Рачуновође: Активности удружења
 

Недобитне организације- буџетски корисници нису обвезници пореза на добит правних лица после укудања подрачуна сопствених (тржишних ) прихода

29. 07. 2019.

Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима добило је Мишљење Министарства финансија бр. бр. 011-00-139/2019-04 од 10.7.2019. год. у вези са постављеним питањем:
„Да ли су буџетски корисници – недобитне организације обвезници пореза на добит правних лица после укидања подрачуна сопствених (тржишних) прохода?”

Министарство финансија је предметним мишљењем изнело став да „корисници буџетских средстава којима су укинути подрачуни сопствених прихода и који нису у обавези да састављају Образац 2 – Биланс прихода и расхода, при чему су средства која су се уплаћивала на те подрачуне постала јавни приходи, нису обвезници пореза на добит правних лица по основу предметних пореза“. Линк на донето Мишљење...

Доношењем наведеног мишљења разрешене су недоумице у вези пореског третмана сопствених прихода. Mеђутим напомињемо, да укидањем подрачуна сопствених прихода буџетских корисника ови приходи нису укинути, већ се они остварују и користе у складу са прописима који уређују обављање делатности у јавном сектору. Детаљније о начину остваривања и коришћења сопствених прихода у Буџетском рачуноводству бр. 15-16/19.


НЕДОБИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ- БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ НИСУ ОБВЕЗНИЦИ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА ПОСЛЕ УКУДАЊА ПОДРАЧУНА СОПСТВЕНИХ (ТРЖИШНИХ ) ПРИХОДА

Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима обратило се Министарству финансија са захтевом за доношењем службеног мишљења по питању ,, да ли су буџетски корисници – недобитне организације обвезници пореза на добит правних лица обвезници пореза на добит правних лица после укидања подрачуна сопствених (тржишних) прохода?

У прилогу дајемо интегрални текст захтева за мишљењем које је поднело Удружење рачуновођа у ванпривредним делатностима у сарадњи са Образовним информатором, у коме су наведене све чињенице и аргументи да се приходи буџетских корисника – недобитних организација којима су погашени подрачуни сопствених прихода и који су на тај начин постали јавни приходи, не могу сматрати тржишним и да по том основу ове недобитне организације нису обвезници пореза на добит правних лица.
Захтев за давњае стручног мишљења.

Министарство финансија је 10.7.2019. године донело мишљење бр. 011-00-139/2019-04 које дајемо у прилогу:
Мишљење Министарства финансије

Из претходног прилога се може закључити следеће:
- доношењем овог мишљења разрешене су недоумице у вези пореског тре¬т¬мана сопствених прихода који су укидањем подрачуна постали јавни приходи тако да буџетски корисници -недобитне организације по основу тих прихода нису обвезници пореза на добит правних лица по основу предметних прихода и не подносе пореску пријаву Образац ПДП – Пореска пријава за аконтационо – коначно утврђивање пореза на добит правних лица и самим тим ни порески биланс Образац ПБН – Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни план за буџетски систем.

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА
Садржај комплета часописа број 13-14/2019 можете погледати на следећим линковима:

Буџетско рачуноводство
Правни саветник
Подсетник за директора

Нови (По)недељник можете погледати овде: Број 220

Уколико нисте примили овај или неки од претходних бројева (По)недељника, а желите
да добијате сваког понедељка на вашу мејл адресу, пријавите се на
korisnickiservis@obrazovni.rs.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42