ПРИСТУПНИЦА: УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА И СЕКРЕТАРА ВАНПРИВРЕДЕ

Члан Удружења постајете попуњавањем електронске приступнице објављене на овој страници.


Такође, можете се учланити и достављањем Приступнице на адресу Удружења директора и менаџера у јавном сектору (Београд, Цара Лазара 5А, поштански фах 25) или факсом: 011/3286-489. Исту можете преузети и на нашем овом сајту у делу Акта Удружења и послати је е-mailom.


Након достављања Приступнице детаљно ћемо Вас упознати са нормативним актима Удружења и програмима рада, као и начинима и условима Вашег личног учешћа у активностима струковног удружења.


ПРИСТУПНИЦА

* обавезна поља
Лични подаци


Остали подаци

*Наведени подаци у Приступници ће се користити у интерној евиденцији Удружења и неће бити доступни трећим лицима.
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42