СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист града Београда

 

 Број 10  - 31. 01. 2018.


Акти Града
- Решење одређивању бирачких места на територији града Београда за гласање на изборима за одборнике Скупштине Града Београда, расписаним за 4. март 2018. године

________________________________________________

 Број 9  - 30. 01. 2018.


Акти Града
- Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда расписаних за 4. март 2018. године
- Закључак Градске изборне комисије број 013-100-3/18 од 29. јануара 2018. године

________________________________________________

 Број 8  - 26. 01. 2018.


Акти Града
- Одлука о називу и изгледу образаца за спровођење појединих изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине Града Београда расписаних за 4. март 2018. године

________________________________________________

 Број 7  - 26. 01. 2018.


Акти Града
- Решење о измени Решења о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
- Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Град Београд

Акти градских општина Барајево
- Одлуку о расписивању јавног конкурса за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују социјално-хуманитарна удружења у 2018. години
- Одлуку о расписивању јавног позива за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета ГО Барајево у 2018. години
- Одлуку о расписивању јавног конкурса за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2018. години из области: Активности намењених развоју пољопривреде
- Jавни конкурс за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују социјално-хуманитарна удружења у 2018. години
- Jавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета ГО Барајево у 2018. години
- Jавни конкурс за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у 2018. години из области: Активности намењених развоју пољопривреде

Акти градских општина Гроцка
- Одлука о додели звања почасног грађанина Градске општине Гроцка

________________________________________________

 Број 6  - 19. 01. 2018.


Акти Града
- Правилник о изменама и допунама Правилника о испитивању погодности и класификацији такси возила
- Упутство о изменама и допунама Упутства о изгледу и издавању такси исправа, ознака и ценовника
- Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2018. годину
- Правилник о ближим условима и критеријумима стипендирања за спортско усавршавање перспективних и младих талентованих спортиста аматера
- Решење о измени и допуни Решења о режиму саобраћаја теретних и запрежених возила кроз Београд

________________________________________________

 Број 5  - 17. 01. 2018.


Акти Града
- Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине града Београда расписаних за 4. март 2018. године
- Решење о измени и допуни Решења о општим паркиралиштима

________________________________________________

 Број 4  - 15. 01. 2018.


Акти Града
- Одлука о називу и изгледу образаца за подношење изборних листа кандидата за одборнике Скупштине Града Београда, расписаних за 4. март 2018. године
- Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине Града Београда, расписаних за 4. март 2018. године

________________________________________________

 Број 3  - 15. 01. 2018.


Акти Града
- Показатељ повећања потрошачких цена у децембру 2017. године

Акти градских општина Лазаревац
- Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о ценама основних комуналних услуга испоруке воде и изношења смећа са Одлуком
- Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о ценама погребних услуга са Одлуком
- Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о ценама осталих услуга са Одлуком
- Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама услуге испоруке воде грађанима у цистернама са Одлуком
- Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама услуге одржавања јавних зелених површина са Одлуком
- Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама услуге уградње канализационих и водоводних цеви и остале услуге водовода са Одлуком
- Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама рада фекалке за физичка лица са Одлуком

________________________________________________

 Број 2  - 14. 01. 2018.


Акти Града
- Пословник Градске изборне комисије

________________________________________________

 Број 1  - 10. 01. 2018.


Акти Града
- Решење о разрешењу Градске изборне комисије
- Решење о именовању Градске изборне комисије
- Одлука о расписивању јавног конкурса за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују пензионерска удружења у 2018. години
- Јавни конкурс за доделу средстава из буџета ГО Барајево за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују пензионерска удружења у 2018. години

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42