СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
СПЕЦИФИЧНОСТИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
 

Наука

„Прва реченица коју изговоре научници надомак великог искуства, није „Еурека”, већ „Ово је смешно.“
- Исак Асимов

Споразум Владе Републике Србије и Владе Руске федерације о научно-техничкој сарадњи

08. 10. 2014.

Владе Републике Србије и Руске Федерације су 23. марта 2013. године закључиле Споразум Владе Републике Србије и Владе Руске федерације о научно-техничкој сарадњи („Сл. гл. РС – Међународни уговори“, бр. 11/14).
 


Сарадња ће се остваривати кроз: 1. реализацију научно-техничких и иновационих пројеката. међусобну размену научника и стручњака, размену научно-техничке документације и информација, организовање научних конференција, симпозијума, семинара и изложби и размени резултата научно-техничкиког рада и њихова заједничка комерцијализација. Сарадња ће се остваривати у следећим најзначајнијим областима: 1. биотехнологија и биомедицина, 2. информационе и телекомуникационе технологије, 3. нанотехнологије и наноматеријали и 4. енергетика и уштеда енергије и енергетска ефикасност.

Споразумом је предвиђено да ступа на снагу даном последњег писменог обавештења о томе да су стране испуниле унутрашње процедуре неопходне за његово ступање на снагу. Тог дана престаје да важи Споразум између Савезне владе СР ЈУгославије и Владе Руске Федерације о научно-техничкој сарадњи од 5 децембра 1995. године.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42