СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
СПЕЦИФИЧНОСТИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
 

Здравство

„Наказно тело не унаказује дух, али лепота душе краси тело.”
- Сенека

Правилник о програму обуке за стицање основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести, начину његовог спровођења, висини трошкова, накнади за рад комисија и осталим питањима

07. 03. 2017.

Министар здравља донео је Правилник о програму обуке за стицање основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести, начину његовог спровођења, висини трошкова, накнади за рад комисија и осталим питањима, који је објављен у „Сл. гл. РС“, бр. 15/17, од 2.03.2017. године, са ступањем на снагу 10. марта 2017. године.

Овим правилником прописује се програм обуке за стицање основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, начин спровођења програма обуке, висина трошкова, накнада за рад комисија и остала питања.

 


Обавези стицања основних знања подлежу запослени на пословима јавног снабдевања становништва водом за пиће, производње, промета и услуживања хране; исхране, неге и одржавања хигијене у предшколским установама, установама за колективни смештај деце и омладине и установама социјалне заштите за смештај одређених категорија лица; у здравственим установама и приватној пракси који пружају услуге здравствене заштите на одељењима са повећаним ризиком од заразних болести, и то: на пословима дијагностике, лечења, неге, исхране болесника и пословима одржавања хигијене; производње, промета и издавања лекова и медицинских средстава, односно који на други начин долазе у непосредан контакт са лековима и медицинским средствима; пружања услуге хигијенске неге и улепшавања лица и тела, пословима пружања немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже, као и запослени на пословима производње козметичких средстава.

Обуку организује и спроводи Министарство здравља у сарадњи са заводом за јавно здравље за територију за коју је основан. Обука траје пет радних дана, а трошкове у износу од 3.988,00 динара сноси здравствена установа, приватна пракса, правно лице, односно предузетник.Трошкови полагања испита износе 2.188,00 динара.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и програму за стицање основних знања о хигијени хране и личној хигијени („Сл. гл. РС”, број 87/10).

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42