Рачуновође: Активности удружења
 

ПРИПРЕМНА СЕДНИЦА ЗА ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ

07. 12. 2016.

X ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

9.12.2016. Сава Центар, Београд
од 13.30 до 15.30 часова

● II ДЕО (СТРУКОВНО УДРУЖИВАЊЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ) ●

(ДИРЕКТОРИ, СЕКРЕТАРИ, РАЧУНОВОЂЕ)

 Припремне седнице за Изборну скупштину струковних удружења: Удружења рачуновођа у ванпривредним делатностима (основано 1997.), Удружења правника и секретара ванпривреде (основано 1999.) и Удружења директора/менаџера у јавном сектору (основано 2005.).

* Предуслов за укључивање професионалаца из праксе у реформу јавног сектора јесте и „реформисање“ рада струковних удружења, а први корак ка томе је одржавање Припремних седница за Изборну скупштину, које ће се одржати у оквиру ове Конференције.

Материјали за Изборне скупштине удружења биће достављени Удружењима у посебном прилогу, као и свим садашњим и потенцијалним члановима удружења.


Позивно писмоЕ-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42