АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА


С Е М И Н А Р

26. 08. 2019.

Образовни информаторУ сарадњи са струковним удружењима (директора, правника и рачуновођа у ванпривредним делатностима)


организују семинар

Прва информација!

„СПРЕМНИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ“


„LifeDESIGN” Hotel, Балканска 18

13. септембар 2019. године

(петак)
(са почетком у 10.00 часова)
________________________________________________

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

15. 12. 2016.

Поводом израде новог Закона о основама система образовања и васпитања потребно је да на позив министра који нам је упућен преко школских управа, организовано и што квалитетније искажемо ставове правне струке како би нова законска решења пратила потребе и промене реформских задатака у просвети.

Овај позив надлежних сматрамо веома добрим и корисним како би се предстојећим законским решењима помогло не само правној струци у школама и предшколским установама већ и укупном правном оквиру у коме послују просветне установе као буџетски корисници.

С тим у вези, Секција за Просвету која делује при при овом нашем удружењу, сматра да треба да организовано одговоримо на позив Министарства које је најзад спремно да уважи ставове наше струке.
У даљем делу овог текста можете наћи изводе из документа '' Предлози за измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања'' који можете допунити својим ставовима и доставити на мејл адресу Удружења udruzenjesekretaraipravnika@obrazovni.rs, како бисмо их објединили и проследили Министарству у име правника и секретара у просвети.


» детаљније «

________________________________________________

Одржана Припремна седница за Изборну скупштину удружења

15. 12. 2016.

По претходном плану и дневном реду, у оквирима годишње конференције буџетских корисника, одржана је Припремна седница за изборну скупштину удружења. Присутни су упознати са планом даљег рада и договорено је да се у следећа 3 месеца одржи нова Изборна скупштина удружења на којој ће се изабрати нови управни органи удружења. Такође, дате су оквирне смернице даљег рада удружења са планом рада за наредне две године.
» детаљније «

________________________________________________

ПРИПРЕМНА СЕДНИЦА ЗА ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ

07. 12. 2016.

X ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

9.12.2016. Сава Центар, Београд


» детаљније «

________________________________________________

1|

АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Уређивање јединственог регистра повреда на раду

10. 04. 2017.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да је на седници Савета за безбедност и здравље на раду закључено је да што пре треба уредити питање јединственог регистра повреда на раду. На седници је разматран Извештај о раду Управе за безбедност и здравље на раду за 2016. годину и Извештај о раду Инспектората за рад за прошлу годину. Чланови Савета за безбедност и здравље на раду једногласно су закључили да би у наредном периоду требало посветити посебну пажњу јачању техничких и кадровских капацитета, као и материјалном стању Инспектората за рад, у циљу побољшања ефикасности рада инспекције рада.

________________________________________________

ЈАЧАЊЕ МРЕЖЕ ПРАВОСУДНИХ ИНСТИТУЦИЈА

01. 04. 2017.

У контексту европских интеграција, посебно отварања Поглавља 23 у преговорима о придруживању Европској унији (поглавље се односи на прaвoсуђe и oснoвнa прaвa) – као једног од најважнијих, у Канцеларији за европске интеграције наведено је да су, иако Србија треба још много тога да уради у области реформе правосуђа, први резултати посебно видљиви у унапређењу ефикасности правосуђа, како кроз област процедуралних закона, тако и кроз јачање мреже правосудних институција.
» детаљније «

________________________________________________

СПОРАЗУМ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА ГИЗ-ОМ ПРЕДВИЂА ЕДУКАЦИЈУ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА

01. 04. 2017.

Министарство државне управе и локалне самоуправе потписало је Споразум о спровођењу пројекта „Подршка реформи јавне управе у Републици Србији” између тог министарства и Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ). Пројекат има за циљ да се побољшају услови за поштовање правила ефикасности државне управе кроз три области. У питању су хармонизација прописа са Законом о општем управном поступку, подршка развоја радних алата за управљање учинком и подршка подизању капацитета државних институција у креирању политика укључујући родну равноправност.
» детаљније «

________________________________________________

АНАЛИЗА О ПРОЦЕНИ ПОТРЕБА ЗА ОБУКОМ ЗАПОСЛЕНИХ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

01. 04. 2017.

Публикација Анализа о процени потреба за обуком запослених у локалној самоуправи припремљена је од стране међународних и домаћих експерата у складу са водичем Савета Европе за анализу тренинг потреба. У публикацији су сумирaни општи налази који указују на нeдoстaтaк вeштинa и знaњa зaпoслeних нa нивoу JЛС. Такође, дате су и препоруке за даљи рад локалних самоуправа по питању спровођења обука запослених.
» детаљније «

________________________________________________

Повереник за информације од јавног значаја припремио нов Mодел закона о заштити података

12. 03. 2017.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности саопштио је да је припремио нови Модел закона о заштити података о личности усклађен са актуелним стандардима релевантних европских докумената, а првенствено са Општом уредбом о заштити података о личности. Повереник је позвао све релевантне субјекте државног и цивилног сектора и све заинтересоване да узму учешћа у јавној расправи. У саопштењу повереника се прецизира да јавна расправа траје до 15. априла, као и да предлози могу бити достављени мејлом. Повереник истиче да је Србији неопходан нов Закон о заштити података о личности, напомињући да важећи Закон о заштити података о личности не садржи чак ни минималне одредбе које би се односиле на неколико, са становишта обраде података о личности, веома важних и деликатних области.

________________________________________________

УСАГЛАШАВАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

01. 03. 2017.

Радна група Министарства просвете, науке и технолошког развоја и представници репрезентативних синдиката раде на усаглашавању свих спорних одредби у Нацрту новог Закона о основама система образовања и васпитања. Верзије Нацрта које се тумаче и оспоравају у једном делу јавности су само неке од верзија, наглашавају у Министарству. По окончању израде текста Нацрта закона и потпуног усаглашавања са представницима свих репрезентативних синдиката одржаће се јавна расправа на којој ће сви заинтересовани моћи да дају своје коментаре, евентуалне примедбе и сугестије.

________________________________________________

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ УЧИНИТИ ДОСТУПНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

01. 03. 2017.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да је циљ у наредном периоду да се све јавне установе учине доступним особама са инвалидитетом. Министарство је у протекле три године кроз конкурсе за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Србији финансијски подржало 16 пројеката којима је путем уклањања архитектонских баријера омогућило приступ у 36 објеката који су од значаја за особе са инвалидитетом.

________________________________________________

У ПРИПРЕМИ СЕТ ПРОСВЕТНИХ ЗАКОНА

15. 02. 2017.

Нови закони у области образовања ускоро ће се наћи у скупштинској процедури, саопштено је у Министарству просвете. Припремљена је платформа за кровни Закон о основама система васпитања и образовања, као и Нацрт закона о дуалном образовању, а већ је готов и Нацрт закона о високом образовању док се приводи крају Нацрт закона о основном и средњем образовању.

________________________________________________

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УЗ ПОТВРДУ ПЗК ДО УРУЧЕЊА КАРТИЦЕ

15. 01. 2017.

Министарство здравља Владе Републике Србије подсетило је да од 1. јануара РФЗО више не издаје и не оверава старе здравствене књижице, а осигурана лица којима су пре овог датума те легитимације оверене здравствену заштиту остварују на основу њих, и то до истека овере, односно до уручења здравствене картице. Осигураници који су поднели захтев за електронску картицу, а која још није уручена, након истека овере старе здравствене књижице, или у случају њеног губитка, здравствену заштиту остварују на основу потврде ПЗК коју издаје матична филијала Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО). Наведену потврду издаје искључиво матична филијала уколико је измирен доспели допринос.
» детаљније «

________________________________________________

РАД НА ЗАКОНУ О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

15. 01. 2017.

Министарство просвете је у претходном периоду радило на финализацији нацрта Закона о основама система образовања и васпитања анализирајући предложена решења за унапређивање кључних аспеката система. Посебна пажња посвећена је целинама закона које се односе на мандат и састав саветодавних тела, постојећих завода и органа управљања у установама. У нацрт новог закона укључене су и новине које се односе на одговорности директора установа и сарадњу установа са родитељима. Предложене су надлежности општинских савета родитеља, новог саветодавног тела од кога се очекује да партиципацију родитеља у систему учини сврсисходном и довољно видљивом. У нацрт овог закона уведени су и нови појмови – кључне и међупредметне компетенције, које су основа за развој наставних програма на свим нивоима образовања.
» детаљније «

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42