О удружењу

 


Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима је удружење добровољно удружених рачуновођа и осталих лица која обављају послове рачуноводства у ванпривредним делатностима.


Основни циљеви и задаци Удружења су:

  • Да својим члановима обезбеђује што стручнији и ефикаснији рад при обављању рачуноводствених послова у ванпривредним делатностима;
  • Да води организовану бригу о професионалном и стручном усавршавању својих чланова у складу са важећом законском регулативом и пружа им стручну помоћ припиком стицања професионалних звања,
  • Штити статус и професионални интерес чланова и утиче на адекватно вредновање њиховог рада и доприноса развоју ванпривредних делатности, а на тај начин и развоју друштва у целини;
  • Обавештава и информише чланство о примени законске регулативе путем семинара, курсева и сл.;
  • Сарађује са сличним струковним организацијама у земљи и иностранству, научним институцијама, надлежним минисарствима и осталим асоцијацијама од значаја за рад Удружења;
  • Да осавремењава рад рачуноводствених служби, посебно на плану примене рачунарске техни‐ ке и међународних рачуноводствених стандарда;
  • Да искуствима из праксе утиче на доношење позитивне законске регулативе; Да члановима Удружења пружи евентуалну помоћ у заштити и остваривању права запослених; 9.Води евиденцију о својим члановима.

Удружење се стара о сталном усавршавању својих чланова, стицању професионалних знања и организованој едукацији. У циљу остварења тих циљева, Удружење узима улогу „координатора” између законодавца и праксе.


Удружење је кадровски оспособљено да пратi доношење закона из струке и да својим сугестијама утиче на доношење применљивих законских решења, као и да иницирање њихове измене и допуне.


Наведеним активностима Удружење има жељу да континуирано унапређује рачуноводствену професију у ванпривреди, што је и претпоставка бољег функционисања не само буџетског система већ и друштва у целини.

\
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42