О удружењу

 


Удружење секретара и правника ванпривреде је невладино и непрофитно удружење добровољно удружених правника и осталих лица која обављају послове секретара у ванпривредним делатностима, основано на неодређено време. Област остваривања циљева удружења је пружање стручне помоћи, стручно усавршавање заштита статуса правне струке.


Основни циљеви и задаци Удружења су:

  • да својим члановима пружа стручну помоћ у обављању правних послова;
  • да води организовану бригу о професионалном и стручном усавршавању својих чланова;
  • штити статус и професионални интерес чланова и утиче на адекватно вредновање њиховог рада;
  • обавештава и информише чланство о примени законске регулативе, а посебно у делатности у којој је запослен;
  • сарађује са сличним струковним организацијама у земљи и иностранству, научним институцијама, надлежним министарствима и осталим асоцијацијама од значаја за рад Удружења;
  • да пружа помоћ при увођењу у рад рачунарске технике, савремених медија (софтвер за административне послове, интернет и сл.);
  • да искуствима из праксе угиче на доношење позитивне законске регулативе;
  • да члановима Удружења пружи евентуалну помоћ у заштити и остваривању права запослених;
  • води евиденцију о свим својим члановима.

Удружење се стара о сталном усавршавању својих чланова, стицању професионалних знања и организованој едукацији. У циљу остварења тих циљева, Удружење узима улогу „координатора” између законодавца и праксе.


Удружење је кадровски оспособљено да пратi доношење закона из струке и да својим сугестијама утиче на доношење применљивих законских решења, као и да иницирање њихове измене и допуне.


Наведеним активностима Удружење има жељу да континуирано унапређује правничку професију у ванпривреди, што је и претпоставка бољег функционисања не само буџетског система већ и друштва у целини.

\
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42