Рачуновође: Важне информације
 

ВОЈВОДИНА ДОБИЛА РАЗВОЈНУ АГЕНЦИЈУ

01. 03. 2017.

Скупштина АПВ усвојила је Одлуку о оснивању Развојне агенције Војводине. У њен рад биће инкорпориран и ВИП Фонд за привлачење инвестиција и никада акредитована Агенција за регионални развој Војводине. Развојна агенција биће најважнија алатка у спровођењу политике у области развоја, у подстицању привреде и пољопривреде и отварању нових радних места..


Агенција ће имати 35 запослених, а њен управни одбор чиниће Покрајинска влада, како би се радило ефикасније. Стални приоритет Агенције биће и мање развијене општине у Војводини а један од будућих сегмената у њеном деловању биће и 19 мање развијених општина у Покрајини.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42