СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
СПЕЦИФИЧНОСТИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
 

Спорт

„Кад су заједно љубав према послу и умеће, очекујте генијално дело.”

Донет Правилник о условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих на територији Aутономне покрајине Војводине

31. 01. 2017.

Правилником о условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих на територији Aутономне покрајине Војводине уређују се услови и начин доделе средстава, односно одобрења пројеката за остваривање потреба и интереса младих на територији АПВ, утврђују се субјекти који могу подносити предлоге пројеката, изглед и садржина предлога пројеката и документација која се уз предлог подноси, као и начин одлучивања о предложеним пројектима и друга питања значајна за реализацију одобрених пројеката.
 


Право на доделу средстава имају правна лица са седиштем на територији АП Војводине – удружења младих и за младе, омладинске и студентске организације, савези, јединице локалне самоуправе, канцеларије за младе, васпитно-образовне установе и друге установе.

Право на учешће у расподели средстава по програму „Фонд за таленте” имају васпитно-образовне установе са седиштем на територији АП Војводине.

Средства за финансирање пројеката додељују се на основу расписаних појединачних јавних конкурса. Захтеви за доделу средстава достављају се искључиво на обрасцу за омладинске пројекте, који се налази на интернет сајту Покрајинског секретаријата за спорт и омладину (даље:Секретаријат), у оквиру конкурсне документације.

Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о условима и начину доделе буџетских средстава за финансирање потреба и интереса младих на територији Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 2/2016). Правилник је ступио на снагу 18.1.2017. године.

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42