Рачуновође: Важне информације
 

РАД НА ЗАКОНУ О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

15. 01. 2017.

Министарство просвете је у претходном периоду радило на финализацији нацрта Закона о основама система образовања и васпитања анализирајући предложена решења за унапређивање кључних аспеката система. Посебна пажња посвећена је целинама закона које се односе на мандат и састав саветодавних тела, постојећих завода и органа управљања у установама. У нацрт новог закона укључене су и новине које се односе на одговорности директора установа и сарадњу установа са родитељима. Предложене су надлежности општинских савета родитеља, новог саветодавног тела од кога се очекује да партиципацију родитеља у систему учини сврсисходном и довољно видљивом. У нацрт овог закона уведени су и нови појмови – кључне и међупредметне компетенције, које су основа за развој наставних програма на свим нивоима образовања.


Стручни тим Министарства је радио и на уређивању статуса модела школа, школа вежбаоница, као и на стварању основа за национална и међународна испитивања. Све предложене новине заснивају се на повратним информацијама из установа које су на позив Министарства указале на места у системском закону која захтевају промену, односно побољшање. Стручни тим ће наставити рад на нацрту новог системског закона са циљем да нацрт у што краћем року учини доступним стручној јавности, пре него што се покрене процедура за давање стручних мишљења надлежних министарстава.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5-7, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42