти Града
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда
Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде
Одлука о начину, условима и критеријумима за доделу бесповратних финансијских средстава за подршку развоја предузетништва
Одлука о допунама Одлуке о условима и начину измирења дуговања за потрошњу воде корисника прикључених на неусловне мреже које се снабдевају водом из градског водовода преко прикључака са блок водомером
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оглашавању на територији града Београда
Страна Одлука о постављању споменика балетском уметнику Милораду Мишковићу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда
Одлука о промени оснивачког акта установе социјалне заштите „Прихватилиште за одрасла и стара лица”
Одлука о промени оснивачког акта установе социјалне заштите Градски центар за социјални рад у Београду
Решење о разрешењу појединих чланова Градске изборне комисије
Решење о именовању појединих чланова Градске изборне комисије
Решење о давању сагласности на Предлог одлуке о одређивању дела Сремчице као посебног насељеног места на подручју градске општине Чукарица

________________________________________________

 Број 95  - 21. 12. 2017.


Акти Града
Одлука о буџету града Београда за 2018. годину
Одлука о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2018. години
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и активности корисника средстава буџета града Београда у 2018. и 2019. години
Одлука о финансирању програма и пројеката директних и индиректних корисника средстава буџета града Београда у 2019. и 2020. години
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији града Београда
Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину
Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
Одлука о постављању плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда

________________________________________________

 Број 94  - 18. 12. 2017.


Акти Града
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулација насеља Плави хоризонти за блок између улица: Курирске, Др Борислава Вујадиновића, Рајка Лешјанина и Стојана Марковића, градска општина Земун
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулација привредне зоне Горњи Земун – зоне 1 и 2, за блок између саобраћајница С 6, Новосадски аутопут, С 10 и С 11
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за комплекс „Авала филм”, градска општина Чукарица
Страна Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације санитарне депоније „Винча”, Градска општина Гроцка
Показатељ смањења потрошачких цена у новембру 2017. године

Акти градских општина Стари град
Јавни конкурс за избор директора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” у Београду

Акти градских општина Сопот
Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске општине Сопот за 2017. годину

________________________________________________

 Број 93  - 14. 12. 2017.


Акти Града
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања у Београду (I фаза, II етапа) – целина ТО Нови Београд, градска општина Нови Београд
Решење о износу новчаног давања за породиље и новчаног давања за незапослене породиље за 2018. годину
Решење о износу једнократног новчаног давања за запослене породиље и новчаног давања за незапослене породиље за децу рођену до 7. јула 2017. године, а за које су захтеви поднети до 7. јануара 2018. године

________________________________________________

 Број 92  - 07. 12. 2017.


Акти Града
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Ценовника ЈКП „Зеленило – Београд” број 9238 од 27. марта 2017. године са Изменама и допунама Ценовника
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за комерцијалну зону западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље са кружним путем), Општина Чукарица, за Блок 1
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за комерцијалну зону западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље са кружним путем), општина Чукарица, за Блок 4
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације постројења за експлоатацију пијаће воде и wellness и spa центра на подручју КО Кораћица, градска општина Младеновац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, градска општина Савски венац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за подручје између канала „Борчански преток” и улица: Зрењанински пут, Братства и јединства и Хоповске, градска општина Палилула

Акти градских општина Стари град
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2017. годину
Одлука о избору члана Већа Градске општине Стари град
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе Градске општине Стари град „Пароброд”

Акти јавних предузећа и других организација
Одлука Адвокатске коморе Београда број 1-11/2017 од 2. новембра 2017. године
Одлука Адвокатске коморе Београда број 1-71/2017 од 21. новембра 2017. године

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42